OP Yrityspankin yritysluottosalkuista ja OP:n rahastoista hiilineutraaleja 2050 mennessä

Report this content

OP Yrityspankki sitoutuu yritysluottosalkkujensa ja OP Varainhoito yhdessä OP-Rahastoyhtiön kanssa hoitamiensa rahastojen osalta hiilineutraaliuuteen vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi yhtiöt tiukentavat kivihiiltä koskevia toimia rahoitus- ja sijoitustoiminnassaan.

OP Yrityspankki luo parhaillaan tiekarttaa päästöjen vähentämiseksi merkittävästi jo ennen vuotta 2050, erityisesti yritysrahoituksen päämarkkina-alueella Suomessa. Lisäksi OP Varainhoito puolittaa hoitamiensa rahastojen kasvihuonekaasujen päästöintensiteetin vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 tasoon.

– Sitoutumalla vastuullisuustavoitteisiin ja niiden saavuttamiseksi vaadittaviin toimenpiteisiin varmistamme, että yritysasiakkaamme ovat varautuneita ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. ESG-teemojen vahvempi integrointi luotto- ja sijoituspäätöksiin on yksi esimerkki toimenpiteistämme tavoitteiden saavuttamiseksi, OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi sanoo.

OP Ryhmä on jo aikaisemmin asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali omien suorien sekä energian käytöstä aiheutuvien päästöjen osalta vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi OP Ryhmä on julkaissut yhtenä ensimmäisistä pankeista Euroopassa toimialakohtaisen päästölaskennan vastuukannastaan. Vastuukanta kuvaa pankin vastuita, jotka koostuvat esimerkiksi nostetuista luotoista.

Toimet ovat osa Pariisin ilmastosopimuksen mukaista työtä ja YK:n ympäristöohjelman Finance Initiativen (UNEP FI) vastuullisen pankkitoiminnan periaatteita, jotka OP Ryhmä on allekirjoittanut perustajajäsenenä vuonna 2019.

Uusissa asiakkuuksissa huomioidaan riippuvuus kivihiilestä

OP Yrityspankki ei jatkossa rahoita uusia kivihiilivoimalaitoksia tai -kaivoksia, eikä niiden rakentamista suunnittelevia yhtiöitä. Se ei myöskään kehitä uusia yritysasiakkuuksia, joissa taloudellinen riippuvuus liikevaihdolla mitattuna kivihiilen energiankäytöstä on yli 5 prosenttia. Linjasta voidaan poiketa, jos yritysasiakas on sitoutunut siirtymään kohti vähähiilistä talousjärjestelmää ja esittämään konkreettisen suunnitelman kivihiilestä irtautumiseen.

Varainhoidon sijoitustoiminnassa kivihiilen poissulkurajaa sitoudutaan tiukentamaan asteittain niin, että vuoden 2030 loppuun mennessä suorissa ja aktiivisissa sijoituksissa ei ole kohteita, joilla on kivihiilen louhintaan tai kivihiilellä tuotettuun energiaan liittyvää liiketoimintaa.

Aktiivinen omistajuus on aina ollut olennainen osa vastuullisen sijoittamisen toimenpiteitämme. Tulemme jatkossa kehittämään yhtiövaikuttamisen sekä yhtiökokousäänestämisen menetelmiämme niin, että ne edistävät hiilineutraaliustavoitettamme entistä vahvemmin, Katja Keitaanniemi sanoo.

Lisätiedot medialle:
OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

Tilaa