PwC: Uudet säännökset vakuutusalan suurin riskitekijä

Tuoreen tutkimuksen mukaan uusien kansainvälisten ja paikallisten säännösten aalto muodostaa suurimman riskin vakuutusalalle. Riski on suurin Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Tyynenmeren alueilla.

Säännökset ja määräykset nousivat riskilistan korkeimmalle sijalle PwC:n ja Centre for the Study of Financial Innovationin (CSFI) toteuttamassa vakuutusalan Insurance Banana Skins -riskitutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan vakavaraisuuden ja markkinakäyttäytymisen kaltaisia kysymyksiä ohjaavat säännökset voivat aiheuttaa alalle merkittäviä kustannusten nousupaineita ja hallinnon kasvaneita työmääriä. Sääntelyaloitteisiin liittyvää jatkuvaa epävarmuutta korostaa myös se, että sääntely määritettiin vakuutusyhtiöiden suurimmaksi riskitekijäksi jo toistamiseen (Insurance Banana Skins -tutkimuksen tulokset vuonna 2011).

Eniten huolta aiheuttaa jo seitsemän vuoden ajan suunnitteilla ollut EU:n Solvenssi II -direktiivi, jonka tuloksia monet EU:n ulkopuoliset valtiot odottavat.

”On ironista että alan suurimmat riskitekijät johtuvat sääntelystä, jonka tarkoituksena on pienentää riskejä. Erityistä huolta aiheuttavat myös epävakaa talousympäristö ja alentuneet sijoitustuotot. Näiden haasteiden hallinta on selvästikin erittäin tärkeää vakuutusyhtiöiden johdossa”, PwC Suomen finanssitoimialan asiantuntija Marko Lehto toteaa.

Sijoitustoiminnan ja makrotalouden trendien riskit korkealla

Tutkimuksessa huolenaiheiden kärkeen nousivat myös sijoitustoiminnan tuotot ja makrotalouden trendien epävarmuus. Nämä lisäävät paineita jo vuosia alhaisen korkotason ja voimakkaan kilpailun piinaamalle alalle. Säännösten koetaan myös häiritsevän liiketoimintaa, etenkin vähittäismyyntikäytäntöjen osalta.

Vaikka vakuutusyhtiöt ja sääntelyviranomaiset ovat pyrkineet korjaamaan harhaanjohtavan mainonnan kaltaisia käytäntöjä, vakuutusalaa pidetään edelleenkin hyvin riskialttiina etenkin taloudellisesti vaikeana aikana, jolloin myyntitulot ovat olennaisia.

Erityistä huolta henkivakuutusten osalta aiheuttavat takuutuottoiset tuotteet, joita ei voida ylläpitää kannattavasti nykyisillä alhaisilla tuotoilla. Vaikean markkinatilanteen jatkuminen on myös korostanut johtamisen laadun ja etenkin riskinhallinnan merkitystä.

Tutkimuksen mukaan luonnonmullistuksia koskevien vakuutussopimusten riskitekijät ovat edelleen huolenaiheena vuoden 2011 tutkimuksen tapaan. Luonnonmullistuksia on yhä enemmän ja korvausvaatimusten summat vain kasvavat. Joillain markkinoilla, kuten Uudessa-Seelannissa ja Australiassa, vakuutusyhtiöiden suhtautumisesta luonnonmullistusten korvausvaatimuksiin on muodostunut merkittävä poliittinen kysymys.

Toisaalta monien riskitekijöiden merkitys on vähentynyt kahden vuoden aikana, etenkin huoli pääoman saatavuudesta (tämän vuoden tutkimuksessa sijalla 16, 2. vuonna 2011). Tilanne on nyt kääntynyt päinvastaiseksi: kasvaneen pääoman määrä, erityisesti vahinko- ja jälleenvakuutuksissa, pitää hinnat alhaisina ja heikentää kannattavuutta.

Myös ammattitaitoista henkilöstöä koskeva riski on lieventynyt ainakin kehittyneillä markkinoilla, koska rahoituspalvelualan mullistus on helpottanut pätevien työntekijöiden rekrytointia ja pysyvyyttä. Tilanne on vaikeampi kehittyvillä markkinoilla, joilla usein on pulaa pätevistä työntekijöistä.

”Samoihin toistuviin riskeihin keskittymisessä on vaarana, että uudet uhat tai mahdollisuudet jäävät huomaamatta. Toimiala kohtaa suuria muutoksia teknologiaan ja asiakkaiden odotuksiin liittyen, mikä vaikuttaa vakuutuksien myyntiin, riskien hinnoitteluun ja jopa vakuutusten käsiteiden muuttumiseen. Nämä kehitysaskeleet voivat avata ovia myös uusille toimijoille markkinoilla”, Lehto toteaa.

Vakuutusalan sektorikohtainen jaottelu osoittaa, että sijoitustuottojen alhaiset korot vaikuttavat erityisesti henkivakuutuksiin sekä monimutkaisten ja kilpailukykyisten vähittäisjakeluverkkojen hallintaan. Vahinkovakuutusten osalta huolta aiheuttavat ylikapasiteetti ja hintakilpailu sekä luonnonmullistuksia koskevien korvausvaatimusten vaikutus. Jälleenvakuutusalan huolet liittyvät lähinnä kapasiteetin varmuuteen erittäin kilpailuhenkisillä markkinoilla.

Vakuutusalan riskien sijoitukset vuonna 2013
(vuoden 2011 sijoitus suluissa)

 1. Sääntely (1) 
 2. Sijoitustoiminnan tuotot (4)
 3. Makrotalouden trendit(3)
 4. Vähittäismyyntikäytännöt (18)
 5. Luonnonmullistukset (5)
 6. Takuutuottoiset tuotteet (-)
 7. Riskienhallinta (15)
 8. Johtaminen (14)
 9. Pitkäaikaiset sitoumukset (7)
 10. Poliittiset riskit (11)
 11. Jakelukanavat (9)
 12. Vakuutusmatemaattiset riskit (12)
 13. Innovaatiot (-)
 14. Maine (16)
 15. Muutosjohtaminen (31)
 16. Pääoman saatavuus (2)
 17. Hyvä hallintotapa (8)
 18. Ilmastonmuutos (20)
 19. Henkilöstö (6)
 20. Tuotekehitys (24)
 21. Sosiaalinen media (-)
 22. Väärinkäytökset ja rikollinen toiminta (22)
 23. Monimutkaiset sijoitustuotteet (19)
 24. Jälleenvakuutus (21)
 25. Tukitoiminnot (17)
 26. Saastuminen (25)
 27. Terrorismi (23)

Käy tutustumassa tutkimukseen osoitteessa www.pwc.com/gx/en/insurance/banana-skins/2013-survey-report.jhtml

Lisätietoja:
Marko Lehto, PwC Suomi, p.040 700 5079, marko.lehto(at)fi.pwc.com

Lisätietoja tutkimuksesta:
Insurance Banana Skins -vakuutusalan tutkimus toteutettiin maalis–huhtikuussa 2013, ja se perustuu 54 eri maasta olevien 662 vastaajan näkemyksiin merkittävimmistä riskeistä seuraavan 2–3 vuoden sisällä. Vastaajien joukossa oli myös suomalaisia vakuutusalan toimijoita. Vastaajat edustivat seuraavia tahoja: vahinkovakuutus: 35 %, henkivakuutus: 26 %, jälleenvakuutus: 7 %, meklarit: 6 % ja vakuutustoimialan sidosryhmät: 26 %. Aikaisemmat vakuutusalan tutkimukset tehtiin vuosina 2009 ja 2011.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

CSFI (Centre for the Study of Financial Innovation, Taloudellisen tiedon tutkimuskeskus) on vuonna 1993 perustettu, ei-kaupallinen tutkimuskeskus, joka kartoittaa rahoitusalan haasteita ja mahdollisuuksia.

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa