HelsinkiMissiolle, Hämeen Partiopiirille ja Zimbabwen Aids-orvoille tunnustusta hyvästä sidosryhmäraportoinnista

HelsinkiMissio on voittanut suurten yhdistysten ja säätiöiden sarjan PwC:n Avoin raportti -kilpailussa. Kunniamaininnan raportoinnistaan sai Kirkon Ulkomaanapu. Pienten yhdistysten ja säätiöiden sarjan voiton jakoivat Hämeen Partiopiiri ry ja Zimbabwen Aids-orvot ry.

Nyt jo 11:ttä kertaa järjestämällään kilpailulla PwC pyrkii edistämään keräys- ja julkisin varoin toimintaansa rahoittavien järjestöjen ja säätiöiden avointa ja läpinäkyvää raportointia.

PwC:n asiantuntijan Timo Etelämäen mukaan raporttien arvioinnissa huomioitiin muun muassa se, etteivät kaikki sidosryhmät tunne ennalta järjestön tai säätiön toimintaa; raportoinnissa tulisi muistaa kaikki sidosryhmät. Erityistä huomioita vuoden 2015 kilpailussa kiinnitettiin vastuulliseen raportointiin.

”Kolmannen sektorin toimijoiden toiminnan kulmakivenä on vastuullisuus. Sidosryhmien erilaiset toiveet onkin hyvä huomioida myös ulkoisessa raportoinnissa. Koska maineen kolhiintumisella voi olla kauaskantoiset seuraamukset, huomion kiinnittäminen vastuulliseen raportointiin on ensiarvoisen tärkeää”, Etelämäki toteaa.

Voittajat valitsi PwC:n ulkopuolinen raati, johon kuuluivat Raimo Hakola, Johannes Koroma, Heikki Lehmusto ja Leena Niemistö.

”Palkituista raporteista huokuu jännittävällä tavalla aitous, tietynlainen karheus ja rehellisyys. Lukija tuntee, että niitä ovat olleet tekemässä myös suorittavan portaan ammattilaiset, ne eivät ole pelkkiä ulkopuolelta liimattuja kiiltokuvia”, raadin puheenjohtaja Heikki Lehmusto kiittelee.

Hyvä hallintotapa omaksuttu myös kolmannella sektorilla

Kilpailun raati pitää äärettömän tärkeänä, että vapaaehtoistyön kaikki sidosryhmät lahjoittajista ja rahoittajista käytännön työssä mukana olijoihin saavat rehellisen ja läpinäkyvän katsauksen siitä, mitä sekä työllä että rahalla saadaan aikaan. Raportointi ja tiedon jakaminen ovat siirtyneet vuosikertomusten puurtamisesta kokonaisvaltaiseksi viestinnäksi, jossa verkkosivujen ja sosiaalisen median rooli nousevat merkittävään osaan.

”Suomessa järjestötoiminnan rahoituksen ylivoimaisesti suurin lähde on RAY:n ja Veikkauksen tuotto. Jotta suuri yleisö kokisi olevansa pelaamalla myös "hyvän tuottaja", tulee avustusten saajien toimia ehdottoman vastuullisesti ja käyttää varat järjestöjen päämääriä tukevaan toimintaan kestäviä ja oikeudenmukaisia periaatteita noudattaen”, Lehmusto linjaa.

Lehmuston mukaan mukanaolo kolmannen sektorin hallitustyössä on vakiintunut periaate sekä kansainvälisessä että suomalaisessa yritysjohdossa. Yritysmaailmassa kehittyneet raportoinnin muodot ja code of conduct -periaatteet ovat ansiokkaasti siirtyneet myös säätiö- ja järjestösektorille.

”Lähes kaikki järjestösektorit ovat luoneet omat vastuullisuutta ja hyvää säätiö- ja järjestötapaa koskevat koodinsa. Se näkyy nyt sekä toiminnassa että raportoinnissa, Lehmusto toteaa.

Lisätietoja:

Timo Etelämäki, PwC, puh. 020 787 7395, timo.etelämaki@fi.pwc.com
Samuli Perälä, PwC, puh. 020 787 7650, samuli.perala@fi.pwc.com
Heikki Lehmusto, puh. 0400 711 901, heikki.lehmusto@boardman.fi

Voittajien raportit

HelsinkiMission vuosikertomus 2014

Hämeen Partiopiiri ry:n vuosikirja 2014

Zimbabwen Aids-orvot ry:n vuosikertomus 2014

Tietoa Avoin raportti -kilpailusta

Tämän vuoden kilpailussa arvioinnin kohteena olivat vuodelta 2014 laaditut julkiset raportit, esimerkiksi vuosikertomukset, tilinpäätökset tai toimintakertomukset, joiden avulla yhdistys tai säätiö raportoi toiminnastaan ja taloudestaan. Arvioinnissa kiinnitettiin lisäksi huomiota yhdistyksen tai säätiön internetsivujen keskeiseen sisältöön.

Kilpailuun osallistui tänä vuonna 34 yhdistystä ja säätiötä, jotka raati luokitteli suurten ja pienten sarjaan. Luokittelun kriteerinä käytetään kokonaistuottoja ja varoja sekä operatiivisen toiminnan volyymiä kuvaavia mittareita. Sarjojen voittajat jakoivat 15 000 euron palkintosumman.

Lista Avoin raportti -kilpailun voittajista ja kunniamaininnan saaneista tahoista vuosina 2005–2015 on nähtävissä osoitteessa www.pwc.fi/ar.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 830 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta ja lakipalvelut sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 208 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 157 maassa yli 276 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Lainaukset

Palkituista raporteista huokuu jännittävällä tavalla aitous, tietynlainen karheus ja rehellisyys. Lukija tuntee, että niitä ovat olleet tekemässä myös suorittavan portaan ammattilaiset, ne eivät ole pelkkiä ulkopuolelta liimattuja kiiltokuvia.
Avoin raportti -kilpailun raadin puheenjohtaja Heikki Lehmusto