Suomi OECD:n keskikastia ikääntyneen työvoiman hyödyntämisessä

Islanti, Uusi-Seelanti, Ruotsi, Israel ja Norja hyödyntävät parhaiten ikääntyneen työvoiman, ilmenee PwC:n Golden Age -indeksistä. Indeksi listaa OECD-maat sen mukaan, miten hyvin ne ovat onnistuneet hyödyntämään ikääntyneen työvoiman. Suomi on 34 maan joukossa sijalla 16.

PwC:n Golden Age Index osoittaa, että moni maa voisi lihottaa kirstuaan reilusti, jos se panostaisi enemmän ikääntyneiden työllistämiseen. Esimerkiksi Englannin bruttokansantuote kasvaisi 100 miljardilla punnalla, jos se onnistuisi 55–69-vuotiaiden työllistämisessä yhtä hyvin kuin listauksen paras EU-maa Ruotsi.

Indeksissä on tutkittu yli 55-vuotiaiden tilannetta työmarkkinoilla erilaisten mittareiden, kuten työllisyys, ansiot ja koulutus, avulla.

PwC:n Golden Age -raportissa annetaan useita ehdotuksia ikääntyneiden työllisyyden parantamiseen ja sitä myöten valtioiden talouden kasvattamiseen. Suosituksia ovat esimerkiksi eläkejärjestelmien uudistaminen ja houkuttelevampien taloudellisten kannustimien luominen työuran jatkamiseksi, uusien kouluttautumismahdollisuuksien kehittäminen sekä työnantajien rohkaiseminen ikääntyneiden rekrytoimiseen.

Suosituksia annetaan myös yrityksille. Asenne koulutuksen tarjoamista kohtaan saattaa kaivata muokkaamista; koulutusmahdollisuuksia on oltava tarjolla myös yli 50-vuotiaille. Palkitseminenkin saattaa kaivata erilaista lähestymistapaa: painotuksen tarve palkan, eläkkeen ja terveydenhuollon välillä on ikääntyneillä erilainen kuin nuoremmalla polvella.

PwC Suomen henkilöstöjohtajan Leena Tiensuun mukaan Suomessa asia on erityisen tärkeä ja ajankohtainen, koska ikääntyminen Suomessa on kansainvälisessä tarkastelussa suhteellisen nopeaa ja suuret ikäluokat ovat parhaillaan eläköitymässä; suuri osa jo eläkkeelle jäänytkin.

”Jo tehtyjen ja pohdinnassa olevien eläkemuutosten ohella on tarpeen varmistaa, ettei iäkkäämpien työllistämiselle ole rakenteellisia esteitä, kuten nyt saattaa työkyvyttömyysriskin myötä olla. Myös yrityksissä on tarvetta asennemuutokseen – panostus jatkuvaan koulutukseen eri ikäryhmille sopivalla tavalla sekä erilaisten joustavien työnteon mallien kehittämiseen voi lisätä iäkkäämpien ryhmien halua ja mahdollisuuksia jatkaa pidempään työelämässä”, Tiensuu sanoo.

Ikääntyneet voivat raportin mukaan tarjota yrityksille myös mahdollisuuksia. Vanhemman ikäpolven työllistäminen ja heidän taitojensa ja kokemuksensa hyödyntäminen voi tuoda kilpailuetua asiakaskunnan iän noustessa.

Huomioimalla 55–69-vuotiaat paremmin työelämässä voidaan PwC:n raportin mukaan saavuttaa huomattavia positiivia talousvaikutuksia. Työllisyyden edistämiseksi tulisi harkita esimerkiksi verovähennyksiä yrityksille, jotka työllistävät yli 55-vuotiaita, sekä ikäsyrjintää torjuvien lakien koventamista. Ikääntyneiden motivointikeinoiksi tarjotaan mm. työnkiertoa ja joustavaa mahdollisuutta osa-aikaeläkkeeseen.

Lisätietoja:

PwC:n Golden Age Index -raportti: http://www.pwc.co.uk/assets/pdf/PwCGoldenAgeIndex-June2015.pdf

John Hawksworth, Chief UK Economist, PwC UK, puh. +44 (0) 20 7213 1650, john.hawksworth@uk.pwc.com

Leena Tiensuu, henkilöstöjohtaja, PwC Suomi, puh. 040 772 5987, leena.tiensuu@fi.pwc.com

Kaisa Heikkinen, viestintä, PwC Suomi, puh. 040 533 3553, kaisa.heikkinen@fi.pwc.com

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Suomessa meitä on yli 800 asiantuntijaa ja toimipisteverkostomme kattaa koko maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Ota yhteyttä tai lue meistä lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 157 maassa yli 195 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa joko koko PwC-ketjuun maailmalaajuisesti tai yksittäisiin jäsenyrityksiimme, joista jokainen on oma juridisesti itsenäinen yhtiönsä. Lisätietoja rakenteestamme löydät osoitteesta www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 157 maassa yli 276 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Myös yrityksissä on tarvetta asennemuutokseen – panostus jatkuvaan koulutukseen eri ikäryhmille sopivalla tavalla sekä erilaisten joustavien työnteon mallien kehittämiseen voi lisätä iäkkäämpien ryhmien halua ja mahdollisuuksia jatkaa pidempään työelämässä
Leena Tiensuu, PwC Suomen henkilöstöjohtaja