• news.cision.com/
  • Pihlajalinna Oyj/
  • Pihlajalinna on julkaissut vuoden 2020 vuosikertomuksen, palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Pihlajalinna on julkaissut vuoden 2020 vuosikertomuksen, palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Report this content

Pihlajalinna Oyj                          Pörssitiedote                              22.3.2021 klo 10.00

Pihlajalinna on julkaissut vuoden 2020 vuosikertomuksen, palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Pihlajalinnan vuoden 2020 vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa investors.pihlajalinna.fi. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Lisäksi Pihlajalinna on julkaissut palkitsemisraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista verkkosivuillaan osoitteessa investors.pihlajalinna.fi/corporate-governance. Selvitykset on laadittu suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Tilinpäätösasiakirjat julkaistaan ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti xHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty iXBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Pihlajalinnan laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Lisäksi vuosikertomus, palkitsemisraportti, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista ovat tämän pörssitiedotteen liitteinä erillisinä PDF-tiedostoina. Painettu vuosikertomus on saatavilla suomeksi viikolla 15, ja sen voi tilata sähköpostitse osoitteesta: vuosikertomus@pihlajalinna.fi.

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja

Soittopyynnöt Pihlajalinnan viestinnän kautta:
viestintäpäällikkö Taina Lehtomäki, p. +358 50 451 3678 tai taina.lehtomaki@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa ja hyvinvointipalveluja. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.