• news.cision.com/
  • PwC/
  • PwC:n globaali kysely: Toimitusjohtajien luottamus kasvuun on korkealla, vaikka epävarmuus jatkuu

PwC:n globaali kysely: Toimitusjohtajien luottamus kasvuun on korkealla, vaikka epävarmuus jatkuu

Report this content

PwC:n vuosittaisen Global CEO Survey -raportin mukaan toimitusjohtajien luottamus talouskasvuun on noussut huipputasolle ensimmäisen pandemiavuoden jälkeen. Myös Suomessa toimitusjohtajat uskovat talouden sekä oman yrityksen kasvuun lyhyellä aikavälillä jopa keskimääräistä vahvemmin.

Maailman toimitusjohtajista 76 prosenttia uskoo maailmantalouden kasvun paranevan vuonna 2021, kun viime vuonna luku laski pitkän kasvukauden ja sen takia kasvaneen epävarmuuden oloissa 24 prosenttiin. Suomessa kyselyyn vastanneista toimitusjohtajista jopa 90 prosenttia uskoo maailmantalouden ja 80 prosenttia Suomen talouskasvun paranevan tulevan vuoden aikana.

– Toimitusjohtajat näyttävät löytäneen luottamuksen siihen, että koronakurimuksesta noustaan vuoden aikana, vaikka pandemia vielä jatkuukin. Luottamus on kuitenkin herkkää ja voi kadota muutaman epäsuotuisan tapahtuman takia. Esimerkiksi rokotusten etenemistä ja tehoamista on syytä seurata tarkkaan, samoin geopoliittista ilmapiiriä ja valtioiden toimia, arvioi PwC Suomen partneri Enel Sintonen.

Globaalisti toimitusjohtajista 36 prosenttia on erittäin luottavaisia myös oman yrityksensä kasvuun seuraavan vuoden aikana ja 47 prosenttia uskoo vahvasti yrityksensä kasvuun kolmen vuoden ajanjaksolla. Yhdysvaltalaisjohtajien luotto oman yrityksensä kasvuun on vertaansa vailla. Heistä peräti 49 prosenttia uskoo vahvasti kasvuun seuraavan vuoden aikana ja 52 prosenttia kolmen vuoden aikana.

– Nämä odotukset saivat tukea kyselyn jälkeen Yhdysvalloissa hyväksytystä merkittävästä elvytyspaketista, Sintonen arvioi.

Suomalaisjohtajista 39 prosenttia on erittäin luottavaisia yrityksensä liikevaihdon kasvun suhteen seuraavan vuoden aikana ja 40 prosenttia kolmen vuoden ajanjaksolla. Suomessa toimitusjohtajien luottamus on vuoden ajanjaksolla vahvempaa kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa.

– Kolmen vuoden näkymässä Suomi ei enää erotu muita optimistisempana. Kiinnostavaa on, että Saksassa luottamus nousee korkealle keskipitkällä aikavälillä, Sintonen huomioi. 

Kysely nostaa esiin myönteisen vireen myös työllistämisnäkymissä. Viime vuonna yritykset varautuivat vähentämään työvoimaansa, mutta nyt 40 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisjohtajista aikoo palkata lisää työntekijöitä. Vahvasti henkilöstömäärän kasvuun uskovat myös toimitusjohtajat Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

PwC:n vuosittaiseen Global CEO Survey -selvitykseen haastateltiin tammi–helmikuussa yhteensä 5 050:tä toimitusjohtajaa 100 maassa ja 28 toimialalla. Suomesta kyselytutkimukseen osallistui 70 toimitusjohtajaa.

Kasvua digitalisaatiosta ja tehostamisesta

Toiminnan tehostamisen merkitys kasvun lähteenä ei ole kadonnut. Suomalaisyritysten toimitusjohtajille kasvun lähteitä ovat orgaanisen kasvun ja tehostamisen rinnalla myös yritysjärjestelyt ja uudet tuotteet ja palvelut.

Suomessa yrityksistä 75 prosenttia aikoo kolmen vuoden aikajänteellä kasvattaa digi-investointeja ja 69 prosenttia investointeja tietoturvallisuuteen uhkien torjumiseksi. 

Kolmanneksi tärkeimmäksi investointikohteeksi meillä nousee vastuullisuus, joka kansainvälisessä vertailussa on vasta sijalla kuusi.Suomalaisjohtajat määrittelevät ilmastonmuutoksen strategiseksi riskiksi useammin kuin kollegansa muissa maissa.

– Vastuullisuudesta halutaan rakentaa kilpailuetua. Vastuullisuusagendan merkityksen korostumiseen vaikuttaa osaltaan myös EU:n ilmastojohtajuustavoite ja siihen liittyvä sääntely sekä tarve vastata sijoittajilta tulevaan paineeseen, Sintonen arvioi.

Digitalisaatio nostaa huolta tietoturvasta

Maailmanlaajuisesti toimitusjohtajat määrittelevät tärkeimmiksi liiketoiminnan uhkiksi pandemiat ja tietoturvauhat. Maan terveydenhuollon taso vaikuttaa olennaisesti näkemyksiin: kehittyneen terveydenhuollon maissa korostuvat tietoturvauhat, heikon terveydenhuollon maissa terveysuhat. 

Vuodesta toiseen toimitusjohtajat pitävät myös liiallista sääntelyä uhkana. Viime vuonna korkealle nousseen kauppasotien uhkan taas arvioidaan vaimentuneen.

– Suomessa toimitusjohtajat näkevät tietoturvauhat, liiallisen sääntelyn sekä pandemiat ja muut terveyttä uhkaavat kriisit keskeisinä kasvua uhkaavina tekijöinä, Sintonen toteaa.

 

Lisätietoja:

Enel Sintonen, partneri, PwC Suomi, enel.sintonen@pwc.com, puh. 040 579 3457

Tutustu Suomen tuloksiin verkossa: pwc.fi/ceosurvey
24th Global CEO Survey 2021 - Key findings from Finland (pdf)
Globaali sivusto: pwc.com/ceosurvey
Global CEO Survey -raportti (pdf)

PwC haastatteli 5 050 toimitusjohtajaa 100 maassa ja 28 toimialalla tammi–helmikuussa. Suomesta mukana oli 70 toimitusjohtajaa. Lähes puolella yrityksistä liikevaihto on miljardiluokkaa, noin kolmanneksella 100–1 000 miljoonaa ja 15 prosentilla alle 100 miljoonaa dollaria. Yhtiöistä 55 prosenttia on yksityisomistuksessa. Tutkimukseen osallistuneista suomalaisyrityksistä suurimmalla osalla liikevaihto on 100–1 000 miljoonaa ja henkilöstömäärä 500–5 000.

 

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 155 maassa yli 284 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

 

Tilaa

Multimedia

Multimedia