Suomen sijoitus ei ole kohentunut naisten työelämän indeksissä

Naisten asema työelämässä on edelleen paras Pohjoismaissa, mutta Suomi menetti viime vuoden viidennen sijansa PwC:n tuoreessa Women in Work -indeksissä.

PwC:n kansainvälisessä Women in Work -indeksissä on mukana 31 maata, ja sitä on koottu vuodesta 2000 alkaen. Kärkikolmikko on aiemmin ollut sama – Norja, Tanska ja Ruotsi. Tuoreimmassa indeksissä järjestys muuttui, sillä ensimmäiseksi nousi vasta nyt indeksiin mukaan otettu Islanti, kakkoseksi jäi Norja ja Ruotsi säilytti kolmannen sijansa.

Neljänneksi sijoittui Uusi-Seelanti ja viidenneksi nousi niin ikään indeksiin vasta nyt mukaan otettu Slovenia. Ennen Suomea indeksissä on vielä Tanska.

Indeksiin lasketaan palkkojen tasa-arvoisuus, naisten osuus työelämässä absoluuttisesti ja suhteellisesti, naisten työttömyysaste sekä naisten osuus kokopäivätyötä tekevistä.

Yhteiskunnallinen kehitys näkyy indeksissä hyvin. Esimerkiksi Hollannin sijoitus putosi reippaasti naisten työttömyyden lisäännyttyä. Unkarissa puolestaan naisten asema on parantunut. Myös Britanniassa naiset pärjäävät paremmin: maa nousi nyt sijalle 16 (edellisvuoden sijoitus 21.). Naisten ja miesten välinen palkkaero on maassa kaventunut ja naisten työttömyys vähentynyt.

Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat indeksin maista suurimmat Koreassa, Virossa ja Japanissa. Naisten palkkojen tulisi näissä maissa nousta yli kolmanneksella, jotta ero saataisiin kurottua umpeen. Kaikkein tasa-arvoisin palkkauksessa on Slovenia, jossa naisten tulisi saada 3 prosenttia enemmän palkkaa eron kuromiseksi. Suomessa tuo luku on 18 prosenttia, mikä on sama kuin Britannialla, Meksikolla ja Australialla.

Suomessa palkkaero pysyy

Pohjoismaat ovat tasa-arvoisimpia myös indeksin listatessa naisten ja miesten osuutta työvoimasta. Tässä Suomi on kärjessä. Pohjoismaat ovat kärjessä myös vertailussa, jossa käydään läpi perheellisten ja lapsettomien naisten osuutta työssä käyvistä.

Raportissa huomautetaan, että Pohjoismaissa valtio tukee päivähoitojärjestelmää. Lastenhoidon kulut ovat silloin noin 5–10 prosenttia kotitalouden tuloista, kun ne esimerkiksi Britanniassa ovat kolmanneksen. Tämä mahdollistaa vanhemmille työn ja perheen yhdistämisen.

Indeksiin on selvitetty myös naisten osuutta johtoryhmissä. Indeksiä johtavat norjalaisnaiset (40 %), Suomi on reilulla 30 prosentilla neljäntenä.

PwC:n Sirpa Juutinen huomauttaa, ettei Suomen tilanne ole juuri parantunut edellisiin indekseihin verrattuna millään osa-alueella.

– Yleinen taloustilanne on pysynyt heikohkona, eikä työttömyys ole pienentynyt. Toisaalta myöskään työnantajien käsissä olevat asiat, kuten samasta työstä yhtä suuren palkan maksaminen, eivät ole parantaneet suomalaisten tilannetta indeksissä. 

Women in Work Index -raportti pdf-muodossa

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, Partner, PwC, puh. 040 578 2615

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 830 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta ja lakipalvelut sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 208 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa