PwC:n tutkimus: Toimitusjohtajien luottamus maailmantalouden kasvuun on laskenut

Toimitusjohtajien luottamus maailmantalouden kasvuun seuraavan vuoden aikana on laskenut kansainvälisesti. Suomalaisjohtajat ovat kollegoitaan optimistisempia globaalin talouden suhteen, mutta usko Suomen talouden kasvuun on koetuksella, ilmenee PwC:n 18. kansainvälisestä toimitusjohtajatutkimuksesta.

Davosin talousfoorumissa eilen julkistettuun Global CEO Survey -tutkimukseen osallistui 77 maasta yli 1 300 toimitusjohtajaa. Suomesta tutkimukseen haastateltiin 40 toimitusjohtajaa Suomen suurimmista yrityksistä.

Maailmantalouden kasvuun seuraavan vuoden aikana uskoo 37 % vastaajista, kun vielä vuosi sitten kasvua povasi 44 % johtajista. Joka viides arvelee talouden heikkenevän vuoden 2015 aikana. Suomalaisjohtajat ovat tässä suhteessa optimistisempia: heistä lähes puolet (47 %) uskoo maailmantalouden paranevan ja toinen puoli sen pysyvän ennallaan.

Kaikesta turbulenssista ja maailmantalouden haasteista huolimatta toimitusjohtajien luottamus oman yrityksensä kasvunäkymiin on joko pysynyt samana tai vahvistunut viime vuodesta. Lyhyellä tähtäimellä luottamus kasvuun on pysynyt ennallaan ja pitkällä tähtäimellä luottamus kasvuun on voimistunut viime vuoden tutkimustuloksiin nähden.

”Jopa noin neljä viidestä kaikista tutkimukseen osallistuneesta johtajasta on erittäin tai melko luottavainen oman yrityksensä kasvuun seuraavan vuoden aikana. Viime vuoden tuloksiin verrattuna suomalaisten toimitusjohtajien luottamus oman yrityksensä kasvuun lyhyellä tähtäimellä tosin on hieman heikentynyt ja on alhaisempi kuin kansainvälisillä kollegoillaan”, Suomen PwC:n konsultointiliiketoiminnasta vastaava partneri Heikki Paija sanoo.

Suomalaisten toimitusjohtajien usko joutuu koetukselle varsinkin, kun heiltä kysytään luottamuksesta Suomen talouden kasvuun. Lähes puolet vastanneista uskoo taloutemme supistuvan kuluvan vuoden aikana. Samaan aikaan vastaajista vain 7 % uskoo maamme talouskasvuun.

”Hallituksemme toimet kilpailukykyisen ja kasvua tukevan toimintaympäristön luomisessa saavat kritiikkiä: vain 8 % vastaajista katsoo hallituksen onnistuneen kansainvälisesti kilpailukykyisen verojärjestelmän luomisessa. Suomalaisista toimitusjohtajista vain yksi on sitä mieltä, että hallitus on tehnyt riittävästi töitä innovaatioita tukevan ekosysteemin kehittämisessä”, Paija jatkaa.

Yritysten toimintaympäristö entistä haasteellisempi

Jopa neljä viidestä suomalaisjohtajasta on sitä mieltä, että hänen johtamansa yrityksen liiketoiminnan kasvuun kohdistuu nyt enemmän uhkia kuin kolme vuotta sitten. Globaalisti näin kokee kolme viidestä johtajasta. Toisaalta myös kasvun mahdollisuuksia nähdään enemmän kuin kolme vuotta sitten: noin puolet suomalaisjohtajista ja kaksi kolmesta muiden maiden toimitusjohtajista on tätä mieltä.

Toimitusjohtajien yhteisiä huolenaiheita ovat mm. ylisääntely, geopoliittinen epävarmuus ja valtion riittämättömät toimet valtiontalouden alijäämän ja velkataakan taittamiseksi. Konkreettisena liiketoiminnan uhkana nähdään myös avainosaajien saatavuus, kyberturvallisuuteen ja tietoturvaan liittyvät riskit sekä kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset.

”Suomalaisjohtajat kokevat kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksen isommaksi uhaksi kuin mitä ruotsalaiskollegat. Tilanne oli sama myös viime vuonna. Tulos herättää edelleen kysymyksen, näkevätkö naapurimaamme toimitusjohtajat kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset enemmän mahdollisuutena kuin uhkana suomalaisiin verrattuna”, Paija kommentoi.

Kululeikkaukset jatkuvat, henkilöstö vähenee

Erilaiset rakenneuudistukset jatkuvat monessa yrityksessä. Uudistuksista kustannussäästöohjelmien jatkaminen korostuu edellisvuoden lailla suomalaisten toimitusjohtajien vastauksissa: lähes 90 % vastaajista sanoo sellaisen olevan agendalla myös kuluvan vuoden aikana. Globaalisti kustannussäästöhankkeita suunnittelee aloittavansa 70 % vastaajista ja ruotsalaisista johtajista 65 %.

”Kustannusten leikkausohjelmista on haastattelujen perusteella tullut suomalaisyrityksissä normi: ne ovat käynnissä jatkuvasti”, Paija sanoo.

Yritysten sopeutuminen toimintaympäristön muutoksiin tarkoittaa myös muutoksia henkilöstömäärissä. Suomalaisista toimitusjohtajista lähes puolet uskoo yrityksensä henkilöstömäärän vähenevän kuluvan vuoden aikana, kun neljännes uskoo rekrytoivansa lisää työntekijöitä. Viime vuonna vielä yli kolmannes uskoi kasvattavansa henkilöstömäärää vuoden aikana.

Kansainvälisesti tilanne on päinvastainen: puolet johtajista uskoo rekrytoivansa lisää henkilöstöä ja vain alle neljännes vähentävänsä henkilöstömäärää kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoja:

Heikki Paija, partneri, konsultointiliiketoiminta, PwC Suomi, p. 040 545 4959 (tavoitettavissa puhelimitse 21.1. klo 12–15), heikki.paija@fi.pwc.com

Kaisa Heikkinen, viestintä, p. 020 787 7906 / 040 533 3553, kaisa.heikkinen@fi.pwc.com

Suomen tulokset: www.pwc.fi/ceo

Yhteenveto Suomen tuloksista SlideSharessa: http://www.slideshare.net/PwCsuomi/ceo-survey2015finlandsummary

Globaalit tulokset: www.pwc.com/ceosurvey

Twitter: @PwC_Suomi

PwC:n 18. vuosittainen toimitusjohtajatutkimus Global CEO Survey perustuu 1 322 toimitusjohtajan haastatteluun 77 maassa vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Alueittain jaoteltuna 35 % haastatteluista tehtiin Aasian ja Tyynenmeren alueella, 25 % Euroopassa, 11 % Pohjois-Amerikassa, 13 % Latinalaisessa Amerikassa, 7 % Afrikassa ja Lähi-idässä. Suomesta tutkimukseen haastateltiin 38 toimitusjohtajaa, minkä lisäksi tehtiin 2 syvähaastattelua.

Koko englanninkielinen tutkimusraportti ja graafit on ladattavissa osoitteessa www.pwc.com/ceosurvey.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 800 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 157 maassa yli 195 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Multimedia

Multimedia