PwC:n ilmastotutkimus: Hiilidioksidin päästövähennykset eivät riitä

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) vuoteen 2100 budjetoima hiilidioksidipäästömäärä uhkaa ylittyä jo vuoteen 2034 mennessä, todetaan PwC:n vuosittaisessa ilmastotutkimuksessa Low Carbon Economy Index 2014. Tutkimuksen mukaan valtioiden päästövähennykset eivät riitä rajoittamaan ilmaston lämpenemistä kahteen asteeseen, mikä on asetettu Pariisin vuoden 2015 ilmastoneuvottelujen tavoitteeksi.

”Keskeiset tulokset ovat hyvin linjassa aiempien vuosien synkkien arvioiden kanssa, joskin mukana on myös häivähdys optimismia. Positiivista kehitystä on nähtävissä kehittyvissä talouksissa sekä uusiutuvien energialähteiden valtavirtaistumisessa”, PwC:n ilmastoasiantuntija Jussi Nokkala sanoo.

Nokkalan mukaan tutkimus tuo esiin asiat, jotka ovat keskeisiä myös Pariisin vuoden 2015 ilmastoneuvottelujen kannalta: tieteellisesti välttämättömien ja taloudellisesti realististen tavoitteiden välisen ristiriidan, vapaaehtoisten sitoumusten haasteet sekä päätöksenteon hitauden vaikutukset.

Ilmastobudjetti paukkuu

PwC:n Low Carbon Economy Index -tutkimuksen mukaan maailmantaloudessa on jääty tarvittavista päästövähennyksistä kuudetta vuotta peräkkäin: päästöjä on onnistuttu vähentämään bruttokansantuotteeseen suhteutettuna vain 1,2 %. Kehityksen perusteella viime vuonna arvioitua 6,0 %:n vuosittaista päästövähennystä on korjattu ylöspäin 6,2 %:iin. Toisin sanoen globaalien päästöjen tulisi laskea vuosittain viisi kertaa enemmän, jotta ilmaston lämpeneminen jäisi kahteen asteeseen.

Kahden asteen tavoitteisiin pyritään kolmen asteen politiikalla

Vaikka kansainvälisessä ilmastopolitiikassa tavoitellaankin ilmaston lämpenemisen hillitsemistä 2 celsiusasteeseen, näyttäisi tämänhetkisten sitoumusten yhteenlaskettu päästövaikutus ohjaavan meitä kohti kolmen celsiusasteen lämpenemistä.

Ilmastotavoitteiden toteutumista vaikeuttaa entisestään kaksi seikkaa: joutuessaan valitsemaan taloudellisesti realististen ja tieteellisesti välttämättömien tavoitteiden välillä, valtiot suosivat ensisijaisesti taloudellisesti realistisia tavoitteita. Lisäksi ilmastopolitiikka on nollasummapeliä, jossa yhden valtion jättäytyminen pois lisää muiden taakkaa.

Tämänhetkisessä tilanteessa koko vuosisadan päästöbudjetti on kulutettu vuoteen 2034 mennessä, mikä lisää ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia, kuten sään ääri-ilmiöitä, konflikteja, epidemioita sekä negatiivisia talousvaikutuksia, moninkertaisesti. Suomeen ilmastonmuutos vaikuttaa suorien vaikutusten, kuten keskilämpötilan muutoksen lisäksi myös epäsuorasti muun muassa ulkomaaninvestointien ja globaalien toimitusketjujen kautta.

Kehittyvät taloudet vähensivät päästöjä nopeammin kuin G7-maat

Haasteellisesta tilanteesta huolimatta PwC:n raportti tarjoaa myös häivähdyksen optimismia. Ensimmäistä kertaa kuuden vuoden aikana kehittyvien maiden päästöintensiteetti on laskenut G7-maita nopeammin. Kehittyneiden markkinoiden, kuten Suomen tuotannon siirtyessä kehittyville markkinoille ovat kehittyvien E7-talouksien päästöt kasvaneet nopeasti: ne ovat noin 1,5-kertaiset G7-maiden päästöihin. Tulos valaa uskoa siihen, että myös kehittyvissä talouksissa on tiedostettu päästövähennysten tarve.

Uusiutuvat haastavat fossiiliset polttoaineet

Toinen positiivinen kehitysaskel on uusiutuvan energian nousu valtavirtaan. Vaikka uusiutuvien osuus maailman energiankulutuksesta on edelleen pieni (2,2 % tai 8,9 % mukaan lukien vesivoima), uusiutuvien osuus maailman sähkönkulutuksesta nousi viime vuonna 22 prosenttiin. Uusiutuvien osuuden odotetaan kasvavan entisestään teknologian kehittyessä sekä sääntelyn ja sijoittajien suosiessa entistä enemmän vähäpäästöisiä vaihtoehtoja.

Pariisi ei voi olla päätös, vaan lähtölaukaus

Tutkimustulosten viitatessa kolmen tai neljän asteen lämpenemiseen vaikuttaa lähtötilanne ennen Pariisin ilmastoneuvotteluja hankalalta. Tieteellisten skenaarioiden ja kansallisten tavoitteiden välisen kuilun lisäksi sopimuksen syntymistä hidastavat yksittäisten valtioiden vetäytymiset sopimuksesta sekä tiukka aikataulu kansallisten tavoitteiden yhteensovittamisessa. Onkin mahdollista, että Pariisin ilmastoneuvotteluissa ei niinkään keskitytä tämänhetkisiin päästötavoitteisiin, vaan luodaan perusta tuleville kunnianhimoisemmille tavoitteille.

Vaikka Pariisin vuoden 2015 ilmastoneuvottelut ovatkin paras mahdollisuus päästä sopimukseen sitovista päästötavoitteista sitten vuoden 2009 Kööpenhaminan neuvottelujen, määrittävät seuraavan vuoden aikana tehdyt toimenpiteet sen, onnistuuko Pariisi siinä missä Kööpenhamina epäonnistui. Asiantuntijat seuraavatkin nyt yritysten ja poliitikkojen näkemyksiä, kansallisten tavoitteiden kehitystä, sopimusluonnosten kieltä ja valmistelevien kokousten osallistujalistoja.

PwC:n tutkimuksen johtopäätös on selkeä: seuraavan vuoden aikana selviää pystymmekö muuttamaan suuntaa neljän asteen skenaariosta kohti tämänhetkisiä kolmen asteen tavoitteita ja luomaan perustan kehityskululle, joka rajoittaa ilmaston lämpenemisen kahteen asteeseen.

PwC:n LCEI-tutkimuksessa analysoidaan hiilidioksidipäästöjen määrää suhteutettuna bruttokansantuotteisiin. Tutkimuksen tavoitteena on määritellä tarvittava päästövähennyksen määrä, jotta ilmasto lämpenisi korkeintaan 2 celsiusastetta vuoteen 2100 mennessä. Budjetoitua suuremmat päästömäärät lisäävät ilmaston vaarallisen suurta lämpenemisen mahdollisuutta eli maapallonkeskilämpötilan kasvua yli kahdella asteella.

Lisää tietoa:
Jussi Nokkala, PwC:n yritysvastuupalvelut, puh. 050 354 8381, jussi.nokkala@fi.pwc.com

Jussi Nokkala toimii ilmasto- ja ympäristöasiantuntijana PwC:n yritysvastuupalveluissa. Hän on muun muassa ollut työstämässä PwC:n globaalissa verkostossa kansainvälistä CDP-raporttia (ent. Carbon Disclosure Project), joka kerää sijoittajille tietoa maailman suurimpien listayhtiöiden ilmastovaikutuksista.

Low Carbon Economy Index 2014 -julkaisu (pdf): http://www.pwc.co.uk/assets/pdf/low-carbon-economy-index-2014.pdf

Low Carbon Economy Index 2014 -julkaisun verkkosivusto: http://www.pwc.co.uk/sustainability-climate-change/publications/low-carbon-economy-index.jhtml

PwC:n sivusto Pariisin ilmastoneuvottelut 2015 -kokouksen valmisteluun: http://www.pwc.co.uk/sustainability-climate-change/paris-2015/index.jhtml


PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa 775 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä.

PwC toimii 157 maassa yli 184 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Multimedia

Multimedia