Suomalaisen Nightingale Health Oy:n verianalyysipalvelulle terveydenhuollon myyntilupa Eurooppaan

Report this content

Suomalainen terveysalan kasvuyritys Nightingale Health on hankkinut verianalyysipalvelulleen CE-merkinnän. CE-merkintä todentaa verianalyysipalvelun vastaavan EU-direktiivin vaatimuksia, ja mahdollistaa palvelun tarjoamisen terveydenhuollossa EU-alueella analyysistä saatavien glukoosi- ja kreatiniiniarvojen osalta. 

Nightingalen tavoitteena on validoida kymmeniä muita analyysimenetelmällä saatavia biomarkkereita vaiheistetusti seuraavan vuoden aikana. CE-merkintä on merkittävä askel kohti yrityksen tavoitetta, eli kroonisten sairauksien kuten diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien ennakoivan ja ennaltaehkäisevän hoidon mahdollistamista.

Nightingale Healthin verianalyysimenetelmä perustuu NMR-spektroskopiaan. Menetelmällä yksittäisestä verinäytteestä voidaan selvittää 228 veren merkkiaineen pitoisuudet. Nykyistä kolesterolitestiä laajemman tietomäärän avulla voidaan paremmin ennakoida sairastumisriskiä muun muassa diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin, ymmärtää sairauksien molekulaarisia mekanismeja sekä seurata hoidon vaikuttavuutta. Tähän asti analyysipalvelua ovat hyödyntäneet maailman johtavat lääketieteelliset yliopistot ja tutkimuslaitokset, ja teknologialla on analysoitu lähes puoli miljoonaa verinäytettä. Nightingale Healthin laatujärjestelmä on sertifioitu standardin EN ISO 13485 mukaisesti.

”CE-merkintä todentaa verianalyysipalvelumme suorituskyvyn, luotettavuuden ja toistettavuuden laatujärjestelmämme mukaisesti. Uskomme teknologiamme olevan terveydenhuollon käytössä nopeasti ympäri Eurooppaa”, sanoo Teemu Suna, Nightingale Healthin toimitusjohtaja ja yksi yrityksen perustajista. ”Uskomme teknologiamme vievän meidät lähemmäs kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyä. Toivomme terveydenhuollon myyntiluvan olevan käänteentekevä merkkipaalu sekä Nightingalelle että ennakoivalle perusterveydenhuollolle”, Suna jatkaa.

Diabetes sekä sydän- ja verisuonitaudit ovat yksi maailman suurimmista terveysongelmista. Maailmanlaajuisesti pelkästään diabeteksen kustannukset vastaavat 0,6 % maailman bruttokansantuotteesta. Suomessa diabeteksen vuosittaisten kustannusten on arvioitu kasvaneen 10 vuoden takaisesta 2,7 miljardista jo neljään miljardiin euroon.

Nightingale Healthin verianalyysimenetelmä

Nightingale Healthin verianalyysimenetelmä mittaa 228 veren merkkiaineen pitoisuudet yksittäisestä verinäytteestä yhdellä testillä. Menetelmä määrittää merkkiaineiden pitoisuudet muodossa mmol/l, jolloin niitä voidaan suoraan soveltaa sekä terveydenhuollossa että lääketieteellisessä tutkimuksessa. Menetelmää on mahdollista soveltaa yksittäisten merkkiaineiden diagnostiseen käyttöön, usean merkkiaineen muodostamien aineenvaihduntareittien tutkimukseen sekä laajaan aineenvaihduntasairauksien riskianalytiikkaan. Nyt hankittu CE-merkintä kattaa analyysistä saatavien glukoosi- ja kreatiniiniarvojen kliinisen käytön.

Teemu Suna
Toimitusjohtaja, perustajajäsen
Nightingale Health Oy
p. +358 40 196 1669
press@nightingalehealth.com

Nightingale Health

Nightingale Health Oy (ent. Brainshake Oy) on suomalainen terveysteknologiayritys, joka on ratkaisemassa maailman suurinta terveydenhuollon haastetta kehittämänsä verianalyysin avulla. Teknologian ytimessä on parempi sairastumisriskin ennustettavuus kroonisissa sairauksissa kuten diabeteksessa ja sydän- ja verisuonisairauksissa. Nightingalen tavoitteena on kääntää sairaudenhoito terveydenhoidoksi: sairauksien diagnosoinnin sijaan ennakoidaan sairastumisriskiä, ennaltaehkäistään sairauksia ja pidetään ihmiset terveinä.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

CE-merkintä todentaa verianalyysipalvelumme suorituskyvyn, luotettavuuden ja toistettavuuden laatujärjestelmämme mukaisesti. Uskomme teknologiamme olevan terveydenhuollon käytössä nopeasti ympäri Eurooppaa.
Teemu Suna, Nightingale Health
Uskomme teknologiamme vievän meidät lähemmäs kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyä. Toivomme terveydenhuollon myyntiluvan olevan käänteentekevä merkkipaalu sekä Nightingalelle että ennakoivalle perusterveydenhuollolle.
Teemu Suna, Nightingale Health