Espoon käräjäoikeuden päätös: PRH syyllistynyt ikäsyrjintään – rekrytointiprosessia täsmennetään

Espoon käräjäoikeuden päätöksen mukaan Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on toiminut yhdenvertaisuuslain vastaisesti valitessaan hakijoita haastateltaviksi virastossa keväällä 2016 avoinna olleeseen tilintarkastusvalvonnan lakimiehen tehtävään.

Kanteen nosti 63-vuotias hakija, jota ei ollut valittu rekrytointihaastatteluun. PRH tuomittiin maksamaan 10 000 euroa yhdenvertaisuuslain mukaisena hyvityksenä sekä korvaaman kantajan oikeudenkäyntikulut.

PRH kunnioittaa rekrytoinneissaan, kuten kaikessa muussa toiminnassaan, yhdenvertaisuusperiaatetta, eikä syrji hakijoita, kun henkilöitä valitaan avoinna oleviin tehtäviin.

Virastoon tehtäviin palkataan hyvin eri-ikäisiä ihmisiä. Kyseisessä rekrytoinnissa tilintarkastusvalvonnan lakimiehen virkaan haastateltiin viittä henkilöä, jotka olivat iältään 37-58-vuotiaita. Haastateltavien valinta tehtiin hakemusten kokonaisarvioinnin perusteella, eikä hakijoiden ikä vaikuttanut valintaan. 

Myös Aluehallintovirasto on vuonna 2016 tutkinut valintamenettelyn ja todennut, että PRH on työnantajana osoittanut, ettei se ole syyllistynyt syrjintään hakijan iän vuoksi.

Espoon käräjäoikeus on kuitenkin päätynyt toiseen lopputulokseen ja katsoo, että PRH ei ole kyennyt kumoamaan yhdenvertaisuuslain mukaista syrjintäolettamaa. Tämän johdosta PRH toteaa, että kyseisessä rekrytoinnissa haastateltavien valintamenettelyä ei ollut riittävästi dokumentoitu, eikä hakijoiden ansiovertailua ollut kaikilta osin tehty riittävän huolellisesti. PRH pahoittelee tapahtunutta ja täsmentää jatkossa rekrytointiprosessiaan ja -ohjeistustaan.

Lisätiedot: ylijohtaja Eero Mantere, p. 029 509 5511

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa