Outokummun kolmas neljännes 2010 - kausiluonteisesti heikompi kysyntä johti tappiolliseen vuosineljännekseen

Kolmas neljännes lyhyesti

 

- Liiketappio oli 49 milj. euroa, operatiivinen tulos noin -10 milj. euroa
- Toimitusmäärät supistuivat toisesta neljänneksestä mutta olivat 29 % korkeammat kuin vuoden 2009 - kolmannella neljänneksellä
- Neljännen neljänneksen operatiivisen tuloksen arvioidaan paranevan nollatasolle suuremmista toimitusmääristä mutta jonkin verran alhaisemmista hinnoista johtuen.

 

 

Konsernin tunnusluvut, milj. euroa   III/10 III/09 II/10  
                   
Liikevaihto         999 587 1110  
Liikevoitto         -49 -65 71  
Voitto ennen veroja       -88 -81 63  
Tilikauden voitto       -56 -56 44  
Osakekohtainen tulos, euroa     -0,31 -0,31 0,24  
Liiketoiminnan nettorahavirta     -112 -10 -314  
                   
Ruostumattoman teräksen toimitukset, 1 000 tonnia 307 238 339  
Ruostumattoman teräksen perushinta, euroa/tonni 1) 1 245 1 307 1 317  
Ruostumattoman teräksen markkinahinta, euroa/tonni 2 866 2 229 3 018  
                   
1) CRU:Saksan perushinta (kylmävalssattu 304-laadun 2 mm:n teräslevy)

 

 

Standardilaatujen kysyntä on elpynyt jonkin verran Euroopassa kesäkauden jälkeen. Nikkelin hinnan nousu on vaikuttanut positiivisesti lähinnä jakelijoiden ostokäyttäytymiseen. Erikoislaatujen kysyntä on kuitenkin edelleen vaimeampaa, eikä investointivetoisilla asiakastoimialoilla ole tapahtunut selvää elpymistä.

 

Outokummun kolmannen neljänneksen toimitukset kasvoivat 29 % 307 000 tonniin verrattuna vuoden 2009 vastaavaan neljännekseen. Keskimääräiset perushinnat olivat 5 % alhaisemmat kuin vuonna 2009. Tärkeimpien raaka-aineiden hinnat olivat edelleen selvästi korkeampia kuin vuonna 2009. Nikkelin keskimääräinen hinta nousi 20 % ja ferrokromin hinta 46 %. Hintojen noususta ja toimitusten kasvusta johtuen Outokummun liikevaihto oli 999 milj. euroa eli jopa 70 % suurempi kuin vuonna 2009.

 

Vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna toimitukset supistuivat 9 %, mikä johtui Euroopan lomakauden aiheuttamasta kysynnän heikkenemisestä ja konsernin huoltoseisokeista. Alhaisemmat toimitusmäärät ja melko tasainen hintakehitys vetivät Outokummun kolmannen neljänneksen operatiivisen tuloksen 10 milj. euroa tappiolle. Neljänneksen 49 milj. euron liiketappiota kasvatti 39 milj. euron raaka-aineisiin liittyvät varastotappiot. Vuonna 2009 kolmannen neljänneksen operatiivinen tappio oli 82 milj. euroa ja liiketappio 65 milj. euroa. Raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja oli 32 milj. euroa. Pääasiallisin syy operatiivisen tappion merkittävään pienentymiseen vuonna 2010 oli toimitusmäärien kasvu. Nettorahoituskulut olivat selvästi suuremmat kuin vuosi sitten, mikä kasvatti tappion ennen veroja 88 milj. euroon eli suuremmaksi kuin vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä sekä osakekohtaisen tuloksen -0,31 euroon, joka on samaa tasoa kuin vuonna 2009. Käyttöpääoma kasvoi edelleen ja johti negatiiviseen kassavirtaan neljänneksellä.

 

Outokummun ruostumattoman teräksen toimitusten odotetaan elpyvän neljännellä neljänneksellä kolmannesta neljänneksestä ja olevan lähellä toisen neljänneksen tasoa (339 000 tonnia). Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan neljännellä neljänneksellä nollatasolla. Metallien hintakehityksestä ja valuuttakurssikehityksestä riippuen kassavirran odotetaan olevan positiivinen alhaisempien varastojen ansiosta.

 

Toimitusjohtaja Juha Rantanen:

 

"Outokummun kolmannen neljänneksen tappio johtuu pääasiassa kausivaihtelun aiheuttamasta toimitusmäärien laskusta. Tuloskehityksemme kääntyy jälleen oikeaan suuntaan neljännellä neljänneksellä. Odotamme parempaa tulosta sekä edelliseen että viimevuotiseen neljännekseen verrattuna. Standardilaatujen loppukysyntä on edelleen tyydyttävällä tasolla. Investointivetoisten toimialojen odotettu elpyminen ei ole vielä toteutunut. Asiakkaat epäröivät investointipäätösten tekemistä yleisestä makrotalouden epävarmuudesta johtuen. Tämä on pääasiallinen syy siihen, että käyttöasteemme on edelleen vain 75 %. Viime aikojen valuuttakurssimuutoksilla on myös negatiivinen vaikutus toimintaamme ja ruostumattoman markkinoihin.

 

Olemme kuitenkin luottavaisia ruostumattoman teräksen toimialan houkuttelevuuteen. Useat globaalit trendit tukevat ruostumattoman markkinoiden pitkän tähtäimen kasvua. Outokummulla on ainutlaatuinen asema hyödyntää nämä mahdollisuudet Tornion kustannuskilpailukyvyn ja erikoistuoteosaamisemme ansiosta. Äskettäin tarkennettu strategiamme sisältää konkreettiset suunnitelmat konsernin kannattavuuden parantamiseksi."

 

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Outokummun virallisesta kolmannen neljänneksen 2010 osavuosikatsauksesta

 

Lisätietoja antavat:

 

Päivi Lindqvist, johtaja - viestintä ja sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2432, matkapuh. 040 708 5351
paivi.lindqvist@outokumpu.com

 

Ingela Ulfves, johtaja - sijoittajasuhteet ja talousviestintä
puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531
ingela.ulfves@outokumpu.com

 

Esa Lager, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. (09) 421 2516
esa.lager@outokumpu.com

 

OUTOKUMPU OYJ

 

 

 

Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita.
Outokummun palveluksessa on noin 7 500 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.com