PONSSE PERUSTAA TYTÄRYHTIÖN ETELÄ-AMERIKKAAN

PONSSE OYJ  PÖRSSITIEDOTE  25.4.2005   KLO 9.00

PONSSE PERUSTAA TYTÄRYHTIÖN ETELÄ-AMERIKKAAN

Yhtiö tulee vastaamaan Ponssen myynti- ja huoltoverkoston perustamisesta ja
kehittämisestä. Perustettava yhtiö myy ja huoltaa PONSSE metsäkoneita koko Etelä-
Amerikan alueella ja tukee jälleenmyyjäverkostoa. Yhtiön päätoimipaikaksi tulee
Brasilia.

Yhtiön toimitusjohtajaksi on kutsuttu M.Sc.(Econ.) Claudio Costa (42). Hän on
toiminut Valtra do Brasil:n palveluksessa erilaisissa johtotehtävissä viimeiset
20 vuotta, joista viime vuodet markkinoinnista, myynnistä ja huollosta
vastaavana johtajana Etelä-Amerikassa.

"Pelkästään Brasiliassa paperi- ja selluteollisuus käyttää vuodessa yli 100
miljoonaan kuutiota viljellyistä istutusmetsistä korjattua puuta.
Lähitulevaisuudessa viljeltyjen, suureksi osaksi eucalyptusplantaaseista
koostuvien, metsien määrän on ennustettu kasvavan n. 6 miljoonasta hehtaarista
11 miljoonaan hehtaariin ja puunkorjuumäärät tulevat nousemaan. Maailman
johtavat metsäteollisuusyhtiöt ovat investoineet ja tulevat jatkossakin
investoimaan vahvasti sellu- ja paperiteollisuuteen Etelä-Amerikassa.
Investoinnit tulevat lisäämään eucalyptuksen kysyntää nostaen samalla myös
metsäkoneiden kysyntää kyseisellä markkinalla. Haluamme varmistaa Ponssen vahvan
läsnäolon kasvavilla markkinoilla", toimitusjohtaja Arto Tiitinen Ponsse Oyj:stä
kertoo.Vieremällä 25. huhtikuuta 2005


PONSSE OYJ


Arto Tiitinen
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Arto Tiitinen, Ponsse Oyj
puhelin 020 768 8621

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Tilaa