Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Suomen Lentopalloliitto ry Avoin raportti 2012 -kilpailun voittajiksi

Avoin raportti -kilpailussa etsittiin jo kahdeksatta kertaa avoimesti ja läpinäkyvästi raportoivia yhdistyksiä ja säätiöitä. Voittajat valittiin yli 50 osallistujan joukosta. Suurten yhdistysten ja säätiöiden sarjassa voittaja oli Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Pienten yhdistysten ja säätiöiden sarjan voiton vei Suomen Lentopalloliitto ry.

Avoin raportti on PwC:n järjestämä vuosittainen kilpailu, jonka tavoitteena on kannustaa yhdistyksiä ja säätiöitä raportoimaan läpinäkyvästi ja laadukkaasti. Arvioinnin kohteena olivat vuodelta 2011 laaditut julkiset raportit, esimerkiksi vuosikertomukset, tilinpäätökset tai toimintakertomukset, joiden avulla yhdistys tai säätiö raportoi toiminnastaan ja taloudestaan sidosryhmilleen. Arvioinnissa kiinnitettiin lisäksi huomiota yhdistyksen tai säätiön internetsivujen keskeiseen sisältöön.

Suurten sarjassa voiton vei Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, ja kunniamaininnat myönnettiin John Nurmisen säätiölle sekä Invalidiliitto ry:lle. Pienten sarjan voittajaksi valittiin Suomen Lentopalloliitto ry. Kunniamaininnan saivat HelsinkiMissio ry sekä Hämeen Partiopiiri ry. Sarjojen voittajat jakoivat 15 000 euron palkintosumman.

Voittajien valinnan suoritti PwC:n ulkopuolinen raati, johon kuuluivat Raimo Hakola, Matti Honkala (pj), Johannes Koroma, Heikki Lehmusto, Leena Niemistö ja Henry Wiklund.

”Kilpailuun osallistui useita yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka ovat olleet mukana myös aikaisemmin. Oli ilo nähdä, että näiden raportteja oli kehitetty entisestään vastaamaan muuttuvaa raportointiympäristöä. Osanottajien joukosta puuttuivat kuitenkin edelleen monet yleisöltä rahaa merkittävästi keräävät yhteisöt. Heilläkin olisi varmasti omassa raportoinnissaan kehittämistä, vaikka ammattilaisia omalla sarallaan ovatkin”, totesi raadin puheenjohtaja Matti Honkala.

”Parhaat raportoijat seuraavat sidosryhmätarpeiden muutoksia ja raportointitrendejä sekä myös kehittävät raporttiaan vuosittain. Havaitsimme myös, että parhaat raportoijat täydentävät ja ajankohtaistavat vuosikertomusraportointiaan internetsivuillaan”, Honkala summasi.

Yhdistysten ja säätiöiden luokittelu suurten ja pienten sarjaan määritellään raadin toimesta. Luokittelun kriteerinä käytetään kokonaistuottoja ja varoja sekä operatiivisen toiminnan volyymiä kuvaavia mittareita.

Lista Avoin raportti -kilpailun voittajista ja kunniamaininnan saaneista tahoista on nähtävissä osoitteessa www.pwc.fi/ar.

Lisätietoja: Samuli Perälä, PwC Suomi, Avoin raportti -kilpailun toimikunta, puh. 0400 727 360

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa