Olvi-konsernin tilinpäätös tammi-joulukuu 2021

Report this content

 OLVI OYJ                  Tilinpäätöstiedote 10.2.2022 klo 9.00


Olvi-konsernin tilinpäätös tammi-joulukuu 2021

Tilinpäätöstiedotteen pääkohdat

Olvi-konsernin vuoden 2021 myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat uuteen ennätykseen kuudetta vuotta peräkkäin. Vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla. Hallitus ehdottaa osingoksi 1,20 (1,10) euroa/osake.

 

Lähiajan näkymät

 

Olvin tilikauden 2022 liikevoiton odotetaan pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

 

Myyntivolyymin ja liikevaihdon arvioidaan kehittyvän suotuisasti ja strategian mukaisesti. Liiketoimintaan sisältyy epävarmuuksia koronapandemian jatkumisen, raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien saatavuuden sekä kustannusten nousun vuoksi. Kustannusten nousu viedään lopputuotteiden hintoihin porrastetusti, jonka vuoksi edellä mainitut epävarmuudet vaikuttavat kannattavuuteen erityisesti alkuvuonna.

 

Konsernin keskeisimmät tunnusluvut

 

10–12/ 2021

10–12/

2020

Muutos % / %-yks.

1–12/ 2021

1–12/ 2020

Muutos % / %-yks.

Myyntivolyymi, Mltr

192,7

170,3

13,1

853,7

765,9

11,5

Liikevaihto, MEUR

110,6

93,0

18,9

462,2

414,9

11,4

Bruttokate, MEUR

42,7

38,7

10,4

192,9

178,0

8,3

% liikevaihdosta

38,6

41,6

 

41,7

42,9

 

Liikevoitto, MEUR

7,2

6,9

4,1

59,4

56,4

5,3

% liikevaihdosta

6,5

7,4

 

12,9

13,6

 

Tilikauden tulos, MEUR

5,7

2,9

94,5

48,4

40,9

18,2

% liikevaihdosta

5,1

3,1

 

10,5

9,9

 

Tulos/osake, EUR

0,27

0,14

94,6

2,31

1,96

18,0

Investoinnit, MEUR

8,7

6,9

26,4

32,0

32,0

-0,1

Oma pääoma/osake, EUR

 

 

 

14,19

12,81

10,8

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

60,7

63,8

-3,1

Velkaantumisaste, %

 

 

 

-18,7

-15,5

3,2

 

Liiketoiminnan kehitys

Toimitusjohtaja Lasse Aho:

Olvi-konsernin koko vuoden liiketoiminta kehittyi hyvin. Myyntivolyymi kasvoi edellisvuodesta 87,8 miljoonaa litraa eli 11,5 prosenttia, liikevaihto 11,4 prosenttia ja liikevoitto 5,3 prosenttia nousten 59,4 miljoonaan euroon. Hyvän liiketoiminnan kehityksen mahdollistivat vahva markkina-asema vähittäiskaupassa, kehittyvät brändit, onnistuneet uutuudet sekä alkoholittomien tuotteiden myynnin kasvu. Kaikki toimintamaat pystyivät parantamaan myyntivolyymia ja liikevaihtoa. Sesongin aikana voimakkaasti kasvanut kysyntä ylitti ajoittain toimituskyvyn. Toimitusvarmuuden parantamiseksi päätettiin lisäinvestoinneista.

 

Neljännellä kvartaalilla myyntivolyymi kasvoi 13,1, liikevaihto 18,9 ja liikevoitto 4,1 prosenttia. Loppuvuoden aikana raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien saatavuushaasteet realisoituivat ja aiheuttivat konsernille lisäkustannuksia. Merkittäviä toimitusongelmia ei kuitenkaan korjaavien toimenpiteiden ansiosta syntynyt. Kasvaneita kustannuksia pystyttiin osittain viemään lopputuotteiden hintoihin. 

 

Koronapandemian aaltomainen kehittyminen vaikutti kuluttajakäyttäytymiseen pitkin vuotta. Viranomaisten toimenpiteet rajoittivat merkittävästi eri myyntikanavien toimintaa. Tämä näkyi erityisesti HoReCa-myynnissä tapahtumien puuttumisen ja ravintoloiden aukiolorajoitusten vuoksi. Lisäksi raja- ja satamakauppa on edelleen
selvästi koronapandemiaa alhaisemmalla tasolla. Matkustusrajoitusten vuoksi kotimarkkinoiden kulutus pysyi korkealla tasolla ja tuotteiden kysyntä keskittyi vähittäiskauppaan. Olvin tuotanto toimi hyvin haasteellisissa

olosuhteissa eikä henkilökunta altistunut laajasti koronavirukselle. Neljännellä kvartaalilla raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden saatavuudessa oli ajoittain vaikeuksia ja tuotantokustannukset kasvoivat merkittävästi. Lisäksi kustannusten yleinen kasvu oli voimakasta muun muassa palkkainflaation ja energian hintavaihteluiden takia. Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien saatavuudessa voi olla ongelmia myös vuonna 2022 ja kustannusten odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Näkymä kuitenkin on, että vaikutukset olisivat rajallisia ja hallittavissa.  

Suomessa myyntivolyymi kasvoi vuoden aikana 5,6, liikevaihto 6,8 ja liikevoitto 9,4 prosenttia. Erityisesti oluiden ja kivennäisvesien markkinaosuudet kasvoivat edelleen. Alkoholittomien tuotteiden myynti kasvoi voimakkaimmin. Neljännellä kvartaalilla myyntivolyymi laski 1,8 prosenttia, sillä vertailuvuoteen sisältyy vuoden 2021 valmisteveromuutoksista johtuvia ennakko-ostoja. Liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia, ja liikevoitto laski 11,4 prosenttia. Kannattavuutta heikensivät pakkausmateriaalien kertaluonteiset lisähankintakustannukset, mutta myös osa pitempiaikaisista raaka-aineiden hinnankorotuksista tuli voimaan loppuvuodesta. Tuotantokustannuksiin kohdistuu korotuksia vuoden alusta alkaen, mutta lopputuotteiden hintoja korotetaan vasta porrastetusti vuonna 2022. Tämä vaikuttaa erityisesti alkuvuoden kannattavuuteen.

 

Virossa myyntivolyymi kasvoi 7,5, liikevaihto 8,9 ja liikevoitto 2,3 prosenttia vuonna 2021. Myyntivolyymia kasvattivat kotimarkkinoiden hyvä kysyntä ja vahva vähittäiskaupan markkinaosuus sekä viennin kasvu. Koronapandemian rajoitusten takia HoReCa-myynti sekä raja- ja satamakauppa pysyivät alhaisina.  Neljännellä kvartaalilla hyvä liiketoiminnan kehitys jatkui, kun myyntivolyymi kasvoi 7,8 ja liikevaihto 14,9 prosenttia. Liikevoitto parani liikevaihdon kasvun myötä 29 prosenttia.

 

Latviassa myyntivolyymi kasvoi tilikaudella 8,8 prosenttia ja liikevaihto 6,9 prosenttia. Liikevoitto laski 16,3 prosenttia, johon vaikutti koronapandemiaan liittyneet myyntikanavarajoitukset, Piebalgas-pienpanimon hankinta- ja integrointikustannukset sekä loppuvuoden merkittävä energiahintojen nousu. Myynti kehittyi hyvin, mutta oli vähittäiskauppapainotteista, sillä mittavia koronasulkuja oli pitkin vuotta erityisesti HoReCa-sektorilla. Vientimyynti kasvoi 40 prosenttia, kun taas Viron rajakauppa oli edelleen vähäistä. Vähittäiskaupan hintakilpailutilanne pysyi kireänä, ja erityisesti juomasekoitusten lainsäädäntömuutokset laskivat kannattavuutta. Neljännellä kvartaalilla myyntivolyymi kasvoi 24,8 prosenttia ja liikevaihto 25,0 prosenttia, sillä liiketoiminta piristyi vuoden loppua kohden loka–marraskuun koronasulkujen jälkeen. Liikevoitto laski 26,0 prosenttia (58 tuhatta euroa) erityisesti energian hintojen voimakkaan nousun vuoksi. Piebalgas-tuotteiden myynti on alkanut hyvin ja yhtiön integraatio Latvian toimintoihin on edennyt suunnitellusti. Synergiahyötyjä nähdään merkittävimmin vuoden 2022 aikana, kun toiminnot saadaan sulautettua ja kertaluonteiset integraatiokustannukset jäävät pois. Alkoholittomien tuotteiden tuoteportfolio laajenee vuoden 2022 alusta myyntiin tulevilla Everest-vesibrändin tuotteilla.

 

Liettuan liiketoiminta on kehittynyt hyvin koko vuoden. Myyntivolyymi kasvoi 7,8, liikevaihto 9,7 ja liikevoitto 21,0 prosenttia. Vähittäiskauppamyynti pysyi korkealla tasolla, mikä korvasi koronapandemian takia kärsinyttä HoReCa-myyntiä. Kannattavuus parani tuoteportfolion monipuolistamisen, brändikehityksen sekä tuotannollisen tehokkuuden kautta. Myös neljännellä kvartaalilla liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui, kun myyntivolyymi kasvoi 13,5, liikevaihto 16,2 ja liikevoitto 7,5 prosenttia.     

 

Valko-Venäjällä Olvin liiketoiminnan kehitys oli vahvaa, eikä maan haasteellinen tilanne ole vaikuttanut operatiiviseen toimintaan. Myyntivolyymi kasvoi 15,3, liikevaihto 18,0 ja liikevoitto 6,5 prosenttia vuoden aikana. Myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa, myös HoReCa:ssa. Yhtiössä panostettiin vuoden 2021 aikana tuotevalikoiman uudistamiseen ja brändeihin. Kaikkien päätuotekategorioiden myynti parani painottuen strategian mukaisesti alkoholittomiin tuotteisiin. Paikallisvaluutassa liikevaihto kasvoi 27,7 prosenttia ja liikevoitto 15,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Neljännellä kvartaalilla myyntivolyymi kasvoi 6,1, liikevaihto 32,5 ja liikevoitto 120,8 prosenttia. Liikevaihtoa ja liikevoittoa paransi kannattavampi tuoteportfolio ja vahvistunut valuuttakurssi. Paikallisvaluutassa liikevaihto kasvoi 22,6 ja liikevoitto 106,6 prosenttia.

 

Olvi-konsernin liiketoiminta laajeni vuonna 2021 tanskalaisen Vestfyen-panimokaupan myötä. Vestfyen on yhdistelty syyskuusta lähtien osaksi konsernia, joten yhtiöllä ei ole vielä suurta vaikutusta konsernin tulokseen. Integraatio on edennyt suunnitellusti. Tavoitteena on asteittain vahvistaa ja kasvattaa yhtiötä Olvin strategian painopisteiden mukaisesti.

 
Strategisesti tärkeitä konsernin kehittämisprojekteja, kuten tuotannon tehokkuutta, digitalisaatiohankkeita ja vastuullisen johtamisen toimintamallia, on edistetty vuoden aikana tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Investoinnit tukevat tulevaisuuden myynnin kasvua, lisäävät tuotannollista tehokkuutta sekä edistävät vastuullisuutta kuten hiilineutraalisuus- ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista. Investoinnit vuonna 2021 olivat 32,0 miljoonaa euroa ilman yrityskauppoja.


Toiminnan kausiluonteisuus
 

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.


Myynnin kehitys

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 11,5 prosenttia ja oli 853,7 (765,9) miljoonaa litraa vuonna 2021. Kasvua kertyi kaikista toimintamaista. Loka-joulukuussa myyntivolyymi kasvoi 13,1 prosenttia ja oli 192,7 (170,3) miljoonaa litraa.

 

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa

10–12/ 2021

10–12/ 2020

Muutos %

1–12/ 2021

1–12/
2020

Muutos
%

Suomi

61,1

62,2

-1,8

258,1

244,4

5,6

Viro

25,4

23,5

7,8

117,6

109,4

7,5

Latvia

17,3

13,9

24,8

77,2

70,9

8,8

Liettua

30,7

27,0

13,5

132,0

122,4

7,8

Valko-Venäjä

51,0

48,1

6,1

283,3

245,7

15,3

Eliminoinnit ja muut segmentit

7,2

-4,5

 

-14,5

-27,0

 

Yhteensä

192,7

170,3

13,1

853,7

765,9

11,5

 

Konsernin liikevaihto kasvoi koko vuonna 11,4 prosenttia ja oli 462,2 (414,9) miljoonaa euroa. Neljännellä kvartaalilla kasvu oli 18,9 prosenttia.

 

Liikevaihto, miljoonaa euroa

10–12/ 2021

10–12/ 2020

Muutos %

1–12/ 2021

1–12
2020

Muutos
%

Suomi

47,3

44,9

5,2

192,7

180,3

6,8

Viro

17,3

15,0

14,9

77,1

70,8

8,9

Latvia

8,9

7,1

25,0

40,0

37,4

6,9

Liettua

14,4

12,4

16,2

60,9

55,5

9,7

Valko-Venäjä

20,9

15,8

32,5

98,4

83,3

18,0

Eliminoinnit ja muut segmentit

1,8

-2,3

 

-6,8

-12,5

 

Yhteensä

110,6

93,0

18,9

462,2

414,9

11,4

 

Tuloskehitys

 

Konsernin liikevoitto oli tammi-joulukuussa 59,4 (56,4) miljoonaa euroa, mikä on 12,9 (13,6) prosenttia liikevaihdosta. Loka-joulukuun liikevoitto oli 7,2 (6,9) miljoonaa euroa ja 6,5 (7,4) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto on kasvanut vuoden alusta 5,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja parani neljännellä kvartaalilla 4,1 prosenttia. Liikevoiton parantumiseen vaikuttaa liikevaihdon kasvu, mutta heikentää hankinnan ja valmistuksen kustannusten nousu sekä logistiikan, myynnin ja markkinoinnin kulujen kasvu edellisestä vuodesta.

Liikevoitto, miljoonaa euroa

10–12/ 2021

10–12/ 2020

Muutos %

1–12/ 2021

1–12/
2020

Muutos
%

Suomi

3,7

4,2

-11,4

25,2

23,0

9,4

Viro

2,3

1,8

29,0

13,6

13,3

2,3

Latvia

0,2

0,2

-26,0

3,0

3,6

-16,3

Liettua

0,3

0,3

7,5

5,0

4,2

21,0

Valko-Venäjä

1,9

0,9

120,8

14,5

13,6

6,5

Eliminoinnit ja muut segmentit

-1,1

-0,4

 

-1,9

-1,3

 

Yhteensä

7,2

6,9

4,1

59,4

56,4

5,3


Konsernin vuoden 2021 tulos verojen jälkeen oli 48,4 (40,9) miljoonaa euroa. Loka-joulukuussa tulos oli
5,7 (2,9) miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen vaikuttaa pienentyneet rahoituskustannukset valuuttakurssien muuntoeroihin liittyen.  

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-joulukuussa 2,31 (1,96) euroa ja loka-joulukuussa 0,27 (0,14) euroa.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Olvi-konsernin taseen loppusumma joulukuun 2021 lopussa oli 490,2 (420,4) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli vuoden 2021 lopussa 14,19 (12,81) euroa. Omavaraisuusaste oli 60,7 (63,8) prosenttia ja velkaantumisaste -18,7 (-15,5) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, pysyi samalla tasolla ja oli (1,3).

Korollisten velkojen määrä oli joulukuun lopussa 3,2 (3,6) miljoonaa euroa. Korollisista veloista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 1,3 (1,3) miljoonaa euroa.

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit olivat vuonna 2021 32,0 (32,0) miljoonaa euroa. Investoinneista Suomeen kohdistui 12,1 miljoonaa euroa, Baltiaan 14,4 miljoonaa euroa ja Valko-Venäjälle 5,2 miljoonaa euroa. Olvi-konserni on investoinut tuotanto- ja varastointikapasiteetin kasvattamiseen ja monipuolistamiseen sekä tuotannon modernisointiin ja ympäristöystävällisyyteen.

Henkilöstö

Olvi-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-joulukuussa oli 2 111 (1 911) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi 10,5 prosentilla, johtuen kausiluonteisuudesta ja Piebalgas- ja Vestfyen-yrityskaupoista.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

 

10–12/ 2021

10–12/ 2020

Muutos %

1–12/ 2021

1–12/
2020

Muutos
%

Suomi

408

370

10,3

416

389

6,9

Viro

334

313

6,7

344

324

6,2

Latvia

240

184

30,4

236

193

22,3

Liettua

242

237

2,1

244

240

1,7

Valko-Venäjä

837

755

10,9

832

765

8,8

Muut segmentit*

117

0

 

39

0

 

Yhteensä

2 178

1 859

17,2

2 111

1 911

10,5

*Katsauskauden lopussa henkilöstömäärä oli 118.

Hallitus ja johto

Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole viimeisellä neljänneksellä tapahtunut muutoksia.

 

Katsauskauden muut tapahtumat

Varsinainen yhtiökokous

Olvi Oyj:n 31.3.2021 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 1,10 (1,00) euroa tilivuodelta 2020. Osinko maksettiin kahdessa erässä 20.4.2021 ja 3.9.2021.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset ovat nähtävissä 31.3.2021 julkistetussa tiedotteessa.

Konsernirakenteen muutokset

Olvi hankki omistukseensa tilikaudella 2021 osake-enemmistön A/S Bryggeriet Vestfyenistä, joka on yhdistelty konserniin 1.9.2021 alkaen. Koska yrityksen haltuunotto tapahtui katsauskauden loppupuolella, vaikutus konsernin liiketoimintaan vuoden 2021 osalta on vähäinen eikä Tanskaa ole huomioitu erikseen osana segmenttiraportointia. Yhdistelyn vaikutuksista on kerrottu tarkemmin tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 12. Helsingin tislaamo Oy:n koko osakekanta siirtyi Olvin omistukseen loppuvuodesta.

Olvin omistusosuudet tytäryhtiöistä ovat:

 

31.12.2021

31.12.2020

Muutos %-yks.

AS A. Le Coq, Viro

100,00

100,00

-

A/S Cēsu Alus, Latvia

99,88

99,88

-

AB Volfas Engelman, Liettua

99,67

99,67

-

OAO Lidskoe Pivo, Valko-Venäjä

96,36

96,36

-

Servaali Oy, Suomi

80,00

80,00

-

Helsingin tislaamo Oy, Suomi

100,00

78,00

22,00

A/S Bryggeriet Vestfyen, Tanska

96,41

0,00

96,41


Olvi Oyj omistaa 50,0 prosenttia Arctic Silence Oy:stä. Yhtiöllä ei ole ollut operatiivista toimintaa vuoden 2021 aikana. Lisäksi Olvi Oyj:n tytäryrityksillä on yhtiöomistuksia. A. Le Coq -yhtiöllä on 49,0 prosentin omistusosuus AS Karme ja 20,0 prosentin osuus Verska Mineraalvee OÜ -yhtiöistä Virossa. A/S Cēsu Alus -yhtiöllä on 100 prosentin omistusosuus SIA Piebalgas Alus -yhtiön osakekannasta. AB Volfas Engelmanilla on 100 prosentin omistusosuus UAB Uniqasta. OAO Lidskoe Pivo omistaa 100-prosenttisesti Trade House Lidskoe Pivon. A/S Bryggeriet Vestfyen omistaa 95,8 prosenttia A/S Dansk Coladrik -yhtiöstä.  

Osakeperusteiset maksut

Olvi-konsernin aikaisempi, vuonna 2019 aloitettu avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä päättyi 31.1.2021. Olvi Oyj:n hallitus päätti 1.2.2021 kokouksessaan kolmesta uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä: suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2021—2025, lisäosakejärjestelmästä vuosille 2021—2022 ja sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2021—2025. Kannustinjärjestelmistä ja niihin liittyvistä omien osakkeiden hankinnoista on tarkempi selvitys tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdissa 4 ja 5.


Liiketoiminnan riskit ja niiden hallinta

Koronapandemia on lisännyt liiketoiminnan riskejä. Liiketoiminnan kehittymisen ennustamiseen liittyy epävarmuustekijöitä, sillä erilaisia koronapandemian heijastevaikutuksia on vaikea ennakoida etukäteen. Vaikutukset liittyvät esimerkiksi koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi tehtyihin myyntikanavanarajoituksiin ja ihmisten liikkumisen rajoittamiseen mutta myös kokonaiskysynnän muutoksiin. Lisäksi globaaleissa tuotanto- ja kuljetusketjuissa on ollut suuria saatavuushaasteita ja kustannusnousupaineita. Alkuvuoden 2022 aikana on ollut edelleen voimassa merkittäviä koronapandemiaan liittyviä myyntikanavarajoituksia.

 

Koronapandemian pitkittymisen myötä erityisesti raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden saatavuudessa on ollut haasteita ja hinnoissa nousupaineita. Erityisesti tölkkien saatavuus aiheuttaa ongelmia, sillä maailmanlaajuinen kysyntä on kasvanut tarjontaa nopeammin, mikä on nostanut hankintakustannuksia. Toistaiseksi tilanne ei ole kuitenkaan aiheuttanut merkittäviä myyntivolyymin menetyksiä. Kustannuspaineet kohdistuvat kaikkien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintoihin ja muihin tuotantokustannuksiin, kuten energiaan. Myös heikko ohrasato on nostanut maltaan hintaa. Kustannusten kannattavuusvaikutuksia pyritään minimoimaan tuotekehityksellä, kustannussäästöillä ja hinnankorotuksilla. Nopeasti kohonneisiin tuotantokustannuksiin on haasteellista vastata lyhyellä aikavälillä täysimääräisesti. 

 

Olvi-konsernissa on tehty useita skenaarioita ja valmistauduttu vastaamaan muuttuviin tilanteisiin erilaisilla toimenpiteillä, myös koronapandemiatilanne huomioiden. Tuotannollisiin häiriöihin on varauduttu ja jatkuvuussuunnitelmia laadittu muun muassa henkilöstön ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyen. Epävarmuutta lisää myös Valko-Venäjän valuuttakurssin vaihtelu maan poliittisen ja taloudellisen tilanteen takia.

 

Tarkempi kuvaus normaaleista liiketoimintaan liittyvistä riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internetsivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat


Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä raportoitavia tapahtumia.

 

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Emoyhtiö Olvi Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 114,7 (98,2) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 39,5 (30,8) miljoonaa euroa.

Olvi Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:

1) osinkona jaetaan 1,20 (1,10) euroa vuodelta 2021 sekä K- että A-sarjan osakkeelle eli yhteensä 24,9 (22,8) miljoonaa euroa. Osinko on 51,9 (56,2) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 20.4.2022 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 1.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 2.9.2022 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 26.8.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Olvin omille osakkeille ei makseta osinkoa.

2) emoyhtiön vapaaseen omaan pääomaan jätetään 89,9 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2022

Olvi-konsernin vuosikertomus ja yhtiökokouskutsu julkaistaan 28.2.2022. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Vuosikertomuksen liitteenä julkaistaan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2021. Vuosikertomus ja yhtiökokouskutsu ovat luettavissa Olvi Oyj:n internetsivuilta.

Vuoden 2022 osavuosikatsausten julkaisuajankohdat:

osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 21.4.2022,
puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 11.8.2022 ja
osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 19.10.2022.

 

OLVI OYJ
Hallitus
 

Lisätietoja:
Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600
Tiina-Liisa Liukkonen, talousjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 041 505 4779

 

TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- tilinpäätöstiedotteen liitetiedot, taulukko 5


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

 

OLVI-KONSERNI

 

 

TAULUKKO 1

 

 

 

 

 

LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

 

 

1 000 EUR

 

 

 

 

 

10–12 / 2021

10–12 / 2020

1–12 / 2021

1–12 / 2020

 

 

 

 

 

Bruttotuotot

255 861

236 023

1 069 260

1 005 101

Valmisteverot ja muut

vähennettävät erät

-145 226

-143 006

-607 034

-590 217

Liikevaihto

110 635

93 017

462 226

414 884

 

 

 

 

 

Hankinnan ja valmistuksen kulut

-67 964

-54 355

-269 344

-236 849

Bruttokate

42 671

38 662

192 882

178 035

 

 

 

 

 

Logistiikan, myynnin ja markkinoinnin kulut

-25 865

-22 149

-99 594

-87 300

Hallinnon kulut

-9 973

-9 585

-34 990

-34 650

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

344

-37

1 141

350

Liikevoitto

7 177

6 891

59 439

56 435

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot

-99

84

284

277

Rahoituskulut

-240

-567

-655

-2 903

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta

44

2

44

2

Tulos ennen veroja

6 882

6 410

59 112

53 811

 

 

 

 

 

Tuloverot

-1 214

-3 495

-10 751

-12 895

TILIKAUDEN VOITTO

5 668

2 915

48 361

40 916

 

 

 

 

 

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot

1 074

-1 250

5 366

-15 588

Eriin liittyvät tuloverot

-42

6

-85

263

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

6 700

1 671

53 642

25 591

 

 

 

 

 

Tilikauden voiton jakautuminen:

 

 

 

 

- emoyhtiön omistajille

5 615

2 880

47 862

40 559

- määräysvallattomille omistajille

53

35

499

357

 

 

 

 

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

 - emoyhtiön omistajille

6 619

1 677

52 977

25 704

 - määräysvallattomille omistajille

81

-6

665

-113

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu tulos/osake, EUR

 

 

 

 

-   laimentamaton

0,27

0,14

2,31

1,96

-   laimennettu

0,27

0,14

2,31

1,96

 

 

OLVI-KONSERNI

 

TAULUKKO 2

 

 

 

TASE

 

 

1 000 EUR

31.12.2021

31.12.2020

VARAT

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

Aineelliset hyödykkeet

229 356

204 156

Liikearvo

25 966

25 172

Muut aineettomat hyödykkeet

12 696

9 925

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä

1 018

994

Muut sijoitukset

888

851

Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset

1 731

1 786

Laskennalliset verosaamiset

1 487

1 086

Pitkäaikaiset varat yhteensä

273 142

243 970

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

Vaihto-omaisuus

58 609

42 278

Myyntisaamiset ja muut saamiset

99 246

88 234

Tuloverosaaminen

504

773

Rahavarat

58 741

45 096

Lyhytaikaiset varat yhteensä

217 100

176 381

VARAT YHTEENSÄ

490 242

420 351

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

Osakepääoma

20 759

20 759

Muut rahastot

1 387

1 387

Omat osakkeet

-438

-1 802

Muuntoerot

-53 727

-58 842

Kertyneet voittovarat

326 016

303 465

 

293 997

264 967

Määräysvallattomien omistajien osuus

3 627

3 165

Oma pääoma yhteensä

297 624

268 132

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

Rahoitusvelat

1 913

2 303

Muut velat

3 985

4 473

Laskennalliset verovelat

13 943

11 107

 

 

 

Lyhytaikaiset velat

 

 

Rahoitusvelat

1 272

1 333

Ostovelat ja muut velat

170 633

132 522

Tuloverovelka

872

481

Velat yhteensä

192 618

152 219

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

490 242

420 351

 

OLVI-KONSERNI

 

 

 

TAULUKKO 3

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 

 

 

 

 

1 000 EUR

Osake-pääoma

Muut rahastot

Omien
osakkeiden rahasto

Käyvän arvon rahasto

Muunto-erot

Voitto-varat

Määräys-vallattomien
omistajien osuus

Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2021

20 759

1 092

-1 802

295

-58 842

303 465

3 165

268 132

Laaja tulos:

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tilikauden tulos

 

 

 

 

47 862

499

48 361

     Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

 

 

          Muuntoerot

 

 

 

 

5 200

 

166

5 366

          Eriin liittyvät tuloverot

 

 

 

-85

 

 

-85

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

 

5 115

47 862

665

53 642

Liiketoimet omistajien kanssa:

 

 

 

 

 

 

 

     Osingonmaksu

 

 

 

 

 

-22 771

-459

-23 230

     Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo

 

 

 

802

 

802

     Omien osakkeiden hankinta

-874

 

 

 

 

-874

     Omien osakkeiden liikkeeseenlasku
     henkilöstölle

1 687

 

 

-1 614

 

73

     Omien osakkeiden myynti henkilöstölle

551

 

 

 

 

551

     Aikaisempia kausia koskeva oikaisu

 

 

 

-1 728

-27

-1 755

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

1 364

 

 

-25 311

-486

-24 433

Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:

 

 

 

 

 

 

     Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta

 

 

283

 

283

     Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos

 

 

-283

283

 

Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä

 

 

 

283

283

Oma pääoma 31.12.2021

20 759

1 092

-438

295

-53 727

326 016

3 627

297 624

1 000 EUR

Osake-pääoma

Muut rahastot

Omien
osakkeiden rahasto

Käyvän arvon rahasto

Muunto-erot

Voitto-varat

Määräys-vallattomien
omistajien osuus

Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2020

20 759

1 092

-503

295

-43 987

282 895

3 318

263 869

Laaja tulos:

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tilikauden tulos

 

 

 

 

40 559

357

40 916

     Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

 

 

          Muuntoerot

 

 

 

 

-15 118

 

-470

-15 588

          Eriin liittyvät tuloverot

 

 

 

263

 

 

263

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

 

-14 855

40 559

-113

25 591

Liiketoimet omistajien kanssa:

 

 

 

 

 

 

 

     Osingonmaksu

 

 

 

 

 

-20 710

-38

-20 748

     Omien osakkeiden hankinta

-1 299

 

 

 

 

-1 299

     Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo

 

 

 

587

 

587

     Aikaisempia kausia koskeva oikaisu

 

 

 

138

 

138

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

-1 299

 

 

-19 985

-38

-21 322

Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:

 

 

 

 

 

 

      Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta

 

 

-6

 

-6

      Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos

 

 

2

-2

0

Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä

 

 

-4

-2

-6

Oma pääoma 31.12.2020

20 759

1 092

-1 802

295

-58 842

303 465

3 165

268 132

 

OLVI-KONSERNI

 

TAULUKKO 4

RAHAVIRTALASKELMA

 

 

1 000 EUR

 

 

 

1–12 / 2021

1–12 / 2020

 

 

 

Tilikauden voitto

48 361

40 916

Oikaisut:

 

 

     Poistot ja arvonalentumiset

27 006

24 972

     Muut oikaisut

10 251

16 327

Käyttöpääoman muutos:

 

 

     Myynti- ja muiden saamisten muutos

-5 878

-22 809

     Vaihto-omaisuuden muutos

- 8 684

-1 274

     Osto- ja muiden velkojen muutos

28 561

17 339

Maksetut korot

-594

-588

Saadut korot

268

260

Saadut osingot

3

4

Maksetut verot

-9 687

-9 351

Liiketoiminnan rahavirta (A)

89 607

65 796

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-31 213

-31 533

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

1 068

1 697

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta

0

-6

Ostetut tytär-, osakkuus- ja yhteisyritysosakkeet

-11 121

0

Investoinnit muihin sijoituksiin

-30

-15

Saadut osingot

21

24

Investointien rahavirta (B)

-41 275

-29 833

 

 

 

Lainojen nostot

884

15 497

Lainojen takaisinmaksut

-12 371

-16 917

Omien osakkeiden hankinta

-874

-1 299

Omien osakkeiden myynti henkilöstölle

551

0

Maksetut osingot

-23 240

-20 754

Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten

lisäys (-) / vähennys (+)

0

26

Rahoituksen rahavirta (C)

-35 050

-23 447

 

 

 

Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) (A+B+C)

13 282

12 516

 

 

 

Rahavarat 1.1.

45 096

33 832

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

363

-1 252

Rahavarat 31.12.

58 741

45 096

 

 
OLVI-KONSERNI     TAULUKKO 5

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä tilinpäätöksessä.

 

Tilinpäätöstiedotteen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. Tilinpäätöstiedotteessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

1.  SEGMENTTI-INFORMAATIO

 

 

 

 

SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1–12/2021

 

 

 

1 000 EUR

 

Suomi

 

Viro

 

Latvia

 

Liettua

Valko-

Venäjä

Elimi-

noinnit ja muut segmentit

 

Konserni

 

 

 

 

 

 

 

 

TUOTOT

 

 

 

 

 

 

 

Ulkoinen myynti

191 573

71 802

35 436

57 940

97 461

8 014

462 226

     Juomamyynti

190 333

71 802

35 436

57 940

97 461

0

460 986

     Laitepalvelut

1 240

0

0

0

0

0

1 240

Sisäinen myynti

1 091

5 311

4 526

2 928

914

-14 770

0

Liikevaihto yhteensä

192 664

77 113

39 962

60 868

98 375

-6 756

462 226

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden voitto yhteensä

40 474

11 265

2 850

4 320

12 216

-22 764

48 361

 

SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1–12/2020

 

 

 

1 000 EUR

 

Suomi

 

Viro

 

Latvia

 

Liettua

Valko-

Venäjä

Elimi-

noinnit ja muut segmentit

 

Konserni

 

 

 

 

 

 

 

 

TUOTOT

 

 

 

 

 

 

 

Ulkoinen myynti

178 992

65 029

35 039

52 701

83 123

0

414 884

     Juomamyynti

177 738

65 029

35 039

52 701

83 123

0

413 630

     Laitepalvelut

1 254

0

0

0

0

0

1 254

Sisäinen myynti

1 321

5 805

 2 338

2 799

217

-12 480

0

Liikevaihto yhteensä

180 313

70 834

37 377

55 500

83 340

-12 480

414 884

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden voitto yhteensä

31 011

10 536

3 572

3 402

7 583

-15 188

40 916

 

2.  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 

Johdon työsuhde-etuudet

 

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

1 000 EUR

 1–12 / 2021

 1–12 / 2020

Toimitusjohtaja

939

550

Hallituksen puheenjohtaja

73

74

Muut hallituksen jäsenet

 

172

172

Yhteensä

1 184

796

 


3. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

 

 

 

31.12.2021

      %

 

 

 

A-osakkeita, kpl

16 989 976

82,0

K-osakkeita, kpl

3 732 256

18,0

Yhteensä

20 722 232

100,0

 

 

 

A-osakkeiden äänimäärä yhteensä

16 989 976

18,5

K-osakkeiden äänimäärä yhteensä

74 645 120

81,5

Äänimäärä yhteensä, kpl

91 635 096

100,0

 

 

 

Ääniä / A-sarjan osake

1

 

Ääniä / K-sarjan osake

20

 

 

Rekisteröity osakepääoma 31.12.2021 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.


Olvi Oyj:n osakkeille maksettiin osinkoa 1,10 euroa/osake vuodelta 2020 (1,00 euroa/osake vuodelta 2019), yhteensä 22,8 (20,7) miljoonaa euroa. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,55 euroa osakkeelta maksettiin 20.4.2021. Toinen erä 0,55 euroa osakkeelta maksettiin 3.9.2021. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.

 

4. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT     

 

Olvi-konsernissa on päättynyt avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso oli 1.2.2019 – 31.1.2021. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 60 henkilöä ja palkkiot maksettiin järjestelmän ehtojen mukaisesti Olvi Oyj:n A-osakkeina sekä osittain rahana. Osakepalkkiona luovutettiin yhteensä 36 200 A-osaketta.

Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt 1.2.2021 kokouksessaan kolmen uuden konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehdoista: suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2021—2025, lisäosakejärjestelmästä vuosille 2021—2022 ja sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2021—2025. Päätetyistä kannustinjärjestelmistä 15.2.2021 alkoi suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koskien ansaintajaksoja 2021—2022 ja 2021—2023. Kohderyhmiin kuuluu noin 18 henkilöä mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja ulkomaisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajat, Olvin johtoryhmän jäsenet sekä ulkomaisten tyttärien myyntijohtajat. Palkkiot perustuvat konsernin kumulatiiviseen euromääräiseen liikevoittoon ja alkoholittomien tuotteiden myyntivolyymin kasvuun. Ansaintajaksolta 2021—2022 maksettavat nettomääräiset palkkiot ovat yhteensä enintään noin 6 100 Olvi Oyj:n A-osaketta ja ansaintajaksolta 2021–2023, yhteensä enintään noin 10 000 Olvi Oyj:n A-osaketta.

Olvi Oyj aloitti uuden avainhenkilöitä koskevan lisäosakejärjestelmän, jonka ansaintajakso on 15.4.2021 – 14.4.2023. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 55 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj on myynyt joulukuun loppuun mennessä omia osakkeitaan kohderyhmän henkilöille yhteensä 12 495 kappaletta yhteishintaan 598,9 tuhatta euroa.

Pitkän aikajänteen palkitsemisen tavoitteena on tukea yhtiön tavoitteiden saavuttamista, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuvat kannustinjärjestelmät. Palkkiot maksetaan osittain Olvi Oyj:n A-osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuuksilla pyritään kattamaan palkkioista osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita Olvi Oyj:n A-osakkeita suoriutumisen perusteella. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Hallitus on asettanut palkkiokaton yhden kalenterivuoden aikana osallistujalle maksettavien bruttomääräisten palkkioiden kokonaismäärälle. Palkkiokatto koskee kaikkia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella maksettavia bruttopalkkioita. Olvin johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet uusien kannustinjärjestelmien perusteella nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen edellisen vuoden vuosipalkastaan. Tämä Olvi Oyj:n A-osakkeiden määrä on omistettava niin kauan kuin hänen jäsenyytensä johtoryhmässä jatkuu.

Katsauskaudella kirjattiin kyseisiin järjestelmiin liittyviä kustannuksia yhteensä 631,3 tuhatta euroa. Olvi-konsernilla ei ole käytössä muita osake- tai optiojärjestelyjä.

 

5. OMAT OSAKKEET 

 

Olvi Oyj:llä oli tammikuun 2021 alussa hallussa 38 560 kappaletta omia osakkeita. Tammikuussa Olvi Oy jatkoi 5.11.2020 alkanutta omien osakkeiden hankintaa, joka päättyi 15.1.2021. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Olvi Oyj:n hallitus päätti 19.2.2021 kokouksessaan käynnistää omien osakkeiden hankinnan 8.4.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella ja hankkia enintään 10 000 A-osaketta. Omien osakkeiden hankinta perustui 2.2.2021 tiedotettuun konsernin avainhenkilöiden uuteen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Osakkeiden hankinta alkoi 25.2.2021 ja päättyi 1.3.2021.

Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj on luovuttanut omia osakkeitaan lisäosakejärjestelmän kohderyhmän henkilöille yhteensä 11 495 kappaletta yhteishintaan 551,5 tuhatta euroa.

Olvi Oyj:llä on katsauskauden lopussa hallussa yhteensä 9 404 kappaletta omia A-osakkeita. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 438,0 tuhatta euroa. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää. Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,05 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,01 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä on 0,06 prosenttia.

Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 31.3.2021, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 500 000 A-osaketta.

Yhtiökokous myös päätti, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden luovutusvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman A-osakkeen luovuttamisesta.

6. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *)

 1–12 / 2021

 1–12 / 2020

 

 

 

  - keskimäärin

20 706 610

20 708 331

  - jakson lopussa

20 712 828

20 683 672

 

7. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ

 

 

 

 

 

 1–12 / 2021

 1–12 / 2020

 

Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl

1 812 283

1 474 892

Vaihdon arvo yhteensä, 1 000 EUR

89 417

60 470

Vaihdon osuus A-osakkeiden

 

 

kokonaismäärästä, %

10,7

8,7

 

 

 

Osakkeiden keskikurssi, EUR

49,35

41,03

Päätöspäivän kurssi, EUR

51,20

48,50

Korkein noteeraus, EUR

55,70

50,00

Alhaisin noteeraus, EUR

43,10

30,25


 

       


8. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 31.12.2021

 

 

Arvo-osuusmäärä

Äänimäärä

Omistajia

 

kpl

%

kpl

%

kpl

%

Suomalaiset yhteensä

16 208 210

78,22

87 121 074

95,07

17 376

99,53

Ulkomaiset yhteensä

64 395

0,31

64 395

0,07

72

0,41

Hallintarekisteröidyt (ulkom.) yhteensä

2 371 165

11,44

2 371 165

2,59

6

0,03

Hallintarekisteröidyt (kotim.) yhteensä

2 078 462

10,03

2 078 462

2,27

5

0,03

Yhteensä

20 722 232

100,00

91 635 096

100,00

17 459

100,00

 


9. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-sarja

A-sarja

Yhteensä

%

Äänimäärä

%

1. Olvi-säätiö       

2 363 904

890 613

3 254 517

15,71

48 168 693

52,57

2. Hortling Heikki kuolinpesä *)                                   

903 488

103 280

1 006 768

4,86

18 173 040

19,83

3. Hortling Timo Einari

212 600

49 152

261 752

1,26

4 301 152

4,69

4. Hortling-Rinne Marit    

149 064

14 234

163 298

0,79

2 995 514

3,27

5. Citibank Europe plc, hall.rek.

2 255 212

2 255 212

10,88

2 255 212

2,46

6. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingin sivukonttori, hall.rek.

2 040 071

2 040 071

9,84

2 040 071

2,23

7. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

828 075

828 075

4,00

828 075

0,90

8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

699 213

699 213

3,37

699 213

0,76

9. Hortling Pia Johanna

23 388

25 366

48 754

0,24

493 126

0,54

10. Hortling Jens Einari

23 388

16 216

39 604

0,19

483 976

0,53

Muut

56 424

10 068 544

10 124 968

48,86

11 197 024

12,22

 

Yhteensä

3 732 256

16 989 976

20 722 232

100,00

91 635 096

100,00

 

*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet.

 

Olvi ei ole saanut vuoden 2021 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

 

 

10. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

 

1 000 EUR

 

 

 

 1–12 / 2021

  1–12 / 2020

 

 

 

Alkusaldo

204 156

208 701

Lisäykset

48 270

31 923

Vähennykset ja siirrot

-2 001

-2 294

Poistot

-24 548

-22 625

Kurssierot

3 479

-11 549

Yhteensä

229 356

204 156


 


11. VASTUUSITOUMUKSET

 

 

 

1000 EUR

 

 

 

31.12.2021

31.12.2020

 

 

 

Annetut pantit ja vastuusitoumukset

 

 

   Omasta puolesta

10 007

1 938

 

 

 

Leasing- ja vuokravastuut:

 

 

   Alle vuoden sisällä erääntyvät

1 012

788

   1–5 vuoden sisällä erääntyvät

550

398

Leasing- ja vuokravastuut yhteensä

1 562

1 186

 

 

 

Muut vastuut

60

60


Vastuiden kasvu johtuu Vestfyen-yrityskaupasta ja kyseisen yhtiön yhdistelemisestä Olvi-konserniin.

 

12. LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN

 

SIA Piebalgas Alus

Olvin Latvian tytäryhtiö AS Cesu Alus on johtava toimija Latvian juomamarkkinoilla. Cesu Alus osti Latvian Vidzemen maakunnassa toimivan tunnetun ja arvostetun Piebalgas Alus -pienpanimon koko osakekannan. Yrityskaupalla vahvistetaan ja monipuolistetaan kokonaistuotevalikoimaa premium craft oluilla ja kvassilla sekä vähittäiskaupassa että anniskelumyynnissä. Piebalgas-panimo on perustettu vuonna 1989. Se valmistaa tuotteensa perinteisellä valmistusmenetelmällä korkealuokkaisista raaka-aineista.

Piebalgas Alus on yhdistelty Olvi-konserniin kesäkuun 2021 alusta alkaen. Piebalgas Alus -panimon liiketoiminnot sisältyvät Olvi-konsernin segmenttiraportoinnissa Latvian lukuihin. Vaikutus konsernin lukuihin on vähäinen.

 

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto hankintahinnasta sekä hankinta-ajankohtana hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käypä arvo. Tase on laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Olvi-konsernin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Hankinta on kirjattu alustavana toisella kvartaalilla.

 

Hankintahinta

 

1000 EUR

 

 

 

 

 

Maksettu käteisvaroina

2 126

Hankintahinta (100 %) yhteensä

2 126

 

 

Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät (100 %)

 

1000 EUR

 

 

 

 

 

Aineelliset hyödykkeet

1 540

Aineettomat hyödykkeet

 

  Tavaramerkit

584

  Muut aineettomat hyödykkeet

1

Vaihto-omaisuus

771

Myyntisaamiset ja muut saamiset

609

Rahavarat

32

Pitkäaikaiset velat

631

Lyhytaikaiset velat

1 236

Yksilöitävissä olevat nettovarat yhteensä

1 671

Liikearvo

455


A/S Bryggeriet Vestfyen

Olvi tiedotti aiemmin tänä vuonna ostaneensa 96,41 % tanskalaisesta Bryggeriet Vestfyen –panimosta. Bryggeriet Vestfyen -yrityksen muodostavat oluita ja virvoitusjuomia valmistava panimo Assensissa sekä Norre Aabyssa sijaitseva Indslev-pienpanimo. Bryggeriet Vestfyen on perustettu vuonna 1885.

Bryggeriet Vestfyen on yhdistelty Olvi-konserniin syyskuun 2021 alusta alkaen. Bryggeriet Vestfyen -panimon liiketoimintoja ei raportoida omana segmenttinään 2021, sillä määrälliset kynnysarvot eivät ylity yhtiön osalta.

 

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto hankintahinnasta sekä hankinta-ajankohtana hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käypä arvo. Tase on laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Olvi-konsernin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Hankinta on kirjattu alustavana kolmannella kvartaalilla.

 

Hankintahinta

 

1000 EUR

 

 

 

 

 

Maksettu käteisvaroina (96,41 %)

9 220

Määräysvallattomien omistajien osuus (3,59 %)

269

Hankintahinta (100 %) yhteensä

9 489

 

 

Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät (100 %)

 

1000 EUR

 

 

 

 

 

Aineelliset hyödykkeet

16 519

Aineettomat hyödykkeet

 

  Asiakkuudet

484

  Tavaramerkit

1 789

  Muut aineettomat hyödykkeet

87

Muut sijoitukset

5

Laskennalliset verosaamiset

551

Vaihto-omaisuus

5 813

Myyntisaamiset ja muut saamiset

2 785

Rahavarat

193

Pitkäaikaiset velat

5 536

Laskennalliset verovelat

2 434

Lyhytaikaiset velat

10 767

Yksilöitävissä olevat nettovarat yhteensä

9 489

 


13. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana).

 

Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuudesta sekä maksuvalmiudesta.

Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.

Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myyntivolyymitiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari.

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) / (Taseen loppusumma).

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) / (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus).             

 

Tilaa

Multimedia

Multimedia