PwC: Perheyritykset ovat maailmantalouden hiljaisia sankareita

Perheyritykset voivat hyvin PwC:n kansainvälisen perheyritystutkimuksen mukaan. Niillä on kunnianhimoiset kasvutavoitteet ja vahva usko kykyynsä saavuttaa tavoitteensa. Maailmanlaajuisesti perheyrityksistä 65 prosenttia on kasvattanut myyntiään viime vuonna, ja peräti 81 prosenttia ennakoi joko tasaista tai nopeatempoista kasvua seuraavan viiden vuoden sisällä. Suomalaisissa perheyrityksissä markkinatilanne koetaan kuitenkin vaikeana.

Tiedot ilmenevät PwC-ketjun yli 30 maata kattavasta perheyritysselvityksestä, johon haastateltiin 1952 perheyrityksen johtajaa. Suomesta tutkimukseen haastateltiin 50 perheyrittäjää.

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa perheyrityksistä kasvatti myyntiään viime vuonna, kun samaan ylsi kaksi vuotta aiemmin vain kolmannes. Myynnin kasvu on ollut erityisen voimakasta Itä-Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Lähi-idässä. Vain 19 prosenttia koki myynnin heikentymistä, verrattuna kahden vuoden takaiseen 34 prosenttiin.

Perheyritykset suhtautuvat tulevaisuuteen erittäin kunnianhimoisesti. Kasvua ennakoi 81 prosenttia, joista 93 prosenttia on varmoja omista kasvun edellytyksistä.

PwC-ketjun globaalin johtoryhmän jäsen Norbert Winkeljohann luonnehtii perheyrityksiä aikamme hiljaisiksi sankareiksi: ”Ketjumme kysely osoittaa, että tietyt perheyrityksille ominaiset piirteet – kuten ketteryys ja pitkä tähtäin – ovat etu paitsi perheyrityksille itselleen, myös yhteisöille ja talouselämälle. Haasteita toiminnalle silti riittää. Perheyritykset eivät edelleenkään koe saavansa riittävää tukea tai tunnustusta valtioilta. Verotus ei tue perheyritysten toimintaa ja rahoituksen saatavuus on usein haasteellista.”

Markkinatilanne suomalaisyrittäjien suurin haaste

Suomalaisyrittäjät kokevat tutkimuksen mukaan liiketoimintansa isoimmaksi haasteeksi markkinatilanteen (62 prosenttia vastaajista).

”Globaalin tutkimuksen tulokset ovat tulevaisuuden kasvun osalta positiivisia, mutta yleinen taloudellinen tilanne on synkentynyt Suomessa syyskuun alussa päättyneen kyselyn jälkeen. Viime viikkoina useiden perheyrittäjien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella yrittäjien huolet ovatkin lisääntyneet nyt loppuvuotta kohden”, PwC Suomen omistaja- ja perheyrityspalveluiden vetäjä Markku Tynjälä sanoo.

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen vahvistaa Tynjälän näkemyksen.

”Suomalaisissa perheyrityksissä on vahva usko kasvun mahdollisuuksiin, mutta samaan aikaan niissä koetaan markkinatilanne hyvin haasteellisena. Alakohtaiset erot ovat isoja. Osa perheyrityksistä ennakoi kysynnän roimaa hiipumista”, Vanhanen toteaa.

PwC:n tutkimuksen mukaan suomalaiset perheyrittäjät kokevat markkinatilanteen lisäksi haasteeksi myös mm. oikeiden osaajien rekrytoinnin (46 prosenttia vastaajista), verotuksen (26 prosenttia) ja euron vahvuuden (24 prosenttia).

Mitä pidemmälle katse ulottuu, sitä keskeisemmäksi kysymys osaavista työntekijöistä muodostuu. Jopa 82 prosenttia vastaajista kokee tämän haasteeksi seuraavan viiden vuoden aikana.

”Samaan aikaan kun työttömien määrä maassamme kasvaa, perheyrittäjät kokevat, että he eivät löydä oikeita tekijöitä palvelukseensa. Vuonna 2010 asian koki ongelmaksi 36 prosenttia vastaajista, kun nyt kaksi vuotta myöhemmin luku on noussut 46 prosenttiin”, Markku Tynjälä jatkaa.

Vaikeasti ennakoitava verotus yksi suurista haasteista

Suomalaisten perheyritysten mielestä heillä on tärkeä rooli Suomen taloudessa ja yhteiskunnassa: perheyritykset lisäävät vakautta ja luovat uusia työpaikkoja.

”Kyselymme osoittaa, että perheyritykset ovat sitoutuneita velvollisuuksiinsa työnantajina, he kokevat että heillä on vastuu luoda ja pitää yllä työpaikkoja myös vaikeina aikoina. Perheyritykset kokevat kuitenkin, etteivät valtiot arvosta heidän panostaan riittävästi, eivätkä tue yrittäjiä työllistäjinä”, Tynjälä sanoo.

Etenkin perheyritysten verotus koetaan tiukemmaksi kuin muiden yritysten, ja yritystoiminnan jatkaminen sekä laajentaminen on tehty perheyrityksille vaikeaksi ja kalliiksi.

”Ruotsissa tehdyn vastaavan tutkimuksen mukaan ruotsalaiset ovat meitä tässä mielessä positiivisempia tai tyytyväisempiä valtion tukeen. Toisaalta samaan aikaan, kun täällä haikaillaan joissain asioissa Ruotsin verojärjestelmän perään, ruotsalaiset kokevat Viron verotusjärjestelmän perheyrittäjille suotuisammaksi”, Tynjälä muistuttaa.

”Monet suomalaisyrittäjät kokevat, että vaikeasti ennakoitava verolainsäädäntö on yksi keskeinen haaste, johon valtio voisi tarttua. Myös rahoitusmahdollisuuksien parantaminen on perheyrittäjien toivelistalla.”

Lisätietoja:

Markku Tynjälä, perhe- ja omistajayrittäjäpalveluiden johtaja, PwC Suomi, puh. 0500 161 433, markku.tynjala(at)fi.pwc.com

Kari Stenqvist, partneri, verokonsultointi, PwC Suomi, puh. 050 595 9593, kari.stenqvist(at)fi.pwc.com

Suomenkielinen yhteenveto suomalaisyrittäjien vastauksista ja englanninkielinen raportti globaalista tutkimuksesta ovat ladattavissa osoitteessa www.pwc.fi/fbs

PwC:n perheyrityskyselyä (Family Business Survey 2012) varten haastateltiin 1952 perheyrityksen edustajaa yli 30 maassa, joihin kuuluvat Australia, Belgia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Hong Kong, Intia, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kanada, Kreikka, Lähi-itä (monta maata), Malta, Meksiko, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Singapore, Suomi, Sveitsi, Tanska, Taiwan, Turkki, Yhdysvallat ja Venäjä. Suomesta kesä-syyskuussa tehtyihin haastatteluihin osallistui 50 perheyrittäjää.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä.

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa