• news.cision.com/
  • PwC/
  • Kansainvälinen selvitys: Perheyritykset hyötyneet vahvoista digivalmiuksista koronan aikana

Kansainvälinen selvitys: Perheyritykset hyötyneet vahvoista digivalmiuksista koronan aikana

Report this content

Digitalisaation hyödyntäminen näyttää auttaneen perheyrityksiä pärjäämään korona-aikana. Peräti 58 prosenttia suomalaisista perheyrityksistä pitää digitaalisia valmiuksiaan vahvoina. Luku on 20 prosenttiyksikköä korkeampi kuin perheyrityksissä keskimäärin maailmanlaajuisesti.

PwC:n Global Family Business Survey 2021 -selvityksen mukaan suomalaiset perheyritykset näyttävät pärjänneen ensimmäisen koronavuoden aikana kansainvälisiä verrokkejaan paremmin.

Suomalaisista perheyrityksistä 45 prosentilla liikevoitto laski viime vuonna. Maailmanlaajuisesti liikevoitto laski keskimäärin 51 prosentilla perheyrityksistä. Suomalaisyrityksistä 47 prosenttia arvioi liikevaihtonsa laskevan, mikä on linjassa kansainvälisen tason kanssa.

Suomalaisyritykset arvioivat, että teknologian hyödyntäminen on parantanut liiketoiminnan tehokkuutta sekä luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Valtaosa perheyrityksistä panostaa tai on panostanut myös henkilökunnan digiosaamiseen sekä hyödyntää teknologiaa asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Suomalaisista perheyrityksistä 58 prosenttia pitää digitaalisia valmiuksiaan vahvoina, kun perheyritysten globaali keskiarvo on 38 prosenttia.

– Digitalisaatio on tuonut suomalaisille perheyrityksille sopeutumiskykyä korona-aikana. Vaikka digitalisaatio onkin prioriteettina suurimmalla osalla yrityksillä, dokumentoituja suunnitelmia tehdään vähän ja monilla tuntuu olevan vielä paljon kehitettävää erityisesti digitaalisessa asiakaskokemuksessa, PwC Suomen partneri Kari Stenqvist arvioi.

Loppusyksystä 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaiset perheyritykset ovat myös optimistisempia lähivuosien kasvutavoitteidensa kanssa kuin kansainväliset verrokkinsa. Suomalaisyrityksistä jopa 94 prosenttia arvioi liiketoiminnan kasvavan ensi vuonna, kun maailmanlaajuinen keskiarvo perheyritysten keskuudessa on 86 prosenttia.

PwC:n Global Family Business Survey 2021 -raporttiin haastateltiin loka–marraskuussa 2020 noin 2 800 perheyrityksen omistajaa. Suomesta mukana oli 60 perheyrityksen päättäjää. PwC tekee perheyrityksiin keskittyvän haastattelututkimuksen joka toinen vuosi.

Perheen sisäinen yhteistyö toimii Suomessa

Suomalaisten perheyritysten valttina ovat myös yhteisesti sovitut arvot ja näkemys yrityksen tavoitteista ja olemassaolon tarkoituksesta. Suomessa peräti 90 prosenttia perheyrityksistä sanoo, että yhteisistä arvoista on hyödytty korona-aikana, kun globaalisti luku on 68 prosenttia.

Noin kolmannes suomalaisista perheyrityksistä arvioi, että yritystoiminnassa ei ole perheen sisällä lainkaan konflikteja ja 67 prosenttia katsoo, että konflikteja on harvoin tai ajoittain. Tyypillisesti konfliktit käsitellään ja niistä keskustellaan perheen sisäisesti, eikä niiden ratkaisemiseen tarvita kolmansia osapuolia.

– Perheen sisäinen luottamus ja yhteistyö toimivat suomalaisissa yrityksissä verrattain hyvin. Ongelmatilanteissakin perheyrityksissä pystytään keskustelemaan avoimesti, Stenqvist sanoo.

Suomalaisten perheyritysten tärkeimmät painopistealueet seuraavalle kahdelle vuodelle ovat uusien tuotteiden tai palvelujen tuominen markkinoille, laajentuminen uusille markkinoille tai asiakassegmenteille, liiketoimintamallin uudistaminen tai mukauttaminen sekä digitaalisten valmiuksien parantaminen ja uuden teknologian käytön lisääminen.

PwC:n vinkit perheyrityksille: 

  • Kasvattakaa digitaalista osaamista. Digivalmiuksiltaan vahvat yritykset pärjäävät, mutta kyselyn mukaan 13 prosenttia perheyrityksistä ei pidä digitalisaatiota prioriteettina eikä ole kehittänyt osaamistaan.
  • Kehittäkää perheen yhteistä keskustelua ja pelisääntöjä. Perheyrityksen arvojen ja tarkoituksen määrittely ja niistä viestiminen tuovat liiketoimintaan suorituskykyä ja vahvistavat sisäistä luottamusta.
  • Panostakaa vastuullisuuteen. Perheyritysten kannattaa rakentaa ESG-suunnitelma ja viestiä siitä. Pörssiyhtiöiden lisäksi myös perheyritysten sidosryhmät ja asiakkaat odottavat yritystoiminnalta mitattavaa vastuullisuutta.
 

Tutustu Suomen tuloksiin: pwc.fi/fbs
Tutustu globaaleihin tuloksiin: pwc.com/fambizsurvey

 

Lisätietoja:
 

PwC, partneri Kari Stenqvist, kari.stenqvist@pwc.com, puh. 050 595 9593

 

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.
 

PwC toimii 155 maassa yli 284 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.
 

Tilaa

Multimedia

Multimedia