Työnantajat unohtavat, että myös naiset haluavat ulkomaille

Report this content

Myös perheelliset naiset haluaisivat työurallaan kokemusta ulkomailta, mutta työnantajat eivät anna heille tähän tarpeeksi mahdollisuuksia. Konsultointiyhtiö PwC:n tuoreessa kyselyssä selvisi, että naiset eivät koe mahdollisuuksiaan tasa-arvoisiksi ulkomaan komennuksista päätettäessä.

Suurin osaa naisista on sitä mieltä, että ulkomailla työskentelyn mahdollisuuksia tarjoavat yritykset ovat muita yrityksiä houkuttelevampia. Sellaisten palvelukseen hakeudutaan ja niissä myös viihdytään paremmin kuin muualla. Tätä mieltä on 64 prosenttia PwC:n kansainväliseen selvitykseen Modern mobility: Moving women with purpose vastanneesta lähes 4 000 henkilöstä, joista naisia lähes 2 300 ja miehiä yli 1 650.

Yleisesti on oletettu, että perheelliset naiset eivät halua lähteä ulkomaille. Selvitys kumoaa oletuksen, sillä perheelliset naiset ovat jopa hieman innokkaampia (41 %) ulkomaille lähtijöitä kuin perheelliset miehet (40 %).

Kyselystä selvisi myös käytännön karuus: naiset kokevat, että heille ei suoda ulkomaan mahdollisuuksia siinä kuin miehille, ei ainakaan nykyisen työnantajan palveluksessa.

”Myös toteuttamassamme Finnish Mobility Survey 2015 -selvityksessä tuli ilmi naisten vähäinen osuus komennuslaisista”, sanoo PwC:n asiantuntija Sari Viitasalo.

Naisten toive päästä ulkomaille töihin näkyi selvästi myös PwC:n viime vuonna julkaisemassa kansainvälisessä raportissa The female millennial: A new era of talent. Siinä yli 70 prosenttia nuorista naisista kertoi haluavansa tehdä töitä ulkomailla.

Monta tärkeää kysymystä kansainvälisille yrityksille

Tutkimuksessa nousi esille koko joukko mielenkiintoisia teemoja, jotka kansainvälisten yritysten on syytä ottaa huomioon henkilöstöpolitiikassaan.

Sekä naiset että miehet ovat sitä mieltä, että paras aika ulkomailla työskentelyyn on uran kuuden ensimmäisen vuoden aikana. Tätä mieltä oli 74 prosenttia vastaajista.

Joka kolmas yritys ei kuitenkaan tarjoa ulkomaan mahdollisuuksia varhaisessa uravaiheessa oleville.

Reilusti yli puolet naisista (65 %) haluaisi, että heidän yrityksensä kertoisi nykyistä avoimemmin ulkomaankomennusmahdollisuuksista.

Ulkomaille lähetetään tulevia johtajia

Ulkomaan mahdollisuuksista kysyttiin samanaikaisesti myös yli 130:ltä ulkomaan komennuksista vastaavalta. Heistä yli puolet myönsi, että heidän yrityksessään naiset ovat aliedustettuina ulkomailla.

Yli puolet työnantajista lähettää ulkomaille niitä työntekijöitään, joista he aikovat kehittää yrityksen tulevia johtajia. Selvityksessä huomattiin, että vain reilut 20 prosenttia näistä yrityksistä pyrkii aktiivisesti tarjoamaan ulkomaan mahdollisuuksia naispuolisille työntekijöilleen.

Kannattaa muistaa, että naisia ei pidättelisi kotimaassaan edes miehen suurempi palkka. Päinvastoin. Tutkimuksessa selvisi, että uraa tekevien pariskuntien naisista 77 prosentilla on vähintään yhtä suuri palkka kuin miehillä.

”Selvityksessä nostetaan esille tärkeitä monimuotoisuuden epäkohtia. Yritysten johdon tulisi sitoutua ohjelmaan, jossa naiset saadaan tietoisiksi uramahdollisuuksistaan ja jossa ne taataan heille. Myös mahdollisuudet päästä ulkomaille”, sanoo PwC:n partneri Sirpa Juutinen.

Monimuotoisuus, mahdollisuus tehdä uraa ulkomailla ja kykyjen johtaminen ovat kaikki tärkeitä strategiassa huomioon otettavia asioita senkin vuoksi, että niistä kaikista saa tukea kansainväliseen liiketoimintaan.

Yritysten kannattaisi kiinnittää huomiota merkittävästi nykyistä enemmän joustaviin ulkomailla työskentelyn mahdollisuuksiin. Tämä auttaisi työnantajia houkuttelemaan ja pitämään lahjakkaat naiset palveluksessaan.

Joustavuuteen voidaan laskea myös uraohjelmat, joissa mietitään valmiiksi ulkomailta palaavien tulevat tehtävät. Selvityksessä nimittäin huomattiin, että 44 prosenttia naisista kantoi huolta siitä, millainen rooli heillä on yrityksessä ulkomailta paluun jälkeen. Tämä ilmeni Viitasalon mukaan myös Suomessa tehdystä kyselystä.

”Kun tarjolla on joustoa ja erilaisia mahdollisuuksia myös heti paluun jälkeen, ulkomaille lähtö on entistäkin houkuttelevampaa”, Viitasalo toteaa.

Lisätietoa:

Sari Viitasalo, Relocation Manager, PwC, puh. 020 787 8314

Sirpa Juutinen, Partner, PwC, puh. 020 787 7815

www.pwc.com/movingwomenwithpurpose

Raportti pdf-muodossa

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 830 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta ja lakipalvelut sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 208 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Yritysten johdon tulisi sitoutua ohjelmaan, jossa naiset saadaan tietoisiksi uramahdollisuuksistaan ja jossa ne taataan heille. Myös mahdollisuudet päästä ulkomaille.
Sirpa Juutinen, partneri, PwC