• news.cision.com/
  • PwC/
  • PwC:n raportti: Suomalaiset perheyhtiöt kasvavat ja kansainvälistyvät vauhdilla

PwC:n raportti: Suomalaiset perheyhtiöt kasvavat ja kansainvälistyvät vauhdilla

Report this content

Epävarmoista taloudellisista ajoista huolimatta perheyritykset kasvavat ja uskovat tulevaankin kasvuun. Monien toimintaympäristöön vaikuttavien muutosten ja haasteiden keskellä kasvun varmistamiseksi tarvitaan kuitenkin entistä enemmän strategista suunnittelua, ilmenee PwC:n tuoreesta perheyhtiöitä koskevasta selvityksestä.

2016 Global Family Business Survey -raporttia varten haastateltiin yli 2800 perheyrityksen edustajaa 50 maassa. Suomesta globaalissa raportissa on mukana 54 perheyhtiön päättäjän vastaukset, minkä lisäksi Suomessa tehtiin täydentäviä syvähaastatteluita.

Maailmanlaajuisesti lähes kaksi kolmesta perheomisteisesta yrityksestä on kasvanut viimeisen vuoden aikana. Suomalaisista perheyhtiöistä kasvuun ylsi reilu puolet (56 %).

Perheyritykset ovat luottavaisia myös seuraavan viiden vuoden kasvuun: Suomessa jopa 96 % vastanneista on luottavaisia tulevaisuuden kasvuun, globaalisti 85 %.

”Suomessa perheyritykset hakevat ennen kaikkea tasaista kasvua, kun kansainvälinen verrokkiyritys tavoittelee useammin aggressiivista kasvua”, PwC:n omistajayrittäjäpalveluiden partneri Marko Korkiakoski sanoo.

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen näkee tässä hyvää: ”Suomalaiset perheyritykset ovat kokeneet kuluneen 25 vuoden aikana kaksi merkittävää rahoitusmarkkinaromahdusta ja useimmat ovat selvinneet näistä hyvin. Tässä on opittu, että vastuullisesti toimivalle yritykselle talouden syklien läpi ulottuva vakaa kasvu on hyvä asia.”

Haastatteluihin osallistuneista suomalaisista perheyhtiöistä reilu 90 % tekee tällä hetkellä ulkomaankauppaa, kun vastaava luku vertaisyrityksissä maailmanlaajuisesti on 70 %. Kansainvälisen kaupan ennustetaan vain kasvavan: suomalaisyhtiöiden liikevaihdosta sen osuuden arvioidaan nousevan kolmanneksesta jopa 45 %:iin seuraavan viiden vuoden aikana. Globaaliin keskiarvoon (32 %) nähden tämä on paljon.

”Suomalaisten perheyritysten kansainvälisen kaupan kasvusuunnitelmat ja -odotukset ovat selvityksemme mukaan selvästi vahvemmat kuin esimerkiksi vertaisyrityksissä Ruotsissa ja Saksassa”, Korkiakoski sanoo.

Liiketoiminnan ammattimaistuminen ja strateginen suunnittelu haasteena

Perheyhtiöiden kasvua haastavat markkinatilanne ja -kilpailu, jatkuvan innovoinnin tarve sekä digitaalisuuden ja teknologian hyödyntäminen. Jopa puolet suomalaisyhtiöistä nostavat esille myös liiketoiminnan ammattimaistumisen tarpeen.

”Yrityksellä pitää olla selkeä rakenne, toimintamallit ja sovitut vastuualueet, jotka eivät ole henkilösidonnaisia. Päätökset tulee valmistella huolellisesti ja oikeita osapuolia osallistaen. Myös omistajien ja operatiivisen johdon roolien tulee olla selvät. Nämä kaikki kuuluvat hyvään hallintoon ja ammattimaiseen toimintaan”, Korkiakoski avaa ammattimaistumisen tarvetta.

”Ammattimaistumiseen liittyy myös kyvykkyys strategiseen suunnitteluun ja suunnitelmallisuus. Niitä tarvitaan mm. kansainvälistymisessä ja sen miettimisessä, miten digitaalisuus nivotaan osaksi koko yhtiön toimintaa ja strategiaa. Haastatteluiden perusteella monet perheyhtiöt kipuilevat näiden kanssa”, Korkiakoski jatkaa.

Perheyrityksen jatkuvuuden kannalta on kriittistä, että sukupolvenvaihdosta aletaan suunnitella ajoissa. PwC:n selvityksen mukaan kuitenkin vain 4 %:lla suomalaisyhtiöistä on hyvin suunniteltu, dokumentoitu ja kommunikoitu seuraajasuunnitelma.

”Syvähaastatteluissa ilmeni kuitenkin selvästi, että perheyritykset ymmärtävät seuraajasuunnittelun tärkeyden. Moni yrityksistä oli aktivoitumassa tässä asiassa”, Korkiakoski sanoo.

Lisää tietoa:

Marko Korkiakoski, partneri, Omistajayrittäjäpalvelut/pääkaupunkiseutu, puh. 050 368 4530, marko.korkiakoski(at)fi.pwc.com – tavoitettavissa 2.11. klo 14.45 jälkeen lennon laskeuduttua

Mari Vähäsöyrinki, Omistajayrittäjäpalvelut, puh. 040 700 0402, mari.vahasoyrinki(at)fi.pwc.com

Kaisa Heikkinen, Viestintä, puh. 020 787 7906, kaisa.heikkinen(at)fi.pwc.com

Globaali raportti: www.pwc.com/fambizsurvey2016

Selvityksestä:

2016 Global Family Business Survey -raporttia varten PwC haastatteli yli 2800 perheyrityksen edustajaa 50 maassa touko-elokuussa 2016.  Yritysten liikevaihto vaihteli 5 miljoonasta 1 miljardiin Yhdysvaltain dollaria. Suomesta raportissa on mukana 54 suomalaisyhtiön päättäjän vastaukset, minkä lisäksi Suomessa tehtiin paikallisesti ympäri maan useita syvähaastatteluita syksyllä 2016.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 930 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 223 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Suomalaisten perheyritysten kansainvälisen kaupan kasvusuunnitelmat ja -odotukset ovat selvityksemme mukaan selvästi vahvemmat kuin esimerkiksi vertaisyrityksissä Ruotsissa ja Saksassa.
Marko Korkiakoski, partneri, PwC