Eurooppa hyytyy tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa

Eurooppa on menettänyt aiemman johtoasemansa yritysten tutkimus- ja kehitysinvestointien kohdealueena Aasialle: Vuonna 2015 kotimaisten ja ulkomaisten yritysten T&K-investoinnit Aasiassa muodostivat 35 % kaikista alueellisista tutkimus- ja kehitysinvestoinnista. Pohjois-Amerikka jäi vertailussa toiselle ja Eurooppa kolmannelle sijalle. Tulos kääntyi näin päälaelleen vuodesta 2007, jolloin Eurooppa johti tilastoja merkittävimpänä T&K-investointien kohdealueena.

Tulokset käyvät ilmi PwC:n strategisen konsultoinnin yksikön Strategy&:n julkaisemasta maailmanlaajuisesta innovaatiotutkimuksesta: 2015 Global Innovation 1000. Tutkimus tarkastelee T&K-investoinneissa mitattuna tuhatta suurinta yritystä. Se analysoi myös globaalien T&K-menojen alueellisia painopisteitä selvittämällä millaisen tutkimus- ja kehitysjalanjäljen jättävät ne 207 yritystä, joiden T&K-menot ovat maailman suurimmat.

Voimakas kasvu Kiinassa ja Intiassa on vauhdittanut Aasian nousua tutkimus- ja kehitysinvestointien kärkeen: alueen ulkopuolelta tulevien yritysten investoinnit tutkimus- ja kehityspalveluihin ovat kasvaneet vuosien 2007 ja 2015 välissä Kiinassa 79 % ja Intiassa 116 %.

T&K-toiminta on siirtynyt Aasiaan yhä voimakkaammin pääasiassa Yhdysvalloista. Tutkimukseen osallistuneiden ammattilaisten mukaan tutkimus- ja kehityspalvelujen siirtyminen esimerkiksi Kiinaan johtuu nopean kasvun markkinoiden, tuotantolaitosten ja avaintoimittajien läheisyydestä sekä alhaisista kehityskustannuksista.

Eurooppa jäänyt muista jälkeen

Strategy&:n tutkimuksen mukaan Euroopan pudotus tutkimus- ja kehitysinvestointien kohdemaana johtuu sekä eurooppalaisten yritysten omista suhteellisesti laskeneista T&K-investoinneista että siitä, ettei Eurooppa vedä enää muilta alueilta investointeja entiseen malliin.

Maailman suurimpien T&K-investoijien tekemistä investoinneista 30 % tulee eurooppalaisilta yrityksiltä, kun vuonna 2007 osuus oli 34 %. Samaan aikaan yhdysvaltalaisten yritysten T&K-investointien osuus on noussut 3 prosenttiyksiköllä 45 %:iin. Aasialaisten yritysten investoinnit kattavat 25 % kaikista.

Eurooppalaiset yritykset kohdistavat itsekin yhä useammin tutkimus- ja kehitystoimintansa Euroopan ulkopuolelle. Erityisesti Ranska ja Saksa johtavat tätä trendiä. Ranska on kasvattanut T&K-menojaan muissa maissa 46 % ja Saksa 76 % vuosien 2007 ja 2015 välillä.

”Euroopan romahdus investointien kohdemaana on huolestuttavaa: tehdyistä investoinneista Eurooppaan kohdistuu enää 28 %, kun vielä vuonna 2007 Eurooppa oli suosituin T&K-investointien kohdemaa ja johti tilastoa 35 %:n lukemalla”, Strategy&:n partneri Santeri Kirvelä sanoo.

”Yksi mahdollinen syy T&K-investointien siirtymiseen pois Euroopasta on osaajien saatavuuden puute”, Kirvelä jatkaa.

Tutkimukseen osallistuneiden T&K-ammattilaisten mielestä juuri osaajien saatavuus ja asiakkaiden läheinen sijainti ovatkin tärkeämpiä kuin verohyödyt valittaessa sijaintia T&K-toiminnalle.

Volkswagen, Samsung ja Intel investoijien kärkeä

Tutkimus- ja kehitysmenot ovat Global Innovation 1000 -tutkimuksen kartoittamissa yrityksissä nousseet 5,1 % eli 680 miljardiin dollariin vuonna 2015. Tämä on suurin vuotuinen nousu viimeiseen kolmeen vuoteen ja palauttaa T&K-menot finanssikriisin jälkeen niiden pitkän tähtäimen keskikasvutahtiin; yritysten T&K-investointien kymmenen vuoden kertyvä vuotuinen kasvuprosentti on 5,4 %.

Maailman suurimmat T&K-investoijat ovat tutkimuksen mukaan Volkswagen, Samsung, Intel, Microsoft, Roche, Google, Amazon, Toyota, Novartis, Johnson & Johnson. Apple nousi ensimmäistä kertaa top 20 -listalle ja sijalle 18.

Suomesta tuhannen suurimman investoijan listalle ylsi seitsemän Suomessa pääkonttoriaan pitävää yritystä: T&K-investointien suuruusjärjestyksessä yhtiöt ovat Nokia, Wärtsilä, Orion, Stora Enso, Kone, Amer Sports ja Cargotec.

”Yhteensä näiden seitsemän yhtiön T&K-investoinnit ovat vuonna 2015 3,1 miljardia dollaria, joista Nokialla kirkkaasti suurin osuus”, Kirvelä sanoo.

Kun kyselyn innovaatioammattilaiset arvioivat maailman innovatiivisimpia yrityksiä, listan kärkeen nimettiin Apple, Google, Tesla, Samsung, Amazon, 3M, General Electric, Microsoft, IBM ja Toyota.

”Tutkimuksemme mukaan kymmenen innovatiivisinta yritystä peittoavat kymmenen suurinta T&K-investoijaa liikevaihdossa ja kasvussa”, Kirvelä toteaa.

Lisätietoja:

Santeri Kirvelä, Strategy& Suomi, puh. 040 576 2136, santeri.kirvela@strategyand.fi.pwc.com

Kaisa Heikkinen, PwC Suomi, viestintä, puh. 020 787 7906, kaisa.heikkinen@fi.pwc.com

The 2015 Global Innovation 1000 -sivusto: http://www.strategyand.pwc.com/innovation1000

Metodologia

Kuten kymmenessä aiemmassa Global Innovation 1000 -tutkimuksessa, PwC:n strategiakonsultointiliiketoiminta Strategy& tunnisti tänä vuonna 1000 listattua yritystä, jotka investoivat tutkimus- ja kehitystoimintaan eniten 30.6.2015 mennessä. Mukaan otettiin vain yrityksiä, jotka ilmoittavat T&K-menonsa julkisesti. Tutkimukseen ei otettu mukaan tytäryhtiöitä, jotka olivat yli 50 %:sesti yhden emoyhtiön omistuksessa tänä ajanjaksona, mikäli niiden tuloksesta kerrottiin emoyhtiön talousraporttien yhteydessä. Global Innovation 1000 -tutkimuksessa kartoitettujen yritysten T&K-menot muodostavat 40 % koko maailmaan kaikista T&K-investoinneista mukaan lukien niin valtiot kuin yritykset.

Selvittääkseen T&K-menojen alueellisia painopiste-eroja ja sitä, kuinka nämä erot vaikuttavat yksittäisten yritysten tuloksiin, Strategy& otti erityistarkasteluun maailman 100 eniten T&K-menoihin panostavaa yritystä vuonna 2015; kolmelta suurimmalta toimialalta (teknologiateollisuus, terveydenhoito ja autoala) kustakin 50 suurinta T&K-investoijaa, ja lisäksi tietoliikenne- ja ohjelmistoalan 20 suurinta T&K-investoijaa. Otannassa osa yrityksistä lukeutui sekä 100 suurimpaan T&K-investoijaan että toimialansa suurimpiin investoijiin ja lopulliseksi otokseksi muodostui 23 maasta 207 yrityksen joukko, jolla on T&K-toimintaa 2041 yksikössä yli 60 maassa.

Strategy&

Strategy& on PwC:n globaali tiimi käytännön strategisteja. Strategy&:n asiantuntijoilla on 100 vuoden kokemus strategiakonsultoinnista, joka yhdistyy PwC-ketjun toimialatietämykseen sekä liikkeenjohdon konsultointiin ja yritysjärjestelypalveluihin, vero- ja lakipalveluihin sekä tilintarkastus- ja muihin varmennuspalveluihin. Olemme osa PwC-ketjua, joka toimii 157 maassa yli 208 000 hengen voimin.

Avainsanat:

Pwc

Yrityksestä

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 157 maassa yli 276 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Tutkimuksemme mukaan kymmenen innovatiivisinta yritystä peittoavat kymmenen suurinta T&K-investoijaa liikevaihdossa ja kasvussa
Santeri Kirvelä, partneri, Strategy&