PwC: Nopea digitalisoituminen ohjaa viihde- ja mediateollisuutta

Viihde- ja mediapalveluiden kuluttajille tarjoamat sisältökokemukset ja elämykset ovat kasvaneet viime vuosina internetyhteyksien ja älylaitteiden yleistymisen myötä. Digitaalisen sisällön kulutus tulee jatkamaan kasvuaan ja mobiili-internetin käyttö ohittaa arvioiden mukaan perinteisen laajakaistan käytön. Viihde- ja media-alan on pystyttävä vastaamaan muutoksiin muun muassa tarjoamalla kuluttajille osallistavaa sisältöä.

Kasvavat markkinat hallitsevat globaalin viihde- ja media-alan kulutusta. PwC:n Global Entertainment and Media Outlook 2013–2017 -tutkimuksen mukaan tulevien vuosien suurin viihde- ja mediakulutuksen kasvu tullaan näkemään Kiinassa, Brasiliassa, Intiassa, Venäjällä, Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Meksikossa, Indonesiassa ja Argentiinassa. Kasvavien maiden ennakoidaan tuottavan 22 prosenttia globaalista viihde- ja media-alan kokonaiskulutuksen liikevaihdosta vuonna 2017, kasvaen 10 prosenttia vuodesta 2008 (12 %).

Samaan aikaan myös kypsät markkinat, Pohjois-Amerikka, Länsi-Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri, jatkavat keskeisessä asemassa ja ohjaavat muutosta kohti digikulutusta.

”Viihde- ja media-alan on pystyttävä vastaamaan kuluttajien muuttuviin vaateisiin. Alan yritysten on löydettävä ihannetasapaino, jossa ne pystyvät tarjoamaan kuluttajille oikeaa sisältöä oikeaan hintaan ja oikean median kautta. Loppujen lopuksi kyse on asiakasymmärrykseen keskittymisestä ja riittävästä ketteryydestä, jotta pystytään reagoimaan operatiivisesti ja kehittämään innovaatioita uusien liiketoimintamallien sisällä. Näihin kiteytyvät viihde- ja media-alan uudet toiminnan elinehdot”, Suomen PwC:n viihde- ja mediatoimialan palveluiden johtaja Harri Valkonen sanoo.

Mobiili-internetin käyttö ohittaa laajakaistan

Digitaalisten innovaatioiden myötä trendien vaikutukset vaihtelevat. Eri segmenteille ja markkinoille ennakoidaan hyvin erilaisia lukuja.

Mobiili-internetin käyttö tulee arvioiden mukaan ohittamaan perinteisen laajakaistan käytön. Vuonna 2014 mobiili-internet tulee muodostamaan yli 50 prosenttia Yhdysvaltojen internet-liikevaihdosta. Mobiili-internetkulutuksen ennakoidaan ohittavan laajakaistan käytön Etelä-Koreassa vuonna 2013 ja Iso-Britanniassa 2015. Afrikassa ja Indonesiassa mobiili-internetin käytön odotetaan pysyvän laajakaistaa suositumpana koko tarkasteluajanjakson eli tulevan neljän vuoden aikana.

Älylaitteiden kasvaneen käytön myötä digikulutuksen ennakoidaan muodostavan 44 prosentin osuuden kypsien markkinoiden kaikesta viihde- ja media-alan kulutuksesta vuoteen 2017 mennessä. Luku on nousussa vuodesta 2012, jolloin kulutus oli 34 prosenttia.

Mainonnan markkina-arvon arvioidaan nousevan vuoden 2012 33,8 miljardista dollarista 42,8 miljardiin dollariin vuonna 2017. Innovatiiviset teknologiat ja infrastruktuurin parannukset edistävät osaltaan alan kasvunäkymiä.

Mobiilimainonta kasvattaa merkitystään seuraavan viiden vuoden kuluessa. Mobiilimainonnan liikevaihto tulee ylittämään 27 miljardia dollaria vuonna 2017, mikä on 15 prosenttia koko internet-mainonnan liikevaihdosta.

Globaali liikevaihto sanomalehtien osalta oli vuonna 2012 164 miljardia dollaria, kun vuonna 2008 liikevaihto ylsi 187 miljardiin dollariin. Taantumakaudesta huolimatta liikevaihdon odotetaan säilyvän vakaana, ja vuoden 2012 tasolla kartoitusjakson ajan. Samantyyppistä trendiä odotetaan myös kuluttaja- ja ammattilehtien puolelle.

”Suomen tilanne on kehittynyt samalla tavalla kuin kansainväliselläkin tasolla. Viihde- ja mediapalveluiden kuluttajien käyttäytyminen ja tarpeet ovat median digitalisoitumisen myötä muuttuneet moninaisemmiksi”, Valkonen toteaa.

Lisätietoja tutkimuksesta:
PwC:n Global Entertainment and Media Outlook 2013–2017 sisältää yksityiskohtaisen analyysin ja ennusteen 13 alan pääsegmentistä 50 maassa. Tutkimuksessa esiintyvä digitaaliaineistojen kulutus käsittää internetin laajakaista- ja mobiilikäytön, perinteisen ja mobiili-internet-mainonnan, internetin kautta lainattavat videot, mobiili-TV-tilaukset, digimusiikin, kotivideot, internet- ja langattomat videopelit, digitaalisten kuluttajalehtien, sanomalehtien ja ammattilehtien tilausmaksut, sähköiset kuluttaja-, koulu- ja ammattikirjat sekä satelliittiradion vuositilaukset. Lue lisää: www.pwc.com/outlook

Lisätietoja:
PwC Suomi, Harri Valkonen, puh. 040 539 9339

LIITE

Additional key statistics from PwC’s Global Entertainment and Media Outlook 2013-2017
Additional notable segment statistics and tipping points

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 157 maassa yli 276 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure