Muutoksia Pihlajalinnan johtoryhmään ja johtoryhmän rakenteeseen

Pihlajalinna Oyj                 Pörssitiedote                 14.3.2018 klo 8:15

Muutoksia Pihlajalinnan johtoryhmään ja johtoryhmän rakenteeseen

Pihlajalinna Oyj uudistaa johtoryhmänsä rakennetta osana yhtiön rakenneuudistusta. Samalla joidenkin johtoryhmän jäsenten tehtävät muuttuvat. Yhtiö luopuu laajennetusta johtoryhmästä. Johtoryhmänimitykset tulevat voimaan 14.3.2018.

Pihlajalinnan hallitus on nimittänyt konsernin johtoryhmään seuraavat uudet jäsenet:

Minna Elomaa, liiketoimintajohtaja, Etelä-Suomi. Elomaa on toiminut Pihlajalinnan lääkärikeskusten liiketoimintajohtajana. Hän on ollut Pihlajalinnan palveluksessa vuodesta 2017.

Tero Järvinen, liiketoimintajohtaja, Pohjanmaa. Järvinen on toiminut Pihlajalinnan tytäryhtiön Kuusiolinna Terveyden toimitusjohtajana. Hän on ollut Pihlajalinnan palveluksessa vuodesta 2016.

Teija Kulmala, liiketoimintajohtaja, Väli-Suomi. Kulmala on toiminut Pihlajalinnan Pirkanmaan lääkärikeskusten aluejohtajana sekä Jämsän Terveyden ja Jokilaakson Terveyden toimitusjohtajana. Hän on ollut Pihlajalinnan palveluksessa vuodesta 2016.

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja. Markula on ollut Pihlajalinnan laajennetun johtoryhmän jäsen ja yhtiön palveluksessa vuodesta 2016.

Perttu Monthan, digitaalisen kehityksen johtaja. Monthan on ollut Pihlajalinnan laajennetun johtoryhmän jäsen ja yhtiön palveluksessa vuodesta 2017.

Sanna Määttänen, palvelu- ja tuotekehitysjohtaja. Määttänen on ollut Pihlajalinnan Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentin Muut liiketoiminnot -palvelualueen liiketoimintajohtaja. Hän on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2012.

Pauli Waroma, markkinointijohtaja. Waroma on ollut Pihlajalinnan laajennetun johtoryhmän jäsen ja yhtiön palveluksessa vuodesta 2017.

Johtoryhmässä jatkavat seuraavat jäsenet:

Joni Aaltonen, toimitusjohtaja

Pauliina Rannikko, HR- ja lakiasiainjohtaja

Ville Lehtonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Pihlajalinna alkaa hakea konsernille myyntijohtajaa. Myyntijohtaja vastaa myös Pohjois-Suomi liiketoiminta-alueen johtamisesta. Toimi on uusi ja se pyritään täyttämään mahdollisimman pian. Konsernin myyntijohtajasta tulee Pihlajalinnan johtoryhmän jäsen.

Johtoryhmän jäsenenä toiminut varatoimitusjohtaja ja konserniprojekteista vastannut Juha Rautio on nimitetty strategisista hankkeista vastaavaksi johtajaksi. Hän raportoi konsernin toimitusjohtajalle. Konserni ei nimitä uutta varatoimitusjohtajaa.

Konsernin lääketieteellisenä johtajana jatkaa Kimmo Saarinen. Hän raportoi konsernin toimitusjohtajalle.

Johtoryhmän CV:t ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.pihlajalinna.fi.

Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, 040 524 7270

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa ja hammashoitoa. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa