• news.cision.com/
  • PwC/
  • Perheyritysten tulisi luottaa seuraajasukupolven osaamiseen digiaikana

Perheyritysten tulisi luottaa seuraajasukupolven osaamiseen digiaikana

Report this content

Neljä kymmenestä perheyritysten seuraajasukupolven edustajasta olisi valmis ottamaan johtotehtäviä vastaan seuraavan viiden vuoden kuluessa. Seuraajista 70 % onkin jo vahvasti mukana perheyrityksen toiminnassa. Nykyisen sukupolven tulisi valjastaa seuraajien osaaminen pärjätäkseen digitaalisessa murroksessa, todetaan PwC:n Global NextGen Survey 2019 -selvityksessä.

PwC:n tuoreen selvityksen mukaan perheyritysten seuraajasukupolvi pitää itseään muutoksen edistäjänä digitaalisessa murroksessa, mutta se odottaa suurempaa tukea ja luottamusta nykyisen sukupolven edustajilta.

PwC:n Global NextGen Survey 2019 -selvityksessä havaittiin, että suurin osa seuraajasukupolvesta on jo nyt vahvasti mukana perheyrityksen toiminnassa. Lähes puolet (45 %) ilmoitti johtavansa jo nyt merkittäviä sisäisiä toimintoja. Neljäsosa (26 %) on johtavassa asemassa.

Osallistumisen tasoa vastaa myös kunnianhimo toimia yritysjohdossa tulevaisuudessa, sillä 41 % pyrkii pääsemään johtotehtäviin seuraavan viiden vuoden kuluessa ja lähes kolmannes (29 %) pyrkii enemmistöosakkaaksi.

Seuraajasukupolven edustajat ovat luottavaisia myös sen suhteen, millaista lisäarvoa he pystyvät taitojen osalta tuomaan. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista pitää vahvimpia ominaisuuksiaan (ongelmanratkaisukyky ja johtajuus) keskeisinä taitoina tulevaisuuden liike-elämässä. 64 % sanoo pystyvänsä tuomaan yritykseen arvokasta osaamista ja varmistamaan, että tulevaisuuden liiketoimintastrategia soveltuu digitaaliseen aikaan.

”Tuloksissa korostuu se positiivinen uutinen, että seuraajasukupolven edustajat ovat vahvasti sitoutuneita perheyrityksiin. He näkevät itsellään selkeän roolin suvun perinnön jatkajina merkittävien muutosten aikakaudella. Heidän näkemyksensä voidaan tiivistää seuraavasti: Auttakaa minua vapauttamaan oma potentiaalini, jotta voin hankkia tavoittelemissani johtotehtävissä tarvittavat taidot ja kokemuksen", sanoo PwC Suomen perheyritystiimin asiantuntija Mari Vähäsöyrinki

”Tarpeiden ja tavoitteiden suhteen seuraajasukupolven edustajat ovat kirjava joukko. He edellyttävät omien tarpeidensa ja tavoitteidensa ymmärtämiseen perustuvaa lähestymistapaa, ja tämä selvitys seuraajasukupolvesta voi toimia oppaana seuraavien askeleiden ottamiseksi”, Vähäsöyrinki jatkaa.

Selvityksessä on tunnistettu neljä seuraajasukupolven keskeistä jatkajatyyppiä, jotka perustuvat vastaajien näkemyksiin taidoistaan, panoksestaan ja uratavoitteistaan.

Muutosjohtajat: Itsevarmat tulevaisuuden johtajat (46 % vastaajista)
Muutosjohtajat pyrkivät edistämään muutosta perheyrityksessä ja tavoittelevat suuremmalla todennäköisyydellä johtotehtäviä seuraavan viiden vuoden kuluessa (56 % muutosjohtajista vastasi näin, kun kaikkien 956 vastaajan kohdalla osuus oli 41 %).

Ylläpitäjät: Pitävät yllä perinteitä ja olemassa olevia verkostoja (26 % vastaajista)
Ylläpitäjät ovat muuta seuraajasukupolvea suuremmalla todennäköisyydellä yli 35-vuotiaita (42 %, kun kaikkien vastaajien osuus on 36 %) ja toimivat johtotehtävissä (44 %, kaikki vastaajat 39 %).

Sisäiset yrittäjät: Todistavat omat kykynsä pyörittämällä liiketoimintaa perheen siipien suojassa (20 % vastaajista)
Sisäiset yrittäjät tuntevat muita todennäköisemmin tarvetta todistaa kykynsä ennen muutosideoiden esittämistä (27 %, kaikki vastaajat 21 %).

Yrittäjät: Seuraavat omia polkujaan perheyrityksen ulkopuolella (8 % vastaajista)
Yrittäjät pitävät muita pienemmällä todennäköisyydellä itseään perheyrityksen tulevina johtajina, vaikka haluavatkin johtaa omaa yritystä. He myös pyrkivät suuremmalla todennäköisyydellä perheen hallinnolliseen rooliin (esimerkiksi perheneuvostossa).

PwC:n raportti tarjoaa kullekin jatkajatyypille ohjeita, kuinka lähestyä ammatillista kehitystään.

"On todella tärkeää ymmärtää sukupolvet ylittävän lähestymistavan merkitys. Joissakin perheyrityksissä samassa yrityksessä saattaa työskennellä yhdessä jopa viisi eri sukupolvea. Jokaisella sukupolvella on omat erityispiirteensä, jotka voivat aiheuttaa konflikteja ympärillä olevien ihmisten kanssa. Toisaalta heillä on myös omat vahvuutensa, kokemuksensa ja verkostonsa, joista voi olla yritykselle hyötyä”, Mari Vähäsöyrinki toteaa.

Lisätietoja:

Mari Vähäsöyrinki, PwC, mari.vahasoyrinki@pwc.com, puh. 040 700 0402

pwc.com/nextgensurvey


PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 276 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.
 

Tilaa

Multimedia

Multimedia