Saksan kaupungit kiinteistösijoittajien kiikarissa, Helsingilläkin vetovoimaa

Pääomavirrat Euroopan kiinteistömarkkinoilla jatkuvat voimakkaina. Kiinteistösijoittajien listan kärjessä ovat Berliini, Hampuri ja Dublin. Münchenin sijoittuminen listan kymmenenneksi korostaa Saksan kiinnostavuutta. Helsinki on listan sijalla 16 ja nousi viime vuodesta yhden pykälän.

Vuosittain tehtävässä PwC:n ja Urban Land Instituten Emerging Trends in Real Estate Europe -kyselytutkimuksessa arvioidaan Euroopan merkittävimpien kaupunkien houkuttelevuutta kiinteistösijoituskohteina. Raportti perustuu yli 550 kansainvälisesti tunnetun kiinteistöalan ammattilaisen näkemyksiin; vastaajien joukossa on muun muassa kiinteistösijoittajia, rakentajia, pääoman tarjoajia, agentteja ja konsultteja.

”Investointimarkkinavolyymi Helsingissä on noussut ja kiinteistöalan kauppoja tehdään paljon. Kysyntää olisi enemmän kuin täällä on tarjontaa, kiinteistösijoitusmarkkinoihin erikoistunut PwC:n asiantuntija Jari Lehtinen sanoo.

”Hyvää virettämme pitää yllä työpaikkojen keskittyminen yhä enemmän Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle ylipäätään; asukasmäärä ja asuntojen tarve kasvavat, Lehtinen toteaa.

Markkinoilla nähdään Helsinkiin virtaavan globaalin pääoman lisäävän aktiivisuutta ja nostavan hintoja. Koveneva kilpailu johtanee siihen, että katseet suunnataan vähitellen myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Kiinteistömarkkinat ovat murroksessa, jota aiheuttavat muun muassa teknologia, yhteiskunnalliset muutokset ja nopea kaupungistuminen. Myös asukkaiden odotukset muuttuvat.

Markkinoiden muutos näkyy Euroopassa muun muassa kasvaneena kiinnostuksena investoida kiinteistöihin, jotka palvelevat voimakkaasta kaupungistumisesta ja demografisista muutoksista eniten hyötyneitä toimialoja. Näistä esimerkkejä ovat terveydenhuolto, opiskelijamajoitus ja datakeskukset. Vastaajista 41 % harkitsee näitä vaihtoehtoisia kohteita sijoituspääomalleen, kun määrä viime vuonna oli 28 %. Arvokiinteistöjen ja logistiikka-alan kiinteistöjen ennakoidaan myös tuottavan hyvin vuonna 2016, sillä ne ovat hyötyneet teknologian kehityksestä ja parantuvasta taloustilanteesta.

Uudisrakentamisen tuotto-odotukset ovat niin ikään hyvät vuonna 2016: vastaajista 78 % katsoo uudisrakentamisen houkuttelevaksi. Rakennuttajat, sijoittajat ja kiinteistönhoitoon erikoistuneet tahot pyrkivät vastaamaan yhä tiedostavampien ja vaativampien asukkaiden tarpeisiin. Ne kiinnittävät entistä enemmän huomiota myös siihen, mikä merkitys fyysisellä työpaikalla on henkilöstön johtamiselle ja työpaikkojen tuottavuudelle.

Raportin mukaan yksi koko toimialaa koskettava haaste on löytää keinoja keskittyä perinteisen kiinteistöliiketoiminnan sijaan palveluihin ja oivaltaa, millaisia vaikutuksia palveluliiketoiminnalla on perinteisiin liiketoimintamalleihin. Kuten yksi vastaajista toteaa: ”Ennen meillä oli vuokralaisia, nyt heitä kutsutaan asiakkaiksi ja 20 vuoden kuluessa he ovat vieraita.”

Berliinin vetovoima kantaa pitkälle

Moni haastatelluista uskoo Saksan pääkaupungin vetovoiman jatkuvan pitkälle vuoden 2016 jälkeen. Suosion syinä ovat muun muassa nuori väestö, hyvä ja koko ajan paraneva maine teknologia- ja kulttuurikeskuksena, sekä se, että Berliinissä on edelleen tarjolla maata uudisrakentamiselle.

Kakkossijalla oleva Hampuri tunnetaan dynaamisena kaupunkina joka vastaa tulevaisuuden asukkaiden tarpeisiin. Hampurin toimitilakysyntää kasvattavat muun muassa media-, liiketoiminnan palvelu- ja vähittäiskaupan yritykset. Vapaiden toimitilojen määrä on historiallisen alhaalla ja rakentamisen odotetaan kasvavan vuonna 2016.

Kolmosena oleva Dublin vetää puoleensa vielä huomattavan paljon pääomaa, mutta sijoittajilla on yhtenäinen näkemys siitä, että kaupungin tarjoamat opportunistiset tuottomahdollisuudet ovat jo saavuttaneet lakipisteensä. Kokonaistuotot lienevät parhaat niille, jotka ovat Dubliniin jo sijoittaneet tai aikovat niin tehdä aivan lähiaikoina. Dublinin toimitilavuokrien odotetaan nousevan, mutta kasvavaan toimitilakysyntään ei ole odotettavissa helpotusta moneen vuoteen.

Kiinteistösijoittajien top 10 -kaupungit Euroopassa 2016 (suluissa edellisen vuoden sijoitus)

1. Berliini (1.)

2. Hampuri (4.)
3. Dublin (2.)
4. Madrid (3.)
5. Kööpenhamina (7.)
6. Birmingham (6.)
7. Lissabon (9.)
8. Milano (12.)
9. Amsterdam (8.)
10. München (11.)
…………..
16. Helsinki (17.)


Lisätietoja:

Jari Lehtinen, PwC, puh. 020 787 8338, jari.lehtinen@fi.pwc.com

Suomenkielinen tutkimussivusto: www.pwc.fi/etre

Globaali tutkimussivusto: www.pwc.com/etreeurope

Emerging Trends in Real Estate® Europe

Euroopan kiinteistösijoitustrendejä kartoittavaa vuosittain ilmestyvää tutkimusraporttia on julkaistu vuodesta 2003 lähtien. Raportin tuottavat yhteistyössä Urban Land Institute (ULI) ja PwC. Raportti tarjoaa kokonaisvaltaisen katsauksen Euroopan kiinteistösijoitusmarkkinoiden nykytilaan ja kehitystrendeihin, kiinteistörahoitukseen ja pääomamarkkinoihin ja kertoo myös trendeistä kiinteistötyypeittäin ja maantieteellisiin alueisiin jaoteltuina. Tuorein raportti perustuu yli 550 kansainvälisesti tunnetun kiinteistöalan ammattilaisen näkemyksiin; vastaajien joukossa on muun muassa kiinteistösijoittajia, rakentajia, pääoman tarjoajia, agentteja ja konsultteja.

Urban Land Institute

Urban Land Institute (ULI) on globaali, jäsentensä tukema, voittoa tavoittelematon koulutus- ja tutkimusinstituutti. ULIn missiona on tarjota johtajuutta kestävän maankäytön ja kestävien yhteisöjen luomisessa maailmanlaajuisesti. Vuonna 1936 perustetulla instituutilla on yli 36 000 jäsentä, jotka edustavat kaikkia maankäytön ja rakentamisen toimialoja.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 830 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta ja lakipalvelut sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 208 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Yrityksestä

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 157 maassa yli 276 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Investointimarkkinavolyymi Helsingissä on noussut ja kiinteistöalan kauppoja tehdään paljon. Kysyntää olisi enemmän kuin täällä on tarjontaa.
PwC:n asiantuntija Jari Lehtinen