RAISION ELINTARVIKEYKSIKKÖ ORGANISOIDAAN UUDELLEEN

Raisio Oyj                     Pörssitiedote 30.8.2006 klo 09.00

RAISION ELINTARVIKEYKSIKKÖ ORGANISOIDAAN UUDELLEEN
Tehostamistarpeita myös konsernipalveluissa sekä tutkimuksessa ja
tuotekehityksessä

Raision tuloskehitys on ollut epätyydyttävää ja kasvu suunniteltua hitaampaa.
Keväällä käynnistetty konsernirakenteen virtaviivaistaminen saa nyt jatkoa
Elintarvikeyksikön uudelleenorganisoinnista. Elintarvikeyksikön liikevaihto oli
vuonna 2005 noin 210 miljoonaa euroa eli puolet konsernin liikevaihdosta. Yksikön
tulos on tappiollinen.

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä Raisio aloittaa yt-neuvottelut
elintarvikkeen hallinnossa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä
margariiniliiketoiminnassa. Lisäksi yt-neuvottelut käynnistetään
konsernipalveluissa, ostoissa ja logistiikassa sekä t&k:ssa, joka organisoidaan
osaksi liiketoimintoja.

Pysyvän tai tilapäisen henkilöstövähennystarpeen arvioidaan olevan noin 65
henkilöä. Kaikkiaan kustannusleikkauksilla tavoitellaan noin 9 miljoonan euron
säästöjä vuonna 2007.

RAISIO OYJ

Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. (02) 443 2240 tai 050 590 9398

Lisätietoja:
Konsernijohtaja Rabbe Klemets, puh. (02) 443 2220 tai 0400 821 614
Elintarvikeyksikön johtaja Denis Mattsson, puh. (02) 443 2530 tai 0400 432 877Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.raisio.com

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa