• news.cision.com/
  • PwC/
  • Teollisuusyritykset investoimassa digitalisaatioon satoja miljardeja

Teollisuusyritykset investoimassa digitalisaatioon satoja miljardeja

Report this content

Valmistavan teollisuuden yritykset aikovat investoida noin 5 % vuosittaisesta liikevaihdostaan digitalisaatioon, ilmenee PwC:n selvityksestä. Digitalisaatio on tullut selkeäksi osaksi myös suomalaisten teollisuusyritysten ydintoimintaa. Kulttuurimuutoksen aikaansaaminen ja pula osaajista jarruttavat kehitystä niin Suomessa kuin globaalisti.

PwC:n globaaliin Industry 4.0: Building the Digital Enterprise -selvitykseen vastasi yli 2 000 yritystä 9 toimialalta 26 maasta. Suomesta selvityksessä oli mukana 54 teollisuusyritystä.

Teollisuusyritysten valmistautuminen neljänteen teolliseen vallankumoukseen eli teollisuus 4.0:aan on täydessä käynnissä: niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti 30 % arvioi jo nyt digitalisaatioasteensa korkeaksi. Osuuden uskotaan kasvavan 70 %:iin seuraavien viiden vuoden kuluessa.

Yritykset digitalisoivat oleellisia toimintoja sekä sisäisissä arvoketjuissa että tilaus-toimitusketjuissa kumppaneiden kanssa. Myös tuotevalikoimaa laajennetaan digitaalisilla toiminnoilla ja käyttöön otetaan innovatiivisia datapohjaisia palveluita.

”Suomalaisyritykset tavoittelevat digitalisaation kautta keskimäärin vastaavia kannattavuusparannuksia kuin muut yritykset maailmalla, tosin edelläkävijäyrityksiä on Suomessa suhteellisesti vähemmän kuin useissa muissa maissa. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi tavoitetasoa ja muutosnopeutta pitäisi uskaltaa haastaa rohkeammin”, sanoo PwC:n konsultointipalveluiden vetäjä Kimmo Nieminen.

Teollisuusyritykset niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti ovat valmiita investoimaan noin 5 % vuosittaisesta liikevaihdostaan digitalisaatioon. Selvitykseen vastanneiden yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta laskettuna summa vastaa 907 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Pääosa investoinneista kohdistuu digitaalisiin teknologioihin kuten sensoreihin, verkkoon kytkettyihin laitteisiin sekä ohjelmistoihin ja sovelluksiin kuten tuotannonohjausjärjestelmiin. Yritykset investoivat myös koulutukseen ja organisatoristen muutosten läpivientiin.

Suomalaiset näkevät muita vähemmän säästöpotentiaalia

Pisimmällä digitalisaatiossa ovat PwC:n raportin mukaan Japani, Saksa ja Yhdysvallat. Digitalisaation tavoitteet vaihtelevat maittain. Japanissa ja Saksassa toimivat yritykset käyttävät digitalisaatiota ennen kaikkea tehokkuuden ja tuotteidensa laadun parantamiseen. Yhdysvalloissa suuntauksena näyttää olevan uusien liiketoimintamallien kehittäminen digitaalisten tuotteiden ja palveluiden avulla. Kiinalaiset valmistavan teollisuuden yritykset keskittyvät kansainvälisessä kilpailussa pärjäämiseen tehostamisen ja kustannussäästöjen avulla.

”Painopiste Suomen teollisuudella on kasvattaa liikevaihtoa uusien digitaalisten palveluiden ja liiketoimintamallien myötä. Muihin maihin verrattuna Suomen teollisuus näkee vähemmän potentiaalia kustannusten alentamisessa ja tehokkuuden lisäämisessä digitaalisten ratkaisujen avulla.”, toteaa PwC:n Teollisuus 4.0. -palveluista vastaava Antti Niku.

Data-analytiikka avainroolissa

Yli 80 % yrityksistä uskoo data-analytiikalla olevan viiden vuoden kuluessa merkittävä vaikutus päätöksentekoon ja operatiiviseen toimintaan. Datan ammattimainen käsittely tarjoaa muun muassa arvokasta tietoa tuotteiden käytöstä, laitteiden toiminnasta ja auttaa ylläpitämään pitkäkestoisia asiakassuhteita. Analytiikan avulla tuotteita voidaan kehittää asiakastarpeen mukaan ja niiden oheen voidaan tuoda personoituja palveluita.

Data-analytiikkaosaajien saatavuus nähdään haasteena kaikkialla maailmassa. Yrityksistä 40 %:lla data-analytiikka on yksittäisten työntekijöiden, ei siihen erikoistuneen osaston, vastuulla. Suomessa vain 15 % yrityksistä näkee olevansa edistyksellisiä analytiikassa ja lähes joka neljäs arvioi osaamisen olevan heikkoa.

”Suomalaisyrityksistä 13 % on ulkoistanut data-analytiikkansa ulkoisille asiantuntijoille, mikä on huomattavasti yleisempää kuin muissa maissa (5 %). Data-analytiikasta on tulossa yksi teollisuusyritysten avainkyvykkyyksistä ja selkeänä trendinä tulevaisuudessa on rakentaa data-analytiikkaosaaminen organisaatioiden sisälle”, Antti Niku sanoo.

Selvityksestä nousee esille myös tietoturvan merkitys. Digitaaliset ekosysteemit voivat toimia vain jos kaikki osapuolet voivat luottaa siihen, etteivät heidän tietonsa päädy vääriin käsiin. Luottamuksen saavuttamiseksi yritysten täytyy tehdä järeitä investointeja järjestelmiensä turvallisuuteen ja niillä on oltava selkeät standardit tietojensa suojeluun.

Lisätietoja:

Kimmo Nieminen, +358 40 5780377, kimmo.nieminen@fi.pwc.com

Antti Niku, +358 50 560 6654, antti.niku@fi.pwc.com

Suomen tulosten englanninkielinen yhteenveto

Suomen tutkimussivu

Globaali tutkimussivu


PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 830 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta ja lakipalvelut sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 208 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Suomalaisyritykset tavoittelevat digitalisaation kautta keskimäärin vastaavia kannattavuusparannuksia kuin muut yritykset maailmalla, tosin edelläkävijäyrityksiä on Suomessa suhteellisesti vähemmän kuin useissa muissa maissa. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi tavoitetasoa ja muutosnopeutta pitäisi uskaltaa haastaa rohkeammin.
PwC:n konsultointipalveluiden vetäjä Kimmo Nieminen
Painopiste Suomen teollisuudella on kasvattaa liikevaihtoa uusien digitaalisten palveluiden ja liiketoimintamallien myötä. Muihin maihin verrattuna Suomen teollisuus näkee vähemmän potentiaalia kustannusten alentamisessa ja tehokkuuden lisäämisessä digitaalisten ratkaisujen avulla.
PwC:n Teollisuus 4.0. -palveluista vastaava Antti Niku