Maailmantalouden tila ja kyberrikollisuus huolestuttavat pankkialaa

Huoli maailmantaloudesta ja sen vaikutuksista pankkijärjestelmään kasvaa, paljastaa pankkisektorin riskejä kartoittava globaali kyselytutkimus.

CSFI:n (The Centre for the Study of Financial Innovation) yhteistyössä PwC:n kanssa toteuttama Banking Banana Skins -tutkimus osoittaa makrotalousympäristön tilanteen olevan 24-kohtaisen riskilistan kärjessä. Pitkään kärjessä ollut voimakas sääntely putosi kolmannelle sijalle.

Vastauksien analysointi osoittaa kaikkien päävastaajaryhmien (pankkiirit, riskijohtajat ja läheiset sidosryhmät) ympäri maailmaa olevan erittäin huolissaan maailmantalouden tilasta.

Huoli taloustilanteesta johtuu korkeasta velkaantumisasteesta suuressa osassa maailman maita, kehittyvien markkinoiden heikentyneestä kasvusta ja korkotasojen epävarmuudesta. Kaikki nämä tekijät voivat vaikuttaa suurestikin pankkisektoriin, jossa velkaantumisaste on parantumisestaan huolimatta silti huolestuttavalla tasolla.

Huomattavaa tuloksissa on liiketoimintamallien nousu ensimmäistä kertaa kymmenen suurimman riskin joukkoon.

”Liiketoimintamallit mietityttävät pankkisektoria paljon, ja niiden muutosten uskotaan tapahtuvan alan ulkopuolisten toimesta. Rahoituslaitokset vastaavat tähän asiakaskokemuslähtöisellä toimintojen tehostamisella, mikä on niille uusien toimintamallien alku”, PwC:n finanssialan asiantuntija Tuomas Kotilainen toteaa.

Kyberrikollisuuden pelko kasvaa

Pankit ovat hyvin alttiita kasvavalle talousrikollisuuden uhalle, erityisesti kyberrikollisuudelle. Tämä riski on noussut 9. sijalta listan kakkoseksi. Kyseessä on globaali uhka, sillä kyberrikolliset etsivät tiiviisti yhteen nivotun maailmanlaajuisen pankkisektorin heikkoja kohtia. Pankkien kyky hallita rikollisuuden kasvua on myös kyseenalainen ja pankit ovat erityisen huolissaan teknologiansa laadusta ja riskinhallintajärjestelmistään.

Toinen nopeasti kasvava riski on huoli pankkien toimintatavoista, joka nousi sijalta 16 sijalle 8. Syyksi huoleen nähdään se, että pankit eivät ole onnistuneet saamaan aikaan riittävää muutosta toimintatapojen ja käytäntöjen johtamisessa voimakkaasta sääntelypaineesta ja korkeista sakoista huolimatta.

”Riskilistalla ovat nousseet vaikeammin konkretisoitavat asiat kuten rikollisuus ja liiketoimintamallit. Laskussa sen sijaan ovat edes jonkun verran konkretisoituneet, kuten sääntely”, Kotilainen sanoo.

Pankkialan keskeiset uhat 2015 (v. 2014 sijoitus suluissa)

 1. Makrotaloustilanne (3.)
 2. Rikollisuus (9.)
 3. Sääntely (1.)
 4. Teknologiariski (4.)
 5. Poliittinen väliintulo (2.)
 6. Riskinhallinnan laatu (11.)
 7. Luottoriski (7.)
 8. Toimintatavat (16.)
 9. Riskin hinnoittelu (6.)
 10. Liiketoimintamalli (-)
 11. Sosiaalinen media (19.)
 12. Maine (-)
 13. Pääoman saatavuus (10.)
 14. Korkotaso (12.)
 15. Kehittyvät markkinat (17.)
 16. Varjopankit (20.)
 17. Valuutta (22.)
 18. Likviditeetti (15.)
 19. Omistajaohjaus (8.)
 20. Johdon kannustuspalkkiot (21.)
 21. Johdannaiset (18.)
 22. Henkilöstöresurssit (23.)
 23. Riippuvuus kolmansista osapuolista (24.)
 24. Sosiaalinen kestävyys (25.)

Tietoa tutkimuksesta:

Banking Banana Skins 2015 -kyselytutkimuksen tulokset perustuvat 672 vastaukseen. Vastaajat ovat pankkialan ammattilaisia, pankkialan sääntelyn parissa työskenteleviä tahoja ja pankkialaa läheisesti työkseen seuraavia vaikuttajia 52 maasta. www.pwc.com/bankingbananaskins

CSFI (Centre for the Study of Financial Innovation) on itsenäinen, voittoa tavoittelematon lontoolainen ajatushautomo, joka tutkii rahoituspalveluiden tulevaisuutta. CSFI:llä on sisarhautomo New York CSFI. www.csfi.org

Lisätietoa:

Tuomas Kotilainen, PwC, puh. 040 541 7667, tuomas.kotilainen@fi.pwc.com

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 830 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta ja lakipalvelut sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 208 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Lainaukset

Liiketoimintamallit mietityttävät pankkisektoria paljon, ja niiden muutosten uskotaan tapahtuvan alan ulkopuolisten toimesta. Rahoituslaitokset vastaavat tähän asiakaskokemuslähtöisellä toimintojen tehostamisella, mikä on niille uusien toimintamallien alku.
PwC:n finanssialan asiantuntija Tuomas Kotilainen