Kehittyvien markkinoiden kasvunäkymät heikot

Kuukausittain talousnäkymiä ennustavan PwC:n Economy Watch -raportin mukaan vahva dollari, raaka-aineiden alhaiset hinnat ja Kiinan kasvun hidastuminen ovat uhka alavireessä olevalle maailman taloudelle, mutta niistä kärsivät erityisesti kehittyvät markkinat.

Kiinan yli 8 %:n vuosittainen kasvu vuodesta 2000 vuoteen 2011 on hidastunut alle 7 %:iin vuonna 2015, ja vuonna 2017 PwC:n ekonomistit ennustavat kasvun hidastuvan noin 6 %:iin. PwC:n tuoreimman globaalin toimitusjohtajatutkimuksen mukaan kiinalaisjohtajat tosin ovat luottavaisempia yritystensä kasvunäkymiin kuin esimerkiksi amerikkalaiset kollegansa.

Suorin vaikutus Kiinan lamaantumisesta näkyy kaupassa. Brasilia ja Indonesia ovat sen suhteen Kiinan tilanteelle altteimpia. Esimerkiksi 10 %:n lasku Indonesian viennissä Kiinaan laskisi BKT:ta noin 0,2 %-yksikköä. Kiinan alhaisen kysynnän vuoksi laskeneet raaka-aineiden hinnat vaikuttavat epäsuorasti eniten Venäjään, Indonesiaan, Brasiliaan ja myös Meksikoon, joilla on ollut merkittävästi vientiä Kiinaan.

Päättäjillä mahdollisuus tukea

PwC:n analyysin mukaan päättäjillä on mahdollisuus tarjota taloudelle tukea. Joillakin E7-mailla on taloudellista liikkumavaraa budjettialijäämän ollessa melko pieni ja suhteellisen velan ollessa matalalla tasolla. Jopa Meksikolla ja Venäjällä, joissa alijäämä on yli 3 % BKT-tavoitetason, julkinen velka on alle 60 % BKT:sta. Päättäjät voisivat käyttää raha- tai veropoliittisia toimenpiteitä kasvattaakseen kysyntää, mikäli talouskasvu jatkaa hidastumistaan.

Rahapolitiikkaa monimutkaistaa inflaation pysyminen korkealla esimerkiksi Brasiliassa, Venäjällä ja Turkissa, mutta sen ollessa alle tavoitteen Kiinassa. Korkotasot eivät kuitenkaan ole kehittyvissä talouksissa niin matalalla kuin kehittyneissä talouksissa, joten päättäjillä on niin halutessaan tilaa rahapoliittiselle elvytykselle.

Lyhyen aikajänteen näkymät kehittyville talouksille ovat heikohkot, vaikka monilla niistä on potentiaalia pitkällä tähtäimellä. PwC:n ekonomistit kehottavatkin yrityksiä tekemään stressitestit toiminnalleen kehittyvien markkinoiden osalta odotettua nihkeämmän kasvun varalta.

Maaliskuun Economy Watch -raportti

Lisätietoja: Simon Reed, PwC, puh. +44 (0) 20 7804 2836, simon.reed@uk.pwc.com

www.pwc.com/gew

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 830 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta ja lakipalvelut sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 208 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa