Viihde- ja media-ala kasvaa globaalisti 4,4 prosenttia

Report this content

Viihde- ja media-alan ennustetaan kasvavan kansainvälisesti 4,4 prosenttia seuraavan viiden vuoden aikana, ilmenee PwC:n globaalista katsauksesta Global entertainment and media outlook 2016–2020. Kasvu on vauhdikkainta internetmainonnassa, suoratoistopalveluissa sekä kiinteissä ja mobiileissa verkkoyhteyksissä.

Ennusteen mukaan ala kasvaa globaalisti 1720 miljardista Yhdysvaltain dollarista 2140 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä. Kasvun vauhti on hidastumassa, sillä vuosi sitten tehdyssä katsauksessa ennustettiin 5,5 prosentin kasvua.

Katsauksen tulosten lähempi tarkastelu paljastaa, että alan kasvu on kokonaisuudessaan vakaata ja kestävää. Kasvunäkymät alan sisällä vaihtelevat suuresti. Joillakin osa-alueilla markkinan trendi on tasainen tai jopa laskeva, mutta samaan aikaan osassa maista, alueista tai sektoreista viihde- ja mediateollisuus kasvaa huomattavasti muuta taloutta nopeammin. Näin esimerkiksi Suomessa, jossa alan kasvuksi ennustetaan 2,5 prosenttia vuodessa.

PwC:n telekommunikaatio-, media- ja teknologiatoimialasta vastaava partneri Tuomas Törmänen huomauttaa, että Suomen kehitys seuraa muiden kehittyneiden maiden alan markkinakehitystä.

”Viihdettä ja mediaa kulutetaan useilla eri päätelaitteilla, ja ihmiset päivittävät mobiilit ja kiinteät verkkoyhteytensä nopeiksi. Kuluttajien mukana myös mainonta siirtyy yhä enemmän verkkoon.”

Suomessa internetmainonta kasvaa prosentuaalisesti globaaleja lukuja enemmän. Sen vuosikasvu on meillä 13 prosenttia, kun kansainvälinen luku on 11 prosenttia. Nettimainontaan käytettiin Suomessa 2015 vajaat 600 miljoonaa euroa, ja vuoteen 2020 mennessä luvun ennustetaan kasvavan 1,1 miljardiin euroon.

Suuret erot eri segmenttien välillä

PwC:n katsauksessa on mukana 54 maata. Näistä 36:ssa viihde- ja mediateollisuuden kulutuksen ennustetaan kasvavan bruttokansantuotetta nopeammin.

Kasvu on keskimääräistä nopeampaa useissa väkirikkaissa maissa kuten Brasiliassa, Pakistanissa ja Nigeriassa – kärkeä kasvuvauhdissa pitää Venezuela, jossa viihde- ja media-alan kasvun ennustetaan päihittävän BKT-kasvun 14 prosenttiyksiköllä.

Sanomalehtien julkaisutuottojen ennustetaan vähenevän Pohjois-Amerikassa 3,1 prosenttia, globaalisti 1,5 prosenttia ja Suomessakin laskua ennustetaan 1,8 prosenttia vuosittain. Useissa maissa printtilehdet häviävät niin mainos- kuin tilaustulojaan, eivätkä digitaalisten tilausten hidas yleistyminen ja lehtien verkkomainonta pysty näitä kokonaan kompensoimaan. Intiaan kuitenkin ennustetaan 2,7 prosentin ja Latinalaiseen Amerikkaan 2 prosentin vuosittaista kasvua.

Kokonaismarkkina TV:n, musiikin, radion ja aikakauslehtien osalta kasvaa hieman tai säilyy ennallaan Suomessa ja globaalisti, vaikka myös näiden osa-alueiden sisällä muutos on voimakasta digitalisoitumisen myötä. Perinteisen TV:n markkinassa odotetaan pientä kasvua, kun taas suoratoistopalvelut kasvavat globaalisti 15 % vuodessa (Suomessa kasvua 9 %) ja videovuokrausmarkkina laskee 8 % vuodessa (Suomessa laskua 10 %). Pelaamiseen kulutetut summat tulevat kasvamaan tasaisesti lähivuosina sekä globaalisti (5 %) että Suomessa (3 %).

Nopeiden verkkoyhteyksien määrä kasvaa vauhdikkaasti

Kuluttajat panostavat myös lähivuosina nettiyhteyksiin, sekä kiinteisiin että mobiileihin. Globaalisti niiden liiketoimintaan ennustetaan 7 prosentin vuosikasvua. Suomessa luku on vajaat 4 prosenttia.

”Kodeissa ja muuallakin halutaan katsoa hyvälaatuisia videoita. Kun nyt noin 40 prosentilla on nopea laajakaistayhteys, vuoteen 2020 mennessä sellainen on jo noin 80 prosentilla suomalaisista mobiilissaan ja 65 prosentilla kodissaan”, Törmänen kertoo.

Nopeiksi yhteyksiksi lasketaan yli 30 Mbps:n kotiliittymät sekä 4G ja sitä kehittyneemmät mobiiliyhteydet.

Paikallinen reagointi tärkeää

Alan yritysten on mahdollista kasvaa, jos ne kykenevät reagoimaan paikallisten markkinoiden tarpeisiin.

”Pelikenttä digitalisoituu ja muuttuu nopeasti, joten kilpailu on yhä avoimempaa ja globaalimpaa. Kuluttajat ovat valmiita käyttämään rahaa huippusisältöön ja nopeisiin yhteyksiin, viettävät paljon aikaa eri päätelaitteilla ja mainostajat seuraavat perässä. Sekä paikalliset että kansainväliset toimijat yrittävät löytää omat kohderyhmänsä paketoimalla joko sisältöä, yhteyksiä tai molempia. Uudenlaiset paketoinnit tarjoavat mahdollisuuksia myös Suomessa”, Törmänen sanoo. 

Lisätietoja:

Tuomas Törmänen, PwC, tuomas.tormanen@fi.pwc.com, puh. 050 554 4446

www.pwc.com/outlook 


PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 830 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta ja lakipalvelut sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 208 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Viihdettä ja mediaa kulutetaan useilla eri päätelaitteilla, ja ihmiset päivittävät mobiilit ja kiinteät verkkoyhteytensä nopeiksi. Kuluttajien mukana myös mainonta siirtyy yhä enemmän verkkoon.
PwC:n telekommunikaatio-, media- ja teknologiatoimialasta vastaava partneri Tuomas Törmänen
Pelikenttä digitalisoituu ja muuttuu nopeasti, joten kilpailu on yhä avoimempaa ja globaalimpaa. Kuluttajat ovat valmiita käyttämään rahaa huippusisältöön ja nopeisiin yhteyksiin, viettävät paljon aikaa eri päätelaitteilla ja mainostajat seuraavat perässä. Sekä paikalliset että kansainväliset toimijat yrittävät löytää omat kohderyhmänsä paketoimalla joko sisältöä, yhteyksiä tai molempia. Uudenlaiset paketoinnit tarjoavat mahdollisuuksia myös Suomessa.
PwC:n telekommunikaatio-, media- ja teknologiatoimialasta vastaava partneri Tuomas Törmänen