• news.cision.com/
  • PwC/
  • Naisten asema työelämässä paras Islannissa ja Ruotsissa, Suomen kehitys hiipuu

Naisten asema työelämässä paras Islannissa ja Ruotsissa, Suomen kehitys hiipuu

Report this content

Naisten asema työelämässä on OECD-maista paras Islannissa ja Ruotsissa. Suomen sijoitus on yhdeksäs. PwC:n Women in Work -indeksin mukaan naisten työllisyyden parantaminen ja palkkaerojen poistaminen voisi kasvattaa OECD-maiden BKT:tä 6 000 miljardilla dollarilla.

PwC:n uusin Women in Work -indeksi selvitti naisten edustusta ja hyvinvointia työelämässä 33 OECD-maassa. Vuodesta 2013 asti laadittu indeksi koostuu viidestä tunnusluvusta: sukupuolten välinen palkkaero, naisten osallistuminen työelämään, sukupuolten välinen ero työelämään osallistumisessa, naisten työttömyys ja naisten kokoaikaiset työsuhteet.

Indeksin kärjessä jatkavat Islanti (1.) ja Ruotsi (2.). Uusi-Seelanti nousi yhden sijan kolmospaikalle, ja sen perässä seuraavat Slovenia (4.) ja Norja (5.). Sijat 6–8 menevät Luxemburgille, Tanskalle ja Puolalle. Suomen sijoitus on 9., mikä on yhden pykälän edellisvuotta huonompi ja kaksi pykälää huonompi kuin kolme vuotta sitten.

“Merkillepantavaa on Suomen sijoituksen laskeminen ja se, ettei tunnusluvuissa ole tapahtunut positiivista kehitystä. Lukujen kehityksessä jäämme jälkeen siinä missä Ruotsi on pystynyt parantamaan sijoitustaan viime vuosien aikana tasaisesti”, sanoo PwC:n partneri Sirpa Juutinen.

Tänäkin vuonna naisten edustus ja hyvinvointi työelämässä kehittyivät yleisesti kuitenkin parempaan suuntaan, joskin hitaasti. PwC:n Women in Work -indeksin mukaan naisten työllisyyden parantaminen ja palkkaerojen poistaminen voisi kasvattaa OECD-maiden BKT:tä tuhansilla miljardeilla dollareilla.

”Organisaatiot ovat nykyään paljon tietoisempia siitä, että monimuotoisuuden ja osallistamisen parantaminen on liiketoiminnan kannalta keskeisiä. Monissa niistä ei ole saatu aikaan todellista, vaikuttavaa muutosta. Vaikuttavaan muutokseen vaaditaan selkeä strategia, vastuunkantoa, mitattavuutta ja avoimuutta”, Juutinen toteaa.

“Monimuotoisuuden huomioon ottaminen rekrytointitilanteessa on lähtökohta, mutta se ei vielä riitä. Molemmille sukupuolille on myös taattava kehittymismahdollisuudet sekä luotava uralla etenemisen polkuja”, jatkaa Juutinen.

Naisten asema Intiassa ja Kiinassa kohenee hiljalleen

Tänä vuonna PwC tarkasteli ensimmäistä kertaa, mitä maailman väkirikkaimmissa maissa – Kiinassa ja Intiassa – voitaisiin saavuttaa parantamalla sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten osallistumista työelämään. Tällä hetkellä näissä maissa asuu yhteensä yli kolmannes koko maailman työssä käyvistä naisista.

Kiinassa sukupuolten välisen palkkaeron poistamisella olisi suurin vaikutus: se kasvattaisi naisten tuloja 34 %, mikä vastaa 2 000 miljardia dollaria. Jos Intia saisi nostettua naisten työllisyysasteen Ruotsin tasolle, maan BKT kasvaisi 7 000 miljardia dollaria eli lähes 80 %.

Raportissa todetaan, että Kiinan ja Intian taloudelliset uudistukset ovat epäilemättä luoneet naisille valtavan hyviä työllistymismahdollisuuksia. Kummallakin maalla on kuitenkin edessään vielä paljon haasteita ja työtä, jotta ne voivat saavuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon ja edesauttaa naisten asemaa työelämässä.

Intiassa julkinen ja yksityinen sektori toteuttavat yhä useampia hankkeita, joiden tarkoituksena on osallistaa naisia työelämään ja tukea taloudellisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi STEP-ohjelmassa (Support to Training and Employment Programme) pyritään kouluttamaan heikosta sosioekonomisesta taustasta tulevia naisia ja parantamaan heidän työnsaantimahdollisuuksiaan monilla eri toimialoilla.

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, partneri, PwC, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen@pwc.com

Women in Work Index 2019

 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

 

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Monimuotoisuuden huomioon ottaminen rekrytointitilanteessa on lähtökohta, mutta se ei vielä riitä. Molemmille sukupuolille on myös taattava kehittymismahdollisuudet sekä luotava uralla etenemisen polkuja.
Sirpa Juutinen, partneri, PwC