PwC: Euroopan yritysjärjestelyiden määrä nousussa ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen

Rahoitusalan yritysjärjestelyiden määrä kasvoi 31 prosenttia vuoden 2012 toisella kvartaalilla, kertoo PwC:n tuore tutkimus. Toteutettujen yritysjärjestelyiden arvo kasvoi merkittävästi 12,7 miljardiin euroon edellisvuoden vastaavan ajankohdan 6,7 miljardista eurosta. Vuoden 2012 ensimmäisellä kvartaalilla luku oli 9,7 miljardia euroa. Myös yksittäisten yrityskauppojen ja fuusioiden määrä kasvoi ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen.

PwC:n lokakuussa valmistunut Sharing Deal Insight -tutkimus analysoi viimeaikaisia rahoituspalvelujen liiketoimia sekä tarjoaa näkökulmia tuleviin trendeihin. Tutkimuksen mukaan vuoden 2012 ensimmäisen puolikkaan aikana tehtyjen yritysjärjestelyiden kokonaisarvo kasvoi 36 prosentilla 22,4 miljardiin euroon.

"Yritysjärjestelyiden nousu ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen on tärkeä ennusmerkki, joka kertoo rahoitusalan yritysten tervehtymisestä. Järjestelyiden määrän nousu on niiden arvoa tärkeämpi ennuste. Jatkuvana trendinä näkyy nyt sekä maarajojen sisäinen alan konsolidaatio että yritysjärjestelyt, joiden taustalla on markkinaosuuden hakeminen pankkitoimialan keskisuurilta ja pienemmiltä asiakkuuksilta”, kertoo PwC Suomen yritysjärjestelypalveluista vastaava johtaja ja partneri Harri Valkonen.

”Kasvua on odotettavissa myös vuoden 2012 toiselle puoliskolle, mutta edellisvuosien tapaan muutokset taloustilanteessa, poliittisessa ilmapiirissä ja sääntelyssä saattavat muuttaa yritysjärjestelysuunnitelmia nopeastikin. Kaikkien näiden tekijöiden kehitys vaikuttaa siihen, miltä loppuvuosi 2012 ja tulevaisuus sen jälkeen näyttävät”, Valkonen toteaa.

Vuoden 2012 toinen neljännes toi mukanaan kaksi miljardin euron ylittävää strategista yritysjärjestelyä, joista molemmat olivat valtioiden rajat ylittäviä yritysostoja. Venäjän Sberbank osti turkkilaisen Denizbankin 2,8 miljardilla eurolla ja London Metal Exchange myytiin Hong Kong Exchanges & Clearingille 1,7 miljardin euron hintaan.

Merkittäviä tapahtumia pankki- ja vakuutusalalla

Pankkialan yritysjärjestelyt ovat kasvussa niin määränsä kuin arvonsakin puolesta. Tosin yksittäinen pankkiyritysjärjestely nosti arvoa merkittävästi Espanjan valtion ostaessa 45 prosentin osuuden Bankiasta 4,5 miljardilla eurolla, mutta kvartaalin aikana nähtiin myös koko joukko muita merkkejä yritysjärjestelyaktiivisuuden kasvutrendistä.

Myös vakuutussektorilla tehtiin joukko merkittäviä kauppoja. Vuoden 2012 toisella kvartaalilla yritysjärjestelyiden arvo nousi 1,1 miljardiin euroon, joka merkitsi 22 prosentin nousua ensimmäisen kvartaalin 0,9 miljardin euron yritysjärjestelyihin verrattuna. Kvartaalin arvo vastaa kuitenkin alle puolta edellisvuoden saman ajanjakson yritysjärjestelyiden kokonaisarvosta (2,5 miljardia euroa).

Iso-Britanniassa toteutettiin 48 yritysjärjestelyä, joista 33 vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Venäjä oli aktiivisuudessa toisena 37 yritysjärjestelyllä, joista 16 tehtiin ensimmäisellä kvartaalilla. Venäjän järjestelyistä 12 oli pankkitoimialaan liittyviä. Espanjassa tehtiin 13 yritysjärjestelyä (12 ensimmäisen kvartaalin aikana), ja Italiassa 12 (joista 3 vuoden ensimmäisellä kvartaalilla).

“Kaikesta huolimatta pienten ja keskisuurten rahoitusalan toimijoiden konsolidoituminen näyttäisi jatkuvan vahvana trendinä halki Länsi-Euroopan, erityisesti Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa. Yrityksiä tulee myyntiin paremmin toimivilla Keski- ja Itä-Euroopan alueilla ja nämä kauppamahdollisuudet houkuttelevat ostajia myös Euroopan ulkopuolelta. Suurimpia kauppoja lukuun ottamatta pääomasijoitusyhtiöt ovat edelleen kiinnostuneita myös vaikeuksiin joutuneista yrityksistä – ostoaikeet kohdistuvat myös sellaisiin yrityksiin, joilla on alhaiset vähimmäispääomavaatimukset ja heikompi sijoitussalkku”, Valkonen kertoo.

Lisätietoja:
PwC Suomi, yritysjärjestelypalvelut, Harri Valkonen, puh. 040 539 9339

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa