John Nurmisen Säätiölle ja Diabetestutkimussäätiölle tunnustusta hyvästä sidosryhmäraportoinnista

John Nurmisen Säätiö ja Diabetestutkimussäätiö raportoivat toiminnastaan sidosryhmille avoimesti ja läpinäkyvästi PwC:n Avoin raportti -kilpailun arvioinnin mukaan. Säätiöt voittivat suurten ja pienten yhdistysten ja säätiöiden sarjojen kärkisijat.

PwC:n nyt jo yhdeksäntenä vuonna peräkkäin järjestämässä kilpailussa myönnettiin voittajien lisäksi kunniamaininnat Suomen Unicefille ja kollektiivisesti partiojärjestöille, joista kilpailuun osallistuivat Suomen Partiolaiset, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ja Hämeen Partiopiiri.

PwC pyrkii kilpailulla edistämään keräysvaroin ja julkisin varoin toimintaansa rahoittavien järjestöjen ja säätiöiden avointa ja läpinäkyvää raportointia.

PwC:n partnerin Samuli Perälän mukaan säätiöiden ja yhdistysten raportoinnissa on muodostunut viime aikoina yhä tärkeämmäksi se, miten järjestöt raportoivat varainhankinnastaan ja sen tehokkuudesta.

”Sekä yksityishenkilöt että yritykset lahjoittavat vuosittain erilaisiin keräyksiin sekä kolmannen sektorin yhteistyökumppaneille huomattavia summia rahaa. Avoin ja läpinäkyvä raportointi auttaa lahjoitusten antajia näkemään, menevätkö heidän lahjoittamansa rahat oikeaan tarkoitukseen.”

”Avoimen sidosryhmäraportoinnin avulla voidaan osoittaa, että järjestö on luotettava toimija ja että se tekee sen minkä lupaa. Avoimesti tiedottava kolmannen sektorin toimija on tukijoiden näkökulmasta houkuttelevin, mikä edesauttaa osaltaan rahoituksen saamista”, Perälä summaa.

Raportoinnissa huomioitava sidosryhmien tarpeet

Voittajien valinnan suoritti PwC:n ulkopuolinen raati, johon kuuluivat Raimo Hakola, Matti Honkala (pj.), Johannes Koroma, Heikki Lehmusto, Leena Niemistö ja Henry Wiklund.

”Kaikki kilpailussa jatkoon päässeet raportit olivat todella laadukkaita, joten voittajien valinta oli tänä vuonna poikkeuksellisen vaikeaa. Erityisesti haluamme antaa tunnustusta siitä, että raporteista on pyritty tekemään ymmärrettäviä ja relevantteja järjestön, säätiön tai yhdistyksen ulkopuolisille sidosryhmille, kehuu raadin puheenjohtaja Matti Honkala.

Erityisesti kilpailuun osallistuneiden suurten järjestöjen ja säätiöiden raportointi on kattavaa ja avointa. Parannettavaakin löytyy: vuosikertomuksen tulisi sisältää kattavat tilinpäätöstiedot sekä kuvaus järjestön hallinnosta, riskiarvioinnista ja sisäisestä valvonnasta.

”Pienten yhdistysten raporttien tasossa oli paljon hajontaa. Pienten yhdistysten tulisi tarkasti miettiä kohderyhmänsä tarpeita ja kohdistaa vähäiset raportointiin käytettävät resurssit oikeisiin asioihin, Honkala sanoo.

Arvioinnin kohteena olivat vuodelta 2012 laaditut julkiset raportit, esimerkiksi vuosikertomukset, tilinpäätökset tai toimintakertomukset, joiden avulla yhdistys tai säätiö raportoi toiminnastaan ja taloudestaan. Arvioinnissa kiinnitettiin lisäksi huomiota yhdistyksen tai säätiön internetsivujen keskeiseen sisältöön.

PwC:n Avoin raportti -kilpailuun osallistui tänä vuonna 49 yhdistystä ja säätiötä, jotka luokiteltiin suurten ja pienten sarjaan raadin toimesta. Luokittelun kriteerinä käytetään kokonaistuottoja ja varoja sekä operatiivisen toiminnan volyymiä kuvaavia mittareita. Sarjojen voittajat jakoivat 15 000 euron palkintosumman.

Lista Avoin raportti -kilpailun voittajista ja kunniamaininnan saaneista tahoista on nähtävissä osoitteessa www.pwc.fi/ar.

Lisätietoja:

Samuli Perälä, PwC Suomi, Avoin raportti -kilpailun toimikunta, puh. 0400 727 360

John Nurmisen Säätiön vuosikertomus 2012: http://www.johnnurmisensaatio.fi/datafiles/userfiles/Media/JNS_vuosikertomus_2012_sisus_L16_FIN_low_aukeama_.pdf
Diabetestutkimussäätiön vuosikertomus 2012: http://www.diabetestutkimus.fi/files/99/Diabetestutkimussaatio_vuosikertomus_2012_www.pdf

PwC:n laatima Hyvä raportointitapa -julkaisu: http://www.pwc.fi/fi/julkaisut/tiedostot/hyva_raportointitapa_pwc.pdf


PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa 775 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 157 maassa yli 184 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 157 maassa yli 276 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa