Nuoret kaipaavat työn ohella koulutusta ja vapaa-aikaa

Nyt työelämäänsä aloittavat nuoret muodostavat puolet vuoden 2020 työväestöstä. Millennials at work* -kyselytutkimuksessa selvitettiin, mitä asioita he pitävät tärkeinä.

PwC:n tutkimuksesta selviää, että vuosien 1980 ja 2000 välillä syntyneet vastavalmistuneet arvostavat suurta tilipussia vähemmän kuin koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Kyselyyn vastanneista 22 prosenttia arvosti eniten työnantajan tarjoamia koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia. Joustavia työaikoja arvostettiin toiseksi eniten (19 % prosenttia vastaajista), kun taas taloudelliset lisäedut jäivät kolmannelle sijalle (14 % vastaajista).

Tulokset on otettu tutkimusraportista Millennials at work: reshaping the workplace. Raportti on yhteenveto 75 maata kattaneen ja yli 4000 vastavalmistuneen mielipiteitä kartoittaneen kyselytutkimuksen tuloksista. Tutkimuksen tavoitteena on valottaa ensimmäistä kertaa työelämään siirtyvien vastavalmistuneiden mielipiteitä ympäri maailman.

- Y-sukupolvi kaipaa elämältään muutakin kuin työtä tai tasaista etenemistä yrityselämässä. Tutkimus osoittaa, että Y-sukupolvi ei tunne oloaan kotoisaksi jäyhässä yritysorganisaatiossa. Vaikka asenteet saattavatkin muuttua elämäntilanteen ja sitoumusten mukaan, sekä kunnianhimon että optimismin voisi sanoa määrittävän uutta sukupolvea. Kun heidän eteensä lyödään tarjous, he kaipaavat muutakin kuin pelkkää rahaa. Työnantajien kannalta asennemuutos on merkittävä, uutta työvoimaahan ei voida houkutella mukautumatta uusiin tarpeisiin, sanoo PwC:n yritysvastuupalveluista vastaava johtaja Sirpa Juutinen.

Heikko uskollisuus?

Kun verrataan tuoreen tutkimuksen tuloksia vuonna 2008 tehdyn vastaavan tutkimuksen tuloksiin, näyttää Y-sukupolvi olevan mukautumassa taloudellisen taantuman aiheuttamiin muutoksiin.

Y-sukupolvi asennoituu vaikeaan taloustilanteeseen varsin käytännöllisesti. Vastanneista peräti 72 prosenttia sanoi tehneensä kompromissin esimerkiksi palkan, työn sijainnin, etujen ja toimialan suhteen saadakseen työtä. Työnantajien olisi kuitenkin syytä suhtautua tähän varauksella, sillä talouden elpyessä moni on myös tavallista valmiimpi vaihtamaan työpaikkaa.

Neljännes vastaajista uskoi myös työskentelevänsä kuudelle tai useammalle työnantajalle työuransa aikana, ja vain 18 prosenttia suunnitteli pysyvänsä nykyisessä tehtävässään pidemmän aikaa.

- Työnantajien on panostettava entistä enemmän Y-sukupolven käsitysten ja tarpeiden ymmärtämiseen. Jos heidän tarpeisiinsa ei vastata, talouden elpyessä menetetään työntekijöitä. Työnantajien on kuitenkin myös varauduttava siihen, että kaikista toimenpiteistä huolimatta osa henkilöstöstä siirtyy varmasti muualle, toteaa Juutinen.

Vältteleekö teknologiasukupolvi viestintää kasvokkain?

Tutkimusraportin mukaan teknologia hallitsee Y-sukupolven kaikkia elämänalueita. Peräti 41 prosenttia pitää sähköistä työviestintää mieluisampana kuin asioiden hoitamista puhelimitse tai kasvokkain.

Kolme neljästä uskoo tekevänsä töitä tehokkaammin, jos heillä on käytössään toiveidensa mukaista teknologiaa. Näin ollen Y-sukupolven edustajilla on vanhempia kollegoitaan todennäköisemmin tukeva ote keskeisestä liike-elämän työvälineestä jo työelämään siirtyessään. Teknologian hallinta erottaa sukupolvet selkeästi.

- Työnantajat ovat jo mukauttamassa teknologiaan liittyviä periaatteitaan Y-sukupolven tarpeisiin esimerkiksi tarjoamalla älypuhelimia työsuhde-etuina ja rohkaisemalla sosiaalisten medioiden käyttöä työssä. Muutosta voi olla vaikea hyväksyä, mutta uusi sukupolvi saattaa opettaa työnantajaorganisaatiolle enemmän teknologiasta ja sen hyödyntämisestä kuin mikään muodollinen koulutusohjelma. Teknologiaosaamisen hankkiminen voi olla edellytys yrityksen tulevaisuudelle, jatkaa Juutinen.

* Lisätietoja tutkimuksesta

Tutkimus kattoi 75 maata ja kartoitti 4364 vastavalmistuneen mielipiteitä. Kysely suoritettiin vuosien 2008 ja 2011 välillä valmistuneiden alle 31-vuotiaiden keskuudessa. Tutkimuksen mukaan Y-sukupolvi, "millennial generation," muodostuu vuosien 1980 ja 2000 välillä syntyneistä henkilöistä. Y-sukupolvi on kansainvälisesti suurempi kuin suurten ikäluokkien sukupolvi ja se muodostaa vuoteen 2020 mennessä 50 prosenttia maailman työvoimasta.

Saat ladattua koko tutkimusraportin osoitteessa

http://www.pwc.com/fi/fi/julkaisut/tiedostot/millennials_at_work_2011.pdf

Lisätietoja


Sirpa Juutinen, puh. 09 2280 1815, sirpa.juutinen(at)fi.pwc.com

PwC tarjoaa sinulle liikkeenjohdon konsultointia, tilintarkastusta sekä yritysjärjestelyihin, verotukseen ja varmennukseen liittyviä palveluja 158 maassa. Apunasi on maailmanlaajuisesti 169 000 ja Suomessa yli 700 alansa vankkaa ammattilaista – on yrityksesi sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkissektorin toimija. PwC viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited -jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsenyritys on itsenäinen juridinen yhtiö.

 

 

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Liitteet & linkit