Yrityskaupoista saatavissa paljon nykyistä enemmän arvoa

Report this content

Useimmat yritysostot ja divestoinnit eivät johda arvon maksimointiin. Yrityksillä, jotka suunnittelevat  jo osto- tai myyntiprosessin alkuvaiheessa, miten kaupasta saadaan paras arvo, on parhaat mahdollisuudet maksimoida kauppojen tuotto, ilmenee PwC:n ja Mergermarketin tekemästä Creating value beyond the deal -tutkimuksesta.

PwC:n ja Mergermarketin teettämä kysely 600 kansainväliselle yritysjohtajalle kertoo, että vain 61 %* ostajista katsoo viimeisimmän yritysostonsa luoneen arvoa. Kokonaisvaltainen näkemys kaupan tavoitteista ja tuoton maksimoimisesta ei ollutkaan monella loppuun asti hiottuna; ostavana osapuolena olleista ainoastaan joka kolmas sanoi arvonmuodostuksen olleen etusijalla heidän viimeisimmän kauppansa tekohetkellä. Jälkeenpäin kaksi kolmesta totesi että sen olisi pitänyt olla ykkösprioriteetti.

“Tulosten mukaan ostajat, jotka asettivat arvonmuodostuksen etusijalle kaupanteon alusta alkaen, suoriutuivat 24 kuukautta kaupanteon jälkeen keskimäärin 14 % alan normaalitasoa paremmin, kun taas arvonmuodostuksen etusijalle asettavat myyjät pystyivät samassa ajassa 6 % vertaisiaan parempaan tulokseen, sanoo PwC:n partneri Hannu Suonio.

Vaikka arvonmuodostusstrategioista onkin tulossa elintärkeitä pitkän tähtäimen menestyksen kannalta, tutkimus osoittaa, että osakkeenomistajan kokonaistuoton (total shareholder return, TSR) perusteella keskimäärin 53 % ostajista menestyy viimeisintä kauppaansa seuraavien 24 kuukauden aikana vertaisiaan heikommin.

“Kaupantekoprosessin perinpohjaisuus ja tehokkuus syntyy luomalla määrätietoinen ja perusteellinen arvonmuodostusprosessi, joka kattaa liiketoiminnan kaikki tärkeät osa-alueet. On mietittävä, millä tavoin kukin niistä tukee esimerkiksi liiketoimintamallia, synergioiden toteutumista ja teknologiasuunnitelmia”, Suonio jatkaa.

Mitä tulee raportissa käsiteltyihin yritysostoihin, joissa menetettiin merkittävä määrä arvoa suhteessa hankintahintaan, allekirjoitushetkellä 79 prosentilla tapauksista puuttui integraatiostrategia, 70 prosentilla synergiasuunnitelma ja 63 prosentilla teknologiasuunnitelma. Myyjistä 89 % totesi, että verotuksellisen ja oikeudellisen rakenteen suunnittelussa olisi ollut parantamisen varaa.

Myös osaamisen hallinta ja inhimillinen pääoma vaikuttavat siihen, miten yritykset kykenevät tuottamaan arvoa ennen kaupantekoa ja sen jälkeen. 82 % yrityksistä, jotka sanoivat menettäneensä merkittävän määrän arvoa viimeisimmän hankintansa jäljiltä, menetti kaupan jälkeen yli 10 % avainhenkilöistään.

“Yrityskaupan jälkeiseen integraatioon käytetty raha korreloi tutkimustulosten mukaan suoraan kaupan onnistumisen kanssa. Hyvän valmistautumisen lisäksi tarvitaan visio siitä, mitä tapahtuu kaupan jälkeen, toteaa PwC:n partneri Kauko Storbacka.

Lisätietoja:

Hannu Suonio, puh. 040 511 9324, hannu.suonio@pwc.com

Kauko Storbacka, puh. 050 331 2336, kauko.storbacka@pwc.com

Creating value beyond the deal: What if you took a different perspective to your M&A?

Tutkimuksesta:

 1. Tutkimustulokset koostuvat kahdesta keskeisestä osasta: julkisen yhtiön näkökulma (sekä ostajan että myyjän puolelta) ja pääomasijoittajien (Private Equity, PE) näkökulma. Raportti pääomasijoittajien näkemyksistä julkaistaan myöhemmin vuoden 2019 aikana.
 2. Mergermarketin ja Cass Business Schoolin tuella toteutetussa raportissa on analysoitu tietoja keskeisimmistä kansainvälisistä kaupoista kahdeksan vuoden transaktiotietojen pohjalta, ja sitä varten on haastateltu kuuttasataa kansainvälistä ylemmän tason yritysjohtajaa, sataa kansainvälistä PE-johtajaa ja yli kolmeakymmentä yrityskaupoista vastaavaa johtajaa PwC:llä. 
 3. Hankinnoilla tarkoitetaan määräysvallan vaihdokseen johtavia transaktioita, joissa yritys hankkii määräysvallan toiseen yritykseen.
 4. Divestoinneilla tarkoitetaan määräysvallan vaihdokseen johtavia transaktioita, joissa yritys luopuu kokonaan jostain osastaan tai tytäryhtiöstään.
 5. Sekä hankinnoissa että divestoinneissa osakkeen kokonaistuotto lasketaan ajanjaksolta, joka alkaa kuukausi ennen ilmoitusta kaupasta ja päättyy 12 kuukautta kaupan toteutumisen jälkeen. Osakkeen kokonaistuoton laskemista varten tutkimusryhmä edellytti, että yrityksillä on oltava asianmukaiset tiedot tuotoista 12 kuukauden ajalta kaupan toteutumisen jälkeen.
 6. Lopullisen otoksen muodostamisessa noudatettiin seuraavia ehtoja: kaupat ovat toteutuneet, yrityksen markkina-arvo kaupan julkistamista edeltävässä kuussa on ollut vähintään 100 miljoonaa euroa, transaktion arvo on vähintään 50 miljoonaa euroa ja transaktion suhde markkina-arvoon on vähintään 10 prosenttia.

*) Tieto saatiin esittämällä 600 kansainväliselle yritysjohtajalle kysymys ”Kuinka paljon arvoa tämä kauppa on tuottanut liiketoiminnalle suhteessa ostohintaan?”

 • Merkittävä arvonmenetys suhteessa ostohintaan: 7 %
 • Kohtalainen arvonmenetys suhteessa ostohintaan: 17 %
 • Vähän tai ei lainkaan arvoa suhteessa ostohintaan: 15 %
 • Kohtalainen arvonmuodostus suhteessa ostohintaan: 40 %
 • Merkittävä arvonmuodostus suhteessa ostohintaan: 21 %

 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

 

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia