OUTOKUMMUN HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA VAHVISTI JOHDON 2003B OPTIOT

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE  16.2.2005 KLO 15.00

OUTOKUMMUN HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA VAHVISTI
JOHDON 2003B OPTIOT

Outokumpu Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on
tänään vahvistanut hallituksen valtuuttamana Outokummun johdolle
myönnettävien optio-oikeuksien 2003B määrät. Optio-oikeuksia 2003B
annetaan 130 henkilölle yhteensä 1 148 820 kappaletta.

Johtoryhmän jäsenet saavat optio-oikeuksien 2003B helmikuussa 2004
hyväksytystä enimmäismäärästä 55,2 % ja muu johto 75 %.

Optio-oikeudet 2003B jaetaan helmikuussa 2004 ansaintakriteereiksi
määriteltyjen osakekohtaisen tuloksen (EPS) ja osakkeen
kurssikehityksen perusteella. Konsernin johtoryhmän jäsenten
kohdalla ansaintakriteerinä oli myös velkaantumisaste.

Optio-oikeuksilla 2003B voidaan merkitä yhteensä 1 148 820 Outokumpu
Oyj:n osaketta 1.9.2007 - 1.3.2010. Osakkeen merkintähinta optio-
oikeudella on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.12.2004 - 28.2.2005.

OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto


Eero Mustala
Viestintäjohtaja
puh 09 421 2435, gsm 040 504 5146
Sähköposti: eero.mustala@outokumpu.com


Tilaa