• news.cision.com/
  • PwC/
  • Perinteinen finanssiala pelkää fintechin vievän neljänneksen liiketoiminnasta

Perinteinen finanssiala pelkää fintechin vievän neljänneksen liiketoiminnasta

Report this content

Perinteiset finanssiyritykset pelkäävät uusien finanssialan teknologioiden eli fintechin olevan uhka liki neljännekselle liiketoiminnastaan. Fintech-yritysten usko omaan tulevaisuuteensa on vahvempi: ne ennakoivat voivansa viedä kolmanneksen nykyisten palveluntarjoajien liiketoiminnasta, ilmenee PwC:n Blurred Lines: How FinTech is shaping Financial services -raportista.

PwC:n tuoreessa kartoituksessa selvitettiin uusien finanssialan teknologioiden vaikutusta markkinoihin. Tulosten mukaan 83 % perinteisen finanssitoimialan vastaajista uskoo itsenäisten fintech-yritysten uhkaavan viedä osan liiketoiminnastaan. Pankkialan vastaajista näin uskoo peräti 95 %. Kyselyyn vastasi 544 alan edustajaa 46 maasta. Pohjoismaita edustivat Ruotsi, Suomi ja Tanska.

Nykyiset palveluntarjoajat uskovat fintech-kehityksen uhkaavan 23 prosenttia olemassa olevasta liiketoiminnastaan. Fintech-yritykset puolestaan uskovat voivansa viedä nykyisiltä palveluntarjoajilta 33 % heidän liiketoiminnastaan.

”Uusissa teknologioissa nähdään Pohjoismaissa vähemmän mahdollisuuksia kuin globaalisti. Täällä fintech nähdään myös suurempana uhkana kuin muualla”, sanoo PwC:n finanssialan asiantuntija Jan Bäckström.

Kumppanuuden kautta mukaan kehitykseen

”Jotta suomalaiset finanssitoimialan yritykset pysyvät kehityksessä mukana, niiden tulee sisäistää uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja esimerkiksi yritysostojen ja kumppanuuksien kautta. Tästä hyvänä esimerkkinä on espanjalainen BBVA-pankki, joka osti suomalaisen fintech-yhtiö Holvin”, Bäckström toteaa.

Kartoituksen mukaan yleisin yhteistyömalli fintech-yritysten kanssa on kumppanuus (32 %).

”Pienille ja keskisuurille toimijoille kumppanuus on todennäköisin tapa toimia. Se on ratkaisuna kuitenkin melko riskejä kaihtava konservatiivinen.”

“Teknologia kehittyy huimaa vauhtia, eikä nykyisillä palveluntarjoajilla ole varaa jättää uusia teknologioita huomioimatta. Tästä huolimatta kartoituksemme osoittaa, että jopa 25 % finanssitoimialan yrityksistä ei ole lainkaan tekemisissä fintech-yritysten kanssa”, Bäckström jatkaa.

Kaksi kolmannesta (67 %) finanssialan palveluntarjoajista pitää pahimpana fintech-uhkana paineita kannattavuudelle. Seuraavaksi suurimmaksi uhaksi arvioitiin markkinaosuuden menettäminen (59 %). Fintech-yritysten vahvuutena nähdään huomattavan alhaiset alkuinvestoinnit ja käyttökustannukset, jotka saavutetaan mm. pilvipohjaisilla alustoilla.

“Uudet teknologiat muuttavat perinteisiä välittäjärooleja tekemällä niistä tarpeettomia. Finanssiyritykset ovat toimineet välikäsinä finanssitoimialalla ja tarjonneet asiakkaille tärkeää palvelua, mutta niiden toimintoja ei uusissa teknologiavetoisissa liiketoimintamalleissa tarvita”, Bäckström sanoo.

Lohkoketjuteknologian merkitystä aliarvioidaan

Lohkoketjuteknologia (blockchain) eli tapa jolla toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti, on seuraava käänteentekevä kehitysaskel liiketoimintaprosessien optimoinnissa. Lohkoketjuteknologia mullistaa nykyiset ansaintalogiikat ja ohjaa liiketoimintaa nykyisiltä toimijoilta lohkoketjualustoille.

Vastaajien enemmistö (56 %) tiedostaa lohkoketjujen merkityksen, mutta 57 % kertoo olevansa joko epävarma siitä, miten aikoo reagoida tähän trendiin tai ei usko reagoivansa lainkaan.

Lohkoketjut ja uudet hajautetut reskontrateknologiat tuovat finanssitoimialan yrityksille ainutkertaisen mahdollisuuden muuttaa tapoja harjoittaa liiketoimintaansa.

”Yritykset, jotka eivät perehdy lohkoketjuteknologian vaikutuksiin, tulevat aliarvioimaan sen tuomia mahdollisuuksia ja uhkia”, Bäckström huomauttaa.

Toimintamallit ja sääntely yhteistyön haasteina

Kun perinteisiltä palveluntarjoajilta kysyttiin haasteista, joita he kohtaavat asioidessaan fintech-yritysten kanssa, 53 % mainitsi tietoturvan, 49 % sääntelyn tuoman epävarmuuden ja 40 % liiketoimintamallien erilaisuuden.

Fintech-yritykset puolestaan mainitsivat kolmena keskeisenä haasteena perinteisten finanssialan palvelutarjoajien kanssa asioimisessa erot johtamisessa ja organisaatiokulttuurissa (54 %), toimintaprosessit (47 %) ja sääntelyn tuoman epävarmuuden (43 %).

Lisätietoa:

Jan Bäckström, PwC, puh. 020 787 7895, jan.backstrom@fi.pwc.com

Globaali raportti

Pohjoismaiden yhteenveto

Tietoa selvityksestä:

PwC:n globaali fintech-raportti ‘Blurred Lines: How FinTech is shaping Financial Services’ arvioi uuden teknologian (fintech) tuloa finanssialalle, sen potentiaalista vaikutusta eri toimijoihin markkinoilla ja nykyisten palveluntarjoajien asenteita teknologian kehitykseen. Lisäksi raportti tarjoaa strategisia lähestymistapoja alati muuttuvaan ympäristöön.

Raportti perustuu kartoitukseen, johon osallistui 544 vastaajaa 46 maasta. Vastaajat olivat toimitusjohtajia, innovaatiojohtajia, tietopalvelujohtajia ja ylimmän johdon edustajia, jotka työskentelevät digitaalisen ja teknologisen murroksen parissa finanssialalla: maksuissa, pääoman- ja varallisuudenhallinnassa sekä pankki- ja vakuutusalalla. Kartoitus kattaa myös muita yrityksiä, mukaan lukien konsultointiyrityksiä, kansallisia sääntelyelimiä ja kansainvälisiä finanssialan yrityksiä.

DeNovo on PwC:n dynaaminen strategiakonsultointialusta. Sen sisältö perustuu arvioihin yli 1 000 lohkoketju-startupista ja uusista markkinoille tulijoista. PwC:n aiheeseen erikoistuneet asiantuntijat vertaavat ja tutkivat tietoa laajasta joukosta lähteitä tunnistaakseen lohkoketjuyrityksiä ja trendejä, joilla on todellista painoarvoa ja nostavat esille niitä, joilla on potentiaalista merkitystä järjestelmätasolla. DeNovo tarjoaa tätä tietoa reaaliaikaisena, jotta asiakkaat voivat tunnistaa kriittisiä trendejä, ymmärtää niiden vaikutusta arvoketjuun, luoda mahdollisuuksia hyötyä muutoksesta sekä karttaa uhkia. PwC:n globaali DeNovo-tiimi on tunnistanut jo yli 700 lohkoketjuyritystä. Näistä yrityksistä 150:ä pidettiin erityisen kiinnostavina.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 830 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta ja lakipalvelut sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 208 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Uusissa teknologioissa nähdään Pohjoismaissa vähemmän mahdollisuuksia kuin globaalisti. Täällä fintech nähdään myös suurempana uhkana kuin muualla.
PwC:n finanssialan asiantuntija Jan Bäckström
Jotta suomalaiset finanssitoimialan yritykset pysyvät kehityksessä mukana, niiden tulee sisäistää uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja esimerkiksi yritysostojen ja kumppanuuksien kautta. Tästä hyvänä esimerkkinä on espanjalainen BBVA-pankki, joka osti suomalaisen fintech-yhtiö Holvin.
PwC:n finanssialan asiantuntija Jan Bäckström