Vastuullisuuden mahdollisuuksia ei hyödynnetä liiketoiminnassa

Report this content

Suomalaisyrityksistä erottuu pieni kärkijoukko, joka kehittää yritysvastuutaan vuosi vuodelta. Suuren yritysjoukon osalta vauhti vastuullisuusasioissa on kuitenkin hiipunut ja vastuullisuuden mahdollisuudet jäävät monilta osin hyödyntämättä. Tämä ilmenee PwC:n yritysvastuubarometrista, joka on laajin suomalaisyritysten yritysvastuuta kartoittava tutkimus.

”Yritysvastuun strateginen näkökulma näyttäisi vuoden aikana keskittyneen vahvasti riskienhallintaan. Vastuullisuutta ei vielä juurikaan nähdä ajurina esimerkiksi uuden liiketoiminnan luomisessa tai kustannussäästöjen mahdollistajana ”, PwC:n yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen sanoo.

PwC:n vuosittainen yritysvastuubarometri luo katsauksen suomalaisten yritysten yritysvastuuseen julkisesti raportoidun tiedon kautta. Yritysvastuubarometrissa tarkastellaan yritysvastuuta strategisen yritysvastuun, yritysvastuun johtamisen ja yritysvastuuraportoinnin näkökulmista.

Ihmisoikeusasiat osana toimitusketjua ovat nousseet mukaan raportointiin, mutta eivät vielä yritysten johtamisjärjestelmiin. Yrityksiä arvioidaan nopeasti reagoivassa maailmassa muun muassa toimitusketjun vastuullisuuden perusteella.

”Samojen epäkohtien, kuten työskentelyolosuhteiden ja lapsityövoiman toistuva esiin nouseminen toimitusketjussa osoittaa, että yrityksillä on haasteita toimenpiteiden kohdistamisessa ja seurannassa”, Juutinen toteaa.

Ihmisoikeudet nousevat johtamisjärjestelmiin hitaasti, mihin sidosryhmät vastaavat vaatimalla kansainvälistä sääntelyä.

Veroraportointi kolminkertaistunut

Verojalanjäljen raportointi on kolminkertaistunut viime vuodesta. Raportoinnin sisällössä ja tavassa raportoida on merkittäviä eroja. Osin tämä selittyy yritysten erilaisilla toimintaympäristöillä, toisaalta valtionyhtiöiden velvoitteet ovat saattaneet vaikuttaa verojalanjäljen raportoinnin yleistymiseen. Toistaiseksi raportoinnin vertailukelpoisuus on heikkoa.

”Valtioneuvosto kannattaa maakohtaista veroraportointia ja avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä yritysten raportoinnissa. Tällä hetkellä vain kymmenisen valtion enemmistöomisteista yhtiötä on raportoinut tarkempaa tietoa veroista alueittain tai verolajeittain”, Juutinen sanoo.

Lataa PwC:n yritysvastuubarometri 2014 -julkaisu: http://www.pwc.fi/fi/julkaisut/tiedostot/yritysvastuubarometri-2014.pdf

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, yritysvastuupalveluiden johtaja, partneri, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen@fi.pwc.com

PwC:n yritysvastuubarometrin arviointimenetelmä

Barometria varten arvioitiin yhteensä 564 suomalaista yritystä. Selvityksessä käytiin läpi kaikki vuoden 2013 Talouselämä 500 -listan yritykset. Tämän lisäksi otettiin huomioon 64 muuta yritysvastuun tietoja julkaisevaa yritystä tai julkista organisaatiota. Tarkemmin analysoitiin 164 suomalaista yritystä ja organisaatiota.

Barometrin tulokset perustuvat julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Yritysvastuuta arvioitiin yritysten verkkosivuilla, yritysvastuuraporteissa ja vuosikertomuksissa annetun tiedon perusteella.

Barometrissa arvioitiin vuotta 2013 koskevia tietoja. Arviointi toteutettiin keväällä 2014. www.pwc.fi/yritysvastuubarometri

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa 775 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä.

PwC toimii 157 maassa yli 184 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia