OIKAISU PÖRSSITIEDOTTEESEEN

PONSSE OYJ  PÖRSSITIEDOTE  22.10.2004  KLO 16:15

OIKAISU PÖRSSITIEDOTTEESEEN

Mikäli Ponsse Oyj:n hallituksen ehdotus rahastoannin
järjestämisestä hyväksytään, rahastoannissa annettavat
uudet osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuus-
tileille 30.11.2004 (ei 2.12.2004, kutenm22.10.2004
klo 9:00 annetussa pörssitiedotteessa todetaan)
edellyttäen, että osakepääomankorotus on merkitty
kaupparekisteriin.

Vieremällä 22. lokakuuta 2004

PONSSE OYJ


Mikko Paananen
talousjohtaja

Lisätietoja:

Talousjohtaja Mikko Paananen 020 768 8648.

www.ponsse.com


JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa