PwC: Yritysten investoinnit kohdistuvat Kiinaan

Yritysjohtajat arvostavat Kiinan investointien ykköskohdemaaksi. Tuoreen selvityksen mukaan Kiina nähdään parhaana sijoituskohteena erityisesti palvelu-, teollisuus- ja kuluttajatuotteita valmistavien yritysten keskuudessa.

PwC ja tutkimussäätiö China Development Research Foundation haastattelivat Choosing China: Improving the investment environment for multinationals -tutkimusta varten 227 toimitusjohtajaa maailmanlaajuisesti. Vastanneista yli puolet (56 prosenttia) piti Kiinaa kiinnostavimpana investointikohteena. Kiinan taakse jäävät Brasilia, Venäjä, Intia ja Yhdysvallat. Toimitusjohtajien mielestä Kiinan houkuttelevimpia ominaisuuksia ovat laajenevat kuluttajamarkkinat, koulutettu työvoima sekä valtion tarjoamat kannustimet.

”Ulkomaiset investoinnit ovat vaikuttaneet merkittävästi Kiinan talouteen. Kiinaan tehtyjen suorien ulkomaisten sijoitusten kokonaissumma oli viime vuonna 111,7 miljardia dollaria. Kiinan odotetaan kasvavan neljän vuoden kuluessa maailman suurimmaksi taloudeksi ostovoimapariteetilla mitattuna, ja Yhdysvaltojen arvioidaan jäävän toiseksi. Kiinaa odottavat kuitenkin uudenlaiset haasteet, kun kehittyvien markkinoiden kilpailukyky ulkomaisista sijoituksista paranee ja yritysten valinnanvara kasvaa”, Suomen PwC:n China Desk Leader Jussi Taipale kertoo.

Tutkimuksen mukaan Kiinaa parhaana sijoituskohteena pitävät palvelu-, teollisuus- ja kuluttajatuotteita valmistavien yritysten toimitusjohtajat (58 prosenttia). Teknologiayritysten toimitusjohtajat puolestaan pitävät Brasiliaa parhaana sijoituskohteena (80 prosenttia) ennen Kiinaa (64 prosenttia). Samoin rahoitusalalla Brasilia (55 prosenttia) nähdään Kiinaa parempana investointikohteena (48 prosenttia).

Oikeat poliittiset linjaukset lisäävät investointeja

Toimitusjohtajia pyydettiin nimeämään kolme poliittista toimenpidettä, joilla on eniten vaikutuksia yritysten toimintaan Kiinassa. Ensimmäiseksi nousi kotimaisen kulutuksen kasvattaminen (48 prosenttia), toiseksi valuuttakursseja ja korkoja koskevien talousuudistusten syventäminen (43 prosenttia), ja kolmanneksi henkeä kohti laskettavien tulojen kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä (41 prosenttia).

”Nämä toimenpiteet kantavat hedelmää, sillä Kiinassa jo toimivien yritysten toimitusjohtajista 70 prosenttia aikoo lisätä investointeja maahan seuraavan viiden vuoden aikana”, Taipale kertoo.

Kiinan kilpailukykyä lisääviksi keinoiksi toimitusjohtajat näkivät hallituksen toiminnan avoimuuden sekä korruption vastaisten toimien lisäämisen (73 prosenttia), talouden toimintaan puuttumisen vähentämisen (53 prosenttia) sekä pääomamarkkinoiden uudistusten nopeuttamisen (30 prosenttia).

”Avoimuuden ja vastuullisuuden lisääminen vahvistaisi Kiinan houkuttelevuutta ja helpottaisi yritysten toiminnan suunnittelua. Samalla sijoittajien epävarmuus vähenisi ja yrityksillä olisi entistä tasapuolisemmat mahdollisuudet liiketoiminnan harjoittamiseen. Ulkomaisia investointeja koskevia rajoituksia väljentämällä Kiina helpottaisi myös omien investointiensa pääsyä ulkomaisille markkinoille. Markkinoiden molemminpuolisesta avautumisesta olisi siis hyötyä sekä Kiinasta ulospäin suuntautuville että Kiinaan suuntaaville sijoittajille”, Taipale toteaa.

Yrityskaupat ja investoinnit kasvustrategioiden takana

Tutkimuksen mukaan 43 prosenttia toimitusjohtajista suunnittelee kasvattavansa Kiinan toimintojaan yrityskaupoilla seuraavan viiden vuoden kuluessa, ja 44 prosenttia suunnittelee investoivansa orgaaniseen kasvuun.

”Toistaiseksi yritysostot ja orgaaninen kasvu on nähty parhaina laajentumistapoina. Jatkossa merkitystään tulevat kasvattamaan myös yhteistyöhankkeet, kuten yhteisyritykset ja erilaiset lisensointijärjestelyt”, Taipale kertoo.

Haasteena osaavien työntekijöiden löytäminen

Oikeanlaisten kykyjen löytäminen on edelleen haaste yrityksissä. 27 prosenttia vastanneista toimitusjohtajista ilmoitti koulutettujen ja osaavien työntekijöiden saatavuuden vaikuttavan Kiinaan investoimiseen.

”Kiinaan tulevat yritykset joutuvat kilpailemaan entistä kovemmin parhaista kiinalaisista työntekijöistä. Tämä näkyy esimerkiksi henkilöstön suurena vaihtuvuutena. Haastatteluissa selvisi kuitenkin, että Kiinan haasteena ei tässä työntekijöitä koskevassa asiassa ole kyky vaan kapasiteetti. Monet ulkomaiset yritykset ovat jo liittoutuneet paikallisten yliopistojen ja oppilaitosten kanssa pyrkiessään varmistamaan osaavien työntekijöiden saannin”, Taipale mainitsee.

Choosing China: Improving the investment environment for multinationals -raportti on ladattavissa osoitteessa www.pwccn.com/choosingchina

Suomen PwC:n China Desk: www.pwc.fi/china

Lisätietoja:
PwC, neuvontapalvelut, Jussi Taipale, jussi.taipale (a) cn.pwc.com, +86 1478 2565 877

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Tilaa