Även verksamma företag kan avregistreras om de inte anmäler sin styrelse till handelsregistret senast 21.9.2022

Report this content

Företag vars styrelse inte finns antecknad i handelsregistret riskerar avregistrering. Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för handelsregistret, kommer att avregistrera även verksamma företag om de inte anmäler sin styrelse till registret inom utsatt tid. Risken för avregistrering berör nu ca. 170 aktiebolag och andelslag, som ännu inte har anmält sin styrelse till handelsregistret trots PRS uppmaningsbrev.

Företagen som är med i avregistreringsförfarandet måste anmäla sin styrelse till handelsregistret senast den 21 september 2022.

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag om företaget inte anmäler en behörig styrelse till handelsregistret och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringen sker under slutet av hösten.

PRS rätt att avregistrera företag som inte anmält sin styrelse grundar sig på aktiebolagslagen och lagen om andelslag.

Se en lista över de företag som är med i avregistreringsförfarandet och läs mer på prh.fi.

För mer information kontakta:

Sari Laajaranta

Specialsakkunnig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)

Tfn 029 509 5414

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media