• news.cision.com/
  • PwC/
  • Suomen finanssiala vaarassa jäädä globaalin kilpailun jalkoihin

Suomen finanssiala vaarassa jäädä globaalin kilpailun jalkoihin

Report this content

Finanssialan yrityksistä yli 80 prosenttia (82 %) aikoo lähivuosina tehdä yhteistyötä innovatiivisia teknologioita ja uusia palveluita kehittävien teknologiayritysten kanssa. PwC:n tuoreesta raportista selviää, että lähes 90 prosenttia (88 %) finanssialan toimijoista uskoo, että fintech-toimijat syövät niiden liikevaihtoa viiden lähivuoden aikana. Alan toimintatapoja uudistavat ja digitalisaatiota vauhdittavat yritykset vievät vakiintuneiden toimijoiden liikevaihdosta lähes neljänneksen (24 %).

Kyselyn suomalaisista vastaajista 62 % tekee yhteistyötä fintech-kumppaneiden kanssa. Liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia nähdään erityisesti olemassa olevan datan ja analytiikan hyödyntämisessä. Globaalisti fintech-kumppanuuksia hyödyntää 46 prosenttia vastaajista. He keskittyvät suomalaisia enemmän asiakaskannan kasvattamiseen ja asiakaslähtöisten palvelumallien kehittämiseen.

”Asiakaslähtöisyyttä lähestytään Suomessa teknologian ja automaation näkökulmasta, kun maailmalla painottuvat uudet palvelukonseptit ja liiketoimintamallit”, finanssialan digitalisaatioon erikoistunut PwC:n partneri Jan Bäckström sanoo.

Hän on huolissaan suomalaisten yksisilmäisestä teknologiauskosta ja siitä, että asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä ei pidetä samassa arvossa kuin uutta teknologiaa.

”Jos suomalaiset toimijat eivät lähde kehittämään palvelujaan asiakaslähtöisesti, ne joutuvat kotikentällään tiukkaan kilpailuun eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Uudet palvelukonseptit ja ennen kaikkea asiakaskokemuksen kehittäminen ovat olleet alan globaaleilla toimijoilla jo pitkään liiketoiminnan kasvun tärkeimpiä vauhdittajia”, Bäckström sanoo.

Teknologia nähdään Suomessa suurempana liiketoiminnan kasvun mahdollistajana kuin maailmalla. Peräti 62 prosenttia suomalaisvastaajista tekee yhteistyötä fintech-yritysten kanssa, kun globaalisti luku on 45 prosenttia.

Trendikkäiden lohkoketjujen (blockchain) hyödyntämisessä suomalaisyritykset ovat melkoisessa etunojassa. Peräti 83 prosenttia vastaajista arvioi, että heidän organisaationsa hyödyntää lohkoketjuja strategisesti parin lähivuoden aikana. Globaalisti 55 prosenttia vastaajista arvioi samoin.

Yllättävää on, että peräti 44 prosenttia suomalaisvastaajista ei osannut sanoa, mihin ja miten heidän yrityksensä aikovat lohkoketjuja hyödyntää. Tämä tietämättömyys on neljä kertaa suurempaa kuin globaaleilla vastaajilla.

”Tämä on hälyttävä tulos. Suomalaisilla alan yrityksillä on kova into ottaa lohkoketjut käyttöön, mutta niillä ei ole selvästikään selkeää visiota siitä, mitä lohkoketjut ovat, miten niitä voidaan käyttää ja mitä hyötyjä niistä voisi saada. Tässä asiassa olemme pahasti globaaleja toimijoita jäljessä”, Bäckström sanoo.

Suomalainen finanssiala ei halua tai osaa kehittää uusia toimintatapoja, vaan pitäytyy vanhassa.

”Uusia bisnesmalleja ei kehitetä asiakastarpeiden perusteella tai niin, että tavoitteena olisi parempi palvelukokemus. Tutkimuksestamme selviää, että kehitettävää on erityisesti yrityksille suunnatuissa digitaalisissa palveluissa, jotka ovat jääneet pahasti yksityisasiakkaiden palveluiden varjoon.

Tiedot perustuvat PwC:n Redrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services -raporttiin. Sen takana on laaja kyselytutkimus, johon vastasi 1 308 finanssialan ylimmässä johdossa toimivaa henkilöä 71 maasta.

Lisätietoja:

Jan Bäckström, puh. 020 787 7895, jan.backstrom@fi.pwc.com

Yhteenveto Suomen tuloksista

Globaalit tulokset

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 223 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Asiakaslähtöisyyttä lähestytään Suomessa teknologian ja automaation näkökulmasta, kun maailmalla painottuvat uudet palvelukonseptit ja liiketoimintamallit.
Finanssialan digitalisaatioon erikoistunut PwC:n partneri Jan Bäckström