OP:n yhteistoimintaneuvottelut päätökseen – tavoitteena vahvistaa kilpailukykyä ja lisätä ketteryyttä

OP:n 1.10.2018 aloittamat, keskusyhteisökonsernin uudelleenorganisoitumista koskeneet yhteistoimintaneuvottelut on käyty. Organisaatiorakennetta selkiytetään, ja toimintatapoja ketteröitetään vaiheittain. Muutosten myötä noin 700 nykyistä tehtävää päättyy, ja samaan aikaan syntyy yli 1 000 uutta työtehtävää.

Uuden organisaation ja toimintatapojen tavoitteena on lisätä toiminnan ketteryyttä ja tuottavuutta sekä parantaa asiakaskokemusta paranevan työntekijäkokemuksen avulla. Samaan aikaan OP Ryhmän keskusyhteisön organisaatiorakennetta selkiytetään ja yksinkertaistetaan. Panostuksia ja rekrytointeja asiakaspalveluun ja sääntelyyn liittyvien tehtävien hoitamiseen jatketaan.

- Haluamme olla finanssialan edelläkävijä ja johtava toimija Suomessa. Yhteistoimintaneuvottelujen keskiössä on ollut toimintamme ja johtamisen kehittäminen siten, että voimme yhä paremmin vastata kilpailuympäristön muutoksiin, kertoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

OP Ryhmän keskusyhteisössä siirrytään vaiheittain toteuttamaan ketterää, itseohjautuvaa toimintatapaa, joka antaa vapautta ja vastuuta tiimeille, nopeuttaa päätöksentekoa ja ohjaa työskentelyä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

- Yhteistoimintaneuvotteluja on käyty avoimessa, keskustelevassa hengessä. Haluan kiittää kaikkia osapuolia yhteistyöstä neuvotteluiden aikana suunnitelmien kehittämisessä. Vaikka osa nykyisistä tehtävistä lakkaa, ryhmässä syntyy merkittävä määrä uusia ja kiinnostavia työtehtäviä, joita pyritään tarjoamaan mahdollisimman monelle, Ritakallio jatkaa.

- Koska tehtäviä lakkaa ja uusia syntyy samanaikaisesti, mahdollinen irtisanomistarve selviää vasta sen jälkeen, kun olemme selvittäneet uusien tehtävien sopivuuden niiden henkilöiden kanssa, joiden nykyinen tehtävä lakkaa. Tuemme henkilöstöämme muutoksessa monin tavoin – niin uusien tehtävien löytymisessä kuin uusien taitojen oppimisessa, kertoo henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi.

Organisaatiomuutokset ovat osa OP Ryhmän 100 miljoonan euron säästöohjelmaa keskusyhteisökonsernissa. Nyt päätetyillä toimenpiteillä säästötavoitteesta saavutetaan noin 10 miljoonan euron säästöt. Kulusäästöjä haetaan lisäksi esimerkiksi tarkentamalla strategian fokusta, keskittymällä ydinliiketoimintoihin sekä optimoimalla edelleen oman ja ulkoa ostetun työn suhdetta. Säästöohjelma etenee suunnitellusti.

Yhteistoimintaneuvottelut koskivat OP:n keskusyhteisökonsernia, jossa työskentelee noin 6 000 henkilöä. Neuvottelut eivät koskeneet OP Ryhmän osuuspankkeja, ja niiden ulkopuolella olivat myös Helsingin OP-Kiinteistökeskus, Pohjola Terveys ja OP-Eläkekassa sekä OP Yrityspankkikonsernin Baltian toiminnot.

Uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.1.2019. OP Ryhmä jatkaa toimintamallin kehittämistä ja muutoksen jatkon suunnittelua keväällä 2019.


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, p. 050 523 9904, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on noin 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta. www.op.fi

Tilaa