• news.cision.com/
  • PwC/
  • Teknologiamuutokset ja kyberriskit vakuutusalan merkittävimpiä riskejä

Teknologiamuutokset ja kyberriskit vakuutusalan merkittävimpiä riskejä

Report this content

Vakuutusalan kyky kohdata rakenteellisia ja teknologisia muutoksia on nyt koko globaalin toimialan merkittävin riski, osoittaa vakuutusyhtiöiden ja alaa läheltä seuraavien tahojen näkemyksiä kartoittava selvitys. Myös kyberriskit ohittivat aiemmin kärjessä olleen sääntelyn.

CSFI:n ja PwC:n toteuttama Insurance Banana Skins 2017 selvitti 836 vakuutusalan ammattilaisen ja alaa seuraavan tahon näkemyksiä alan merkittävimmistä riskeistä tulevien 2–3 vuoden aikana. Vastaajia oli 52 maasta.

Joukko operatiivisia riskejä nousi tämän vuoden selvityksessä riskiasteikolla aiempaa korkeammalle ja muutosjohtaminen otti koko asteikon kärkisijan. Nopeasti kehittyvät uudet teknologiat, kuten itse ajavat autot, esineiden internet (IoT) ja tekoäly, vaikuttivat merkittävästi siihen, että raportissa nostettiin esille huoli toimialan kyvystä kohdata digitalisaation tuomat merkittävät muutokset, uudet kilpailijat, konsolidaatio ja hintojen alennuspaineet.

Kyberriskit ovat riskilistalla toisena. Huolenaiheena ovat sekä vakuuttajiin itseensä kohdistuvat kyberuhkat että kyberrikollisuuden varalta vakuuttamisen kustannukset. Merkittävää huolta aiheuttavat myös vakuutusyhtiöiden sisäisten tietojärjestelmien riittävyys sekä uudet kilpailijat, erityisesti ‘InsurTech’-alan toimijat.

”Suomessa kyberriskit eivät ole yhtä laaja ongelma kuin muualla maailmalla. Tämä johtunee osaltaan markkinan pienuudesta ja toimijoiden rajallisesta lukumäärästä. Lisäksi toimijat ovat hyvin valistuneita mahdollisten uhkien osalta”, sanoo finanssialan asiantuntija Marko Lehto PwC:ltä.

Edelleen matala korkotaso, sijoitusten tuottavuus ja makrotalousympäristö sijoittuivat myös riskilistalla korkealle, eli huoli taloudellisesta epävakaudesta on edelleen voimissaan. Vaikka vastaajat kertoivat näkevänsä kasvun merkkejä, ei luottamus kasvuun ole vielä kovinkaan vahvaa. Syyt luottamuspulaan ovat moninaisia, esimerkiksi Kiinan talouskasvun hiljeneminen, Trumpin aikakauden protektionismi ja populismi Euroopassa. Poliittiset riskit ovat nousseet asteikolla merkittävästi. Iso-Britannian ero EU:sta nähtiin minimaalisena riskitekijänä vakuutusyhtiöille, erityisesti sellaisille, joilla ei ole toimintaa Iso-Britanniassa.

Sääntelymuutoksista tullut normaalia liiketoimintaa

”Toimialan sääntely on pitänyt riskiasteikon korkeinta sijaa kolmessa edellisessä kartoituksessa, mutta tänä vuonna se jäi kärkiviisikon ulkopuolelle. Globaalisti tämä johtuu pitkälti siitä, että sääntelymuutoksista on hiljalleen tullut osa normaalia liiketoimintaa (esim. Solvenssi II), vaikkakin sääntelyn hinta ja monimutkaisuus ovat edelleen huolenaihe”, Lehto toteaa.

”Sääntely kyllä jatkuu edelleen voimakkaana ja tästä hyvänä esimerkkinä ovat mm. IDD ja GDPR, joilla molemmilla on merkittävä vaikutus toimialaan”, huomauttaa Lehto. 

Raportissa tuodaan esille nopeasti kasvava huoli vakuutustoimialan kyvystä houkutella ja pitää kiinni henkilöstöresursseista erityisesti digitalisaation haasteisiin vastaamiseksi. Päinvastainen trendi on puolestaan se, että hyvä hallintotapa ja vakuutusyhtiöiden johtaminen koetaan nyt aiempaa pienemmiksi riskeiksi. Finanssikriisin aikana ne nähtiin merkittävinä riskeinä, mutta alan omat aloitteet ja sääntelypaineet ovat sittemmin laskeneet niiden sijoitusta riskilistalla.

Koko vakuutusalan toimintakenttä on vastaajien mukaan ylipäätään muuttumassa haastavammaksi.

“Muutos tuo mukanaan uhkia ja mahdollisuuksia, jotka korostavat kuinka oleellista on näyttää, miten yhtiö voi parhaiten tuottaa lisäarvoa. Johtaminen ja resurssit on häikäilemättä kohdistettava näihin ensiarvoisen tärkeisiin kohteisiin. Keskeinen osa tällaista ’kasvukunnossa’-strategiaa on kasvuun tarvittavien resurssien ja kyvykkyyksien eriyttäminen ’hyviin kustannuksiin’ ja ’huonoihin kustannuksiin’, kuten esimerkiksi huonosti tuottavaan liiketoimintaan ja tehottomiin toimintoihin, jotka on tarkoitus korjata tai eliminoida, Lehto kommentoi.

Vakuutusalan merkittävimmät riskit 2017
(vuoden 2015 sijoitus suluissa)

1. Muutosjohtaminen (6)
2. Kyberriskit (4)
3. Teknologia (-)
4. Korkotaso (3)
5. Sijoitusten tuottavuus (5)
6. Sääntely (1)
7. Makrotalousympäristö (2)
8. Kilpailu (-)
9. Henkilöstö (15)
10. Takuutuottoiset tuotteet (7)
11. Poliittiset riskit (16)
12. Liiketoimintakäytännöt (11)
13. Hintojen alentuminen (-)
14. Johtamisen laatu (12)
15. Riskienhallinnan laatu (10)
16. Sosiaalinen muutos (20)
17. Maine (18)
18. Tuotekehitys (17)
19. Hyvä hallintotapa (21)
20. Pääoman saatavuus (22)
21. Monimutkaiset sijoitustuotteet (25)
22. Brexit (-)

Lisätietoja:

Marko Lehto, PwC, puh. 020 787 8216, marko.lehto@fi.pwc.com 

Insurance Banana Skins -selvitys toteutettiin tammi–helmikuussa 2017, ja se perustuu 836 vastaajan näkemyksiin 52 maasta.

Vastaajat edustivat seuraavia tahoja:

vahinkovakuutus 29 %
henkivakuutus 27 %
komposiittivakuutus 17 %
jälleenvakuutus 7 %
meklarit 4 %
muut 16 %

Kartoitus on viimeisin CSFI:n pitkäaikaisessa Banana Skins -sarjassa. Aikaisemmat vakuutusalan selvitykset on tehty vuosina 2007, 2009, 2011, 2013 ja 2015. Raportin tuottaa PwC:n tukemana CSFI, joka vastaa täysin raportin sisällöstä. Raportti on ladattavissa CSFI:n verkkosivuilta: www.csfi.org tai PwC:n verkkosivuilta:  

CSFI (Centre for the Study of Financial Innovation) on vuonna 1993 perustettu ei-kaupallinen tutkimuskeskus, joka kartoittaa rahoitusalan haasteita ja mahdollisuuksia.


PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 223 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Suomessa kyberriskit eivät ole yhtä laaja ongelma kuin muualla maailmalla. Tämä johtunee osaltaan markkinan pienuudesta ja toimijoiden rajallisesta lukumäärästä. Lisäksi toimijat ovat hyvin valistuneita mahdollisten uhkien osalta.
Finanssialan asiantuntija Marko Lehto, PwC
Toimialan sääntely on pitänyt riskiasteikon korkeinta sijaa kolmessa edellisessä kartoituksessa, mutta tänä vuonna se jäi kärkiviisikon ulkopuolelle. Globaalisti tämä johtuu pitkälti siitä, että sääntelymuutoksista on hiljalleen tullut osa normaalia liiketoimintaa (esim. Solvenssi II), vaikkakin sääntelyn hinta ja monimutkaisuus ovat edelleen huolenaihe.
Finanssialan asiantuntija Marko Lehto, PwC