Raisio Oyj: Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä ja palkkioista

Report this content

Raisio Oyj, Pörssitiedote 10.2.2022

Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä ja palkkoista

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 12.4.2022. Raisio Oyj:n hallintoneuvosto tekee nimitystyöryhmänsä esitykseen perustuen yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavat ehdotukset, jotka tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan viisi (5).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Erkki HaavistoLeena NiemistöAnn-Christine SundellPekka Tennilä ja Arto Tiitinen; kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. 

Ehdotetut henkilöt ovat listayhtiöiden hallinnointikoodin perusteella riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoja hallitukseen valittaviksi ehdotetuista henkilöistä on yhtiön internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/).

RAISIO OYJ
Sari Koivulehto-Mäkitalo, johtaja – laki ja vastuullisuus
puh. 040 594 9512

Lisätietoja:
hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki
puh. 040 582 8261

RAISIO OYJ
Me Raisiolla teemme ruokaa suurella sydämellä, tarkoituksenamme tuoda terveyttä meille ja maapallolle. Yrityksemme kasvu perustuu kolmeen painopistealueeseen: Benecol®-tuotteisiin ja kasvistanoliesteriratkaisuihin, kasvipohjaiseen ruokaan sekä kaurapohjaisiin kuluttajatuotteisiin ja kauraan teollisuuden raaka-aineena. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol®, Beanit®, Härkis®, Elovena®, Sunnuntai®, Torino® ja Benella®. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, hyvä maku ja vastuullisuus. Raision arvot – rohkeus, reiluus ja innostus – ohjaavat meitä kohti tavoitteitamme. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli noin 246 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos noin 22 miljoonaa euroa. Raisio työllistää noin 400 henkilöä. www.raisio.com 

Tilaa