Toimivakin yritys voi joutua pois kaupparekisteristä, jos se ei ilmoita hallitustaan 21.9.2022 mennessä

Report this content

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimiviakin yrityksiä, joiden kaupparekisteritiedoissa ei ole merkittynä hallitusta ja jotka eivät ilmoita hallitustaan rekisteriin määräajassa. Poistaminen kaupparekisteristä uhkaa noin 170 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa. Ne eivät ole vielä ilmoittaneet hallitustaan PRH:n lähettämästä kehotuskirjeestä huolimatta.

Poistomenettelyssä olevien yritysten täytyy ilmoittaa hallituksensa rekisteriin 21.9.2022 mennessä.

PRH voi poistaa toimivankin yrityksen kaupparekisteristä, jos yritys ei ilmoita toimikelpoista hallitusta kaupparekisteriin ja yrityksen määräämiselle selvitystilaan ei ole edellytyksiä. Rekisteristä poistot tehdään loppusyksyn aikana.

PRH:n oikeus poistaa kaupparekisteristä hallituksensa ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä perustuu osakeyhtiö- ja osuuskuntalakeihin.

Katso lista poistomenettelyssä mukana olevista yrityksistä ja lue lisää prh.fi-sivulta.

 

Lisätiedot

Sari Laajaranta
Erityisasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5414

 

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia