PRH on poistanut kaupparekisteristä toimimattomia yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä kaupparekisteristä

Report this content

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä yli 3 000 toimintansa lopettanutta yritystä ja asunto-osakeyhtiötä.

Poistetuista yrityksistä suurin osa, yli 2 500, oli avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä. Rekisteristä poistettiin lisäksi toiminimiyrittäjiä eli yksityisiä elinkeinonharjoittajia, osakeyhtiötä, sivuliikkeitä ja osuuskuntia sekä asunto-osakeyhtiöitä.

Lista 4.10.2021 poistetuista toimimattomista yrityksistä on prh.fi-sivuilla.

Poistetut yritykset eivät ilmoittaneet yritystoiminnan jatkumisesta määräaikaan mennessä kehotuksista huolimatta. PRH tiedotti poistomenettelystä useissa viestintäkanavissa.

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa.

Poistettu yritys voi hakea palauttamista kaupparekisteriin.

Toimimattoman yrityksen poistaminen PRH:n aloitteesta perustuu kaupparekisterilakiin (24 §). PRH otti poistomenettelyyn yritykset ja asunto-osakeyhtiöt, jotka eivät olleet tehneet ilmoitusta kaupparekisteriin kymmeneen vuoteen ja joilla ei ollut yrityskiinnityksiä eikä yrityskiinnitysasiaa vireillä ja jotka olivat Verohallinnon mukaan toimimattomia.

Lisätiedot

Sari Laajaranta
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5414

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia