PwC: Yritysvastuuta johdetaan entistä tavoitteellisemmin

Yritysvastuu on entistä lähempänä liiketoimintaa ja liiketoimintastrategiaa monessa suomalaisessa yrityksessä. Tämä ilmenee PwC:n vuosittaisesta yritysvastuubarometrista, joka Suomen laajin suomalaisyritysten yritysvastuuta kartoittava tutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa, miten läpinäkyvästi suomalaisyritykset raportoivat maksamistaan veroista.

PwC:n kolmas vuosittainen yritysvastuubarometri luo katsauksen suomalaisten yritysten yritysvastuuseen julkisesti raportoidun tiedon kautta. Yritysvastuubarometrissa tarkastellaan yritysvastuuta strategisen yritysvastuun, yritysvastuun johtamisen ja yritysvastuuraportoinnin näkökulmista.

”Tulosten perusteella strategisen yritysvastuun osa-alueella on tapahtunut eniten positiivista kehitystä edelliseen yritysvastuubarometriin verrattuna. Yritysvastuu on nousemassa liiketoiminnasta erillisestä asemasta lähemmäksi sen ydintä”, PwC:n yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen sanoo.

Barometria varten arvioiduista 157 suomalaisesta yrityksestä yritysvastuun olennaiset asiat on päätetty jo 75 yrityksessä, kun luku edellisessä barometrissa oli 58 ja sitä ennen 34. Joka kolmannella yrityksellä vastuu yritysvastuun asioista on johtoryhmätasolla.

Vain viidennes kertoo yritysvastuun tavoitteiden vaikutuksesta henkilöstön palkitsemiseen ja sitäkin harvempi niiden vaikutuksesta johdon palkitsemiseen.

Yritysvastuun raportoinnissa kehitys on ollut tasaisempaa aiempiin vuosiin verrattuna. Yritykset raportoivat aiempaa tasapainoisemmin tietoja taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueista. Yli kymmenen uutta yritystä on vuoden aikana alkanut raportoida yritysvastuun tietoja.

Vain muutamat yritykset raportoivat verojalanjäljestään

Barometrissa tarkasteltiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa, kuinka läpinäkyvästi yritykset raportoivat maksamistaan veroista. Ainoastaan 12 yritystä on raportoinut verotiedot maittain. Sidosryhmät kuitenkin odottavat läpinäkyvämpää raportointia.

”Vaikka verojalanjälkeä koskevia tietoja julkaisee vielä harva, uskomme monen kuitenkin harkitsevan sitä yhä kasvavien läpinäkyvyysvaatimusten keskellä. Rohkaisemme yhä useampia harkitsemaan näiden tietojen julkaisemista siitäkin huolimatta, että tietoja on haasteellista kerätä. Verojalanjälki kuitenkin antaa hyödyllistä informaatiota niin yhtiön sisäiseen käyttöön kuin sidosryhmillekin”, Juutinen sanoo.

Yritysvastuubarometri löytyy osoitteesta www.pwc.fi/yritysvastuubarometri

Lisätietoja:
Sirpa Juutinen, yritysvastuupalveluiden johtaja, partneri, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen(at)fi.pwc.com

PwC:n yritysvastuubarometrin arviointimenetelmä
Barometria varten arvioitiin yhteensä 568 suomalaista yritystä. Selvityksessä käytiin läpi kaikki vuoden 2012 Talouselämä 500 -listan yritykset. Tämän lisäksi otettiin huomioon 68 muuta yritysvastuun tietoja julkaisevaa yritystä tai julkista organisaatiota. Tarkemmin analysoitiin 157 suomalaista yritystä ja organisaatiota, joista 119 on Talouselämä 500 -listalta ja 38 listan ulkopuolelta.

Barometrin tulokset perustuvat julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Yritysvastuuta arvioitiin yritysten verkkosivuilla, yritysvastuuraporteissa ja vuosikertomuksissa annetun tiedon perusteella.

Barometrissa arvioitiin vuotta 2012 koskevia tietoja. Arviointi toteutettiin keväällä 2013.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 157 maassa yli 276 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa