Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi publicerar meddelanden på vårt Twitterkonto @prh_fi. Vi använder Twitter också för att informera om evenemang, publicera våra rekryteringsannonser och dela meddelanden från internationella aktörer inom branschen.