• news.cision.com/
  • PwC/
  • Yritysvastuun vaikutukset yrityksen menestykseen halutaan ymmärtää

Yritysvastuun vaikutukset yrityksen menestykseen halutaan ymmärtää

Report this content

Suomalaiset yritysvastuun edelläkävijät pitävät tärkeänä sen arvioimista, miten yritysvastuu vaikuttaa yrityksen menestykseen ja kykyyn luoda niin taloudellista arvoa kuin myönteisiä yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Kannustimena on toiminut sijoittajien kasvanut kiinnostus sijoituskohteidensa yritysvastuuta kohtaan.

Tiedot ilmenevät Suomen laajimmasta yritysvastuuselvityksestä, PwC:n yritysvastuubarometristä, jossa kartoitettiin jo seitsemättä kertaa suomalaisten yritysten yritysvastuun tilaa.

”Vuoden 2015 raporteista ilmeni, että yritysvastuun rooli yrityksen lisäarvon luomisessa halutaan ymmärtää paremmin. Tämä on edellyttänyt raportoinnissa arvoa tuottavien eli liiketoiminnan kannalta ratkaisevien tekijöiden tunnistamista ja aktiivista johtamista. Kuten muiltakin toiminnoilta, myös yritysvastuulta edellytetään myönteistä vaikutusta yrityksen tulokseen ja menestykseen. Samalla haetaan myös laajempia myönteisiä yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia”, toteaa PwC Suomen yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen.

Viimeisen vuoden aikana myös sijoittajat ovat entistä useammin halunneet tietää sijoituskohteidensa yritysvastuusta ja ESG (Environment, Social, Governance) -asioista. Selitys kiinnostuksen kasvulle on luonnollinen: sijoittajat haluavat varmistaa sijoitusten arvon kehityksen, jolloin sitä uhkaavat riskit yritetään tunnistaa ja hallita omassa salkussa. Tämä luo sijoituskohteille tarvetta ymmärtää yritysvastuun vaikutukset arvonluontiin.

Pariisin ilmastosopimus ja kestävän kehityksen tavoitteet pakottavat muutoksiin

Joulukuussa 2015 solmittu Pariisin ilmastosopimus oli historiallinen. Monet yritykset olivat odottaneet selkeitä suuntaviivoja päästövähennyksille, ja nyt niitä saatiin.

”Vaikka sopimus syntyi aivan vuoden 2015 loppupuolella, vain pari kuukautta ennen yritysvastuuraporttien julkaisemista, ehti yli neljännes raportoivista yrityksistä nostaa sopimuksen esille raportoinnissaan”, Juutinen kertoo.

YK:n vuosi sitten julkaisemat kestävän kehityksen tavoitteet oli otettu esille joka kymmenennessä raportissa. Tavoitteet kohdentuvat maailmanlaajuisiin isoihin haasteisiin, jotka voidaan voittaa vain kaikkien yhteisillä ponnistuksilla. Yritykset näkevät tavoitteiden esille nostamissa asioissa liiketoimintariskejä, mikäli asioille ei tehdä mitään. Samalla yritykset tunnistavat niissä myös mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan kehittämiselle.

Sekä ilmastosopimus että kestävän kehityksen tavoitteet merkitsevät osalle yrityksistä isoja muutoksia nykyiseen liiketoimintaan.

”Ilmaston lämpenemisen myötä isoja muutoksia tulisi joka tapauksessa, kun maapallon olosuhteet muuttuvat. Ottamalla asian ajoissa vakavasti yritykset pystyvät sopeutumaan tilanteeseen ja muutokset liiketoiminnassa ovat hallitumpia. Monille tämä merkitsee innovaatioiden kautta syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia”, Juutinen sanoo.

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikasta kertoo harva

Yritysvastuuraportoinnin piiriin tulee vuodesta 2017 alkaen lisää yhtiöitä EU:n tilinpäätösdirektiivin tuodessa suurille yleisen edun kannalta merkittäville yhtiöille velvoitteita julkaista ns. ei-taloudellisia tietoja. Yksi raportoitavista asioista tulee olemaan yhtiön hallintoelimiä, lähinnä hallitusta, koskeva monimuotoisuuspolitiikka.

”Tällä hetkellä hallituselinten monimuotoisuuspolitiikkaa on käsitellyt vain noin 10 % yrityksistä. Tilanne tulee kuitenkin parantumaan siinä vaiheessa, kun direktiiviä aletaan soveltaa käytäntöön”, Juutinen toteaa.

PwC:n Yritysvastuubarometria varten arvioitiin yhteensä 608 suomalaista yritystä ja organisaatiota: Talouselämä 500 -listan yritykset ja 108 muuta yritystä tai julkista organisaatiota. Tarkemmin arvioitiin 161 yritysvastuun tietoja julkaisevaa yritystä. Arviointi koskee vuoden 2015 julkisesti raportoituja tietoja yritysten verkkosivuilla, yritysvastuuraporteissa ja vuosikertomuksissa.

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, PwC, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen@fi.pwc.com 

PwC:n Yritysvastuubarometri 2016


PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 830 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta ja lakipalvelut sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 208 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Vuoden 2015 raporteista ilmeni, että yritysvastuun rooli yrityksen lisäarvon luomisessa halutaan ymmärtää paremmin. Tämä on edellyttänyt raportoinnissa arvoa tuottavien eli liiketoiminnan kannalta ratkaisevien tekijöiden tunnistamista ja aktiivista johtamista. Kuten muiltakin toiminnoilta, myös yritysvastuulta edellytetään myönteistä vaikutusta yrityksen tulokseen ja menestykseen.
PwC Suomen yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen
Ilmaston lämpenemisen myötä isoja muutoksia tulisi joka tapauksessa, kun maapallon olosuhteet muuttuvat. Ottamalla asian ajoissa vakavasti yritykset pystyvät sopeutumaan tilanteeseen ja muutokset liiketoiminnassa ovat hallitumpia. Monille tämä merkitsee innovaatioiden kautta syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia.
PwC Suomen yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen