• news.cision.com/
  • PwC/
  • Kuluttajien luottamuksen voittaminen ratkaisevaa uusien teknologioiden menestyksessä

Kuluttajien luottamuksen voittaminen ratkaisevaa uusien teknologioiden menestyksessä

Report this content

Kuluttajista 90 % käyttää vähintään yhtä "neljännen teollisen vallankumouksen” teknologiaa, kuten tekoälyä, esineiden internetiä tai lohkoketjuja. He ovat valmiita jakamaan henkilökohtaista dataa, mikäli siitä on heille riittävästi hyötyä. Kuluttajien luottamus uusiin teknologioihin ratkaisee niiden potentiaalin kansainväliselle liiketoiminnalle.

Uusien teknologioiden käyttöönottovauhti saattaa hidastua, elleivät globaalit yritykset pysty vastaamaan työvoiman koulutustarpeisiin ja kuluttajien haluun lisätä läpinäkyvyyttä ja kontrollia.

PwC:n globaalissa raportissa Are we ready for the Fourth Industrial Revolution? tutkittiin 6 000:tta kuluttajaa ja yritysjohtajaa kuudessa maassa tavoitteena saada selkeä kuva kuluttajien asennoitumisesta uusiin teknologioihin ja niiden vaikutuksista elämään ja työntekoon. Tutkittuihin teknologioihin sisältyivät tekoäly, esineiden internet, lohkoketjut ja 3D-tulostus.

PwC:n raportista ilmenee, että kuluttajat hyödyntävät useita teknologioita ja tunnistavat hyödyiksi ajansäästön ja tuottavuuden paranemisen. Kuluttajia kuitenkin huolestuttaa luotettavuus, millä voi olla merkittävä vaikutus teknologioiden käyttöönottoon ja menestykseen kokonaisuutena. 

Helppouden ja luottamuksen tasapaino

Kuluttajat toivottavat tervetulleiksi uuden teknologian mukanaan tuomat helpotukset, mutta suhtautuvat epäluuloisesti siihen, miten teknologia voi vaikuttaa heidän yksityisyyteensä. PwC havaitsi tämän pitävän paikkansa kaikilla selvityksessä mukana olleilla markkinoilla; datan yksityisyyttä ja turvallisuutta pidettiin suurimpana huolenaiheena Etelä-Koreassa (74 %), Intiassa (70 %) sekä Yhdysvalloissa ja Kiinassa (molemmissa 69 %). Isossa-Britanniassa ja Saksassa huoli oli hieman vähäisempää, 66 % ja 58 %.

Toisaalta Etelä-Koreassa (51 %) uusia teknologioita hyödyntäviä tuotteita ja -palveluita käytetään kaikkein suurimmalla todennäköisyydellä taloustietojen käsittelyyn ja tallentamiseen verrattuna Yhdysvaltoihin (35 %), Britanniaan (24 %) ja Saksaan (20 %), kun taas Etelä-Koreassa (64 %) sekä Yhdysvalloissa ja Intiassa (molemmat 62 %) suostutaan kaikkein suurimmalla todennäköisyydellä jakamaan terveystietoja terveyden tai elämänlaadun parantamiseksi.

Kun yritysjohtajia pyydettiin luettelemaan kolme tärkeintä prioriteettiaan teknologiainvestoinneille, vain 40 % mainitsi kuluttajien varoittamisen tietomurroista, vaikka kuluttajat pitivät tätä toiseksi tärkeimpänä tapana hälventää epäluuloja uusia teknologioita kohtaan.

Työvoiman osaamisen kehittäminen välttämätöntä

Työnantajat ja kuluttajat ovat yhtä mieltä siitä, että uusilla teknologioilla voi olla positiivisia vaikutuksia työpaikalla erityisesti yksitoikkoisten työtehtävien poistamisen ja työnkulun optimoinnin osalta. Lisäksi 59 % kuluttajista on sitä mieltä, että uusi teknologia antaa heille paremmat mahdollisuudet työn ja muun elämän välisen tasapainon hallintaan.

Liike-elämän palveluksessa olevat johtajat ja kuluttajat ovat kuitenkin erimielisiä siitä, millainen vaikutus uusilla teknologioilla on työllisyysnäkymiin. Liike-elämän johtajat (69 %) näkevät teknologiat työpaikkojen luomisen edistäjinä, kun taas kuluttajat (45 %) sanovat teknologian herättävän huolta työpaikan säilymisestä.

Globaalista näkökulmasta huoli työpaikan säilymisestä on suurempaa Aasiassa. Intiassa (73 %), Etelä-Koreassa (57 %) ja Kiinassa (52 %) enemmistö vastaajista ilmaisi huolestumisensa; luvut olivat pienempiä Britanniassa (44 %), Yhdysvalloissa (37 %) ja Saksassa (33 %).

Analyysissä korostuu se, että neljännessä teollisessa vallankumouksessa on kyse muustakin kuin vain teknologiasta. Sillä on vallankumouksellinen vaikutus työntekoomme ja elämäämme. Liike-elämän johtajien haasteena ovat erilaiset prioriteetit verrattuna työntekijöihin. Työntekijöiden näkökulmasta on keskeistä, että työnantajat kehittävät mekanismeja, joiden avulla työntekijät voivat ilmaista huolensa teknologian vaikutuksista työpaikkoihinsa.

"Samalla kun älytuotteet ja digitaaliset innovaatiot jatkavat vyörymistään markkinoille ja saapuvat työpaikoille, on liike-elämän johtajien sitouduttava läpinäkyvään ja yhteistyöpohjaiseen lähestymistapaan kehittää organisaatioidensa osaamista. Sillä on oltava selkeä tarkoitus, joka liittyy uusien teknologioiden käyttöönoton liiketoiminnallisiin ja inhimillisiin hyötyihin”, toteaa PwC Suomen data-analytiikan ja tekoälyn asiantuntija Antti Niku


Lisätietoja:

Antti Niku, PwC, antti.niku@pwc.com, puh. 050 560 6654

Are we ready for the Fourth Industrial Revolution?


PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 276 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.
 

Tilaa

Multimedia

Multimedia